جدول زمانبندی آزمون های 96

آزمون زمان ثبت نام زمان برگزاری زمان اعلام نتایج اولیه زمان انتخاب رشته زمان اعلام نتایج نهایی
    کنکور سراسری و آزاد ۹۶ ۱۹ الی ۲۸ بهمن ۹۵ ۱۵ و ۱۶ تیر ۹۶ نیمه دوم مرداد ۹۶ نیمه دوم مرداد ۹۶ نیمه دوم شهریور ۹۶
    کاردانی فنی حرفه ای ۹۶ ۲۴ الی ۳۱ اردیبهشت ۹۶ ۱۳ مرداد ۹۶ - ۲۴ الی ۳۱ اردیبهشت ۹۶ نیمه دوم شهریور ۹۶
    کاردانی به کارشناسی ۹۶ ۷ الی ۱۳ خرداد ۹۶ ۱۳ مرداد ۹۶ - ۷ الی ۱۳ خرداد ۹۶ نیمه دوم شهریور ۹۶
    ارشد فراگیر پیام نور ۹۶ ۳ الی ۱۳ آذر ٩٥ ۱۵ بهمن ٩٥ - ۳ الی ۱۳ آذر ٩٥ نیمه دوم اسفند ٩٥
    ارشد سراسری و آزاد ۹۶ ۱ الی ۷ دی ٩٥ ۷ و ۸ اردیبهشت ۹۶ نیمه دوم خرداد ۹۶ نیمه دوم مرداد ۹۶ نیمه اول شهریور ۹۶
    ارشد وزارت بهداشت ۹۶ ۱ الی ۱۵ اسفند ٩٥ ۲۲ و ۲۳ تیر ۹۶ نیمه دوم مرداد ۹۶ نیمه دوم مرداد ۹۶ نیمه دوم شهریور ۹۶
    دکتری سراسری و آزاد ۹۶ ۱۶ آذر الی ۴ دی ٩٥ ۶ اسفند ٩٥ ۲۸ فروردین ۹۶ ۸ الی ۱۳ اردیبهشت ۹۶ شهریور ۹۶
    دکتری وزارت بهداشت ۹۶ هفته اول بهمن ٩٥ اردیبهشت ۹۶ مرداد ۹۶ مرداد ۹۶ مرداد ۹۶

کنکور سراسری

لیست کامل

انتخاب رشته کنکور سراسری

لیست کامل

دانشگاه

لیست کامل

کاردانی

لیست کامل

کاردانی به کارشناسی

لیست کامل

کارشناسی ارشد

لیست کامل