جدول زمانبندی آزمون های ۹۷

آزمون زمان ثبت نام زمان برگزاری زمان اعلام نتایج اولیه زمان انتخاب رشته زمان اعلام نتایج نهایی
    کنکور سراسری و آزاد ۹۷ ۱ الی ۸ بهمن ۹۶ ۷و ۸ تیر ۹۶ نیمه دوم مرداد ۹۷ نیمه دوم مرداد ۹۷ نیمه دوم شهریور ۹۷
    کاردانی فنی حرفه ای ۹۷ نیمه دوم اردیبهشت ۹۷ نیمه اول مرداد ۹۷ - نیمه دوم اردیبهشت ۹۷ نیمه دوم شهریور ۹۷
    کاردانی به کارشناسی ۹۷ نیمه اول خرداد ۹۷ نیمه اول مرداد ۹۷ - نیمه اول خرداد ۹۷ نیمه دوم شهریور ۹۷
    ارشد فراگیر پیام نور ۹۷ ۳ تا ۱۳ آذر ماه ۹۶ ۱۵ بهمن ماه ۹۶ - ۳ الی ۱۳ آذر ۹۷ نیمه دوم اسفند ۹۷
    ارشد سراسری و آزاد ۹۷ ۱۶ الی ۲۲  آذر ۹۶ ۶ الی ۷ اردیبهشت ۹۶ نیمه دوم خرداد ۹۷ نیمه دوم مرداد ۹۷ نیمه اول شهریور ۹۷
    ارشد وزارت بهداشت ۹۷ نیمه اول اسفند ۹۶ نیمه دوم  تیر ۹۷ نیمه دوم مرداد ۹۷ نیمه دوم مرداد ۹۷ نیمه دوم شهریور ۹۷
    دکتری سراسری و آزاد ۹۷ ۱ الی ۷ آذر ماه ۹۶ ۴ اسفند ۹۶ نیمه اول فروردین ۹۷ نیمه اول اردیبهشت ۹۷ شهریور ۹۷
    دکتری وزارت بهداشت ۹۷ هفته اول بهمن ۹۶ اردیبهشت ۹۷ مرداد ۹۷ مرداد ۹۷ مرداد ۹۷

کارشناسی ارشد

لیست کامل

 • شهریه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 97

 • کارت ورود به جلسه کنکور کارشناسی ارشد 97

 • اعتراض به نتایج کنکور کارشناسی ارشد 97

 • اعلام نتایج کنکور کارشناسی ارشد 97

 • سهمیه ایثارگران در کنکور کارشناسی ارشد 97

دکتری

لیست کامل

 • زمان مصاحبه دکتری آزاد 97

 • آنچه که باید درباره مصاحبه دکتری آزاد 97 بدانید

 • کارت ورود به جلسه آزمون دکتری 97

 • زمان تاریخ مصاحبه دکتری 97

 • حد نصاب تراز قبولی در کنکور دکتری 97

کنکور سراسری

لیست کامل

 • انتخاب رشته کنکور سراسری 98

 • تاثیر هوش در موفقیت تحصیلی

 • روش های صحیح مطالعه

 • سوابق تحصیلی چگونه باعث افت تراز داوطلبان کنکور می شود

 • گسترش طرح شهاب برای شناسایی استعداد‌ها

انتخاب رشته کنکور سراسری

لیست کامل

دانشگاه

لیست کامل

کاردانی

لیست کامل

کاردانی به کارشناسی

لیست کامل