جدول زمانبندی آزمون های 96

آزمون زمان ثبت نام زمان برگزاری زمان اعلام نتایج اولیه زمان انتخاب رشته زمان اعلام نتایج نهایی
    کنکور سراسری و آزاد ۹۶ ۱۹ الی ۲۸ بهمن ۹۵ ۱۵ و ۱۶ تیر ۹۶ نیمه دوم مرداد ۹۶ نیمه دوم مرداد ۹۶ نیمه دوم شهریور ۹۶
    کاردانی فنی حرفه ای ۹۶ ۲۴ الی ۳۱ اردیبهشت ۹۶ ۱۳ مرداد ۹۶ - ۲۴ الی ۳۱ اردیبهشت ۹۶ نیمه دوم شهریور ۹۶
    کاردانی به کارشناسی ۹۶ ۷ الی ۱۳ خرداد ۹۶ ۱۳ مرداد ۹۶ - ۷ الی ۱۳ خرداد ۹۶ نیمه دوم شهریور ۹۶
    ارشد فراگیر پیام نور ۹۶ ۳ الی ۱۳ آذر ٩٥ ۱۵ بهمن ٩٥ - ۳ الی ۱۳ آذر ٩٥ نیمه دوم اسفند ٩٥
    ارشد سراسری و آزاد ۹۶ ۱ الی ۷ دی ٩٥ ۷ و ۸ اردیبهشت ۹۶ نیمه دوم خرداد ۹۶ نیمه دوم مرداد ۹۶ نیمه اول شهریور ۹۶
    ارشد وزارت بهداشت ۹۶ ۱ الی ۱۵ اسفند ٩٥ ۲۲ و ۲۳ تیر ۹۶ نیمه دوم مرداد ۹۶ نیمه دوم مرداد ۹۶ نیمه دوم شهریور ۹۶
    دکتری سراسری و آزاد ۹۶ ۱۶ آذر الی ۴ دی ٩٥ ۶ اسفند ٩٥ ۲۸ فروردین ۹۶ ۸ الی ۱۳ اردیبهشت ۹۶ شهریور ۹۶
    دکتری وزارت بهداشت ۹۶ هفته اول بهمن ٩٥ اردیبهشت ۹۶ مرداد ۹۶ مرداد ۹۶ مرداد ۹۶

کارشناسی ارشد

لیست کامل

 • دفترچه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 97

 • ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 97

 • زمان ثبت نام و دفترچه ثبت نام کارشناسی ارشد سراسری و آزاد 96-97

 • اعلام نتایج تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد 96

 • اعلام نتایج تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد آزاد ۹۶

دکتری

لیست کامل

 • دفترچه ثبت نام آزمون دکتری سراسری و آزاد 97

 • ثبت نام آزمون دکتری تخصصی Ph.D 97

 • تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری آزاد 96

 • تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری حقوق عمومی آزاد 96

 • تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مواد و متالوژی آزاد 96

کنکور سراسری

لیست کامل

 • چگونه خلاصه نویسی کنیم؟ تکنیک های خلاصه نویسی کنکور سراسری و آزاد

 • برنامه ریزی کنکور سراسری 97

 • اصول برنامه ریزی | کنکور سراسری 97

 • حدود رتبه قبولی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد با سهمیه بسیج فعال

 • ثبت نام کنکور سراسری 97

انتخاب رشته کنکور سراسری

لیست کامل

دانشگاه

لیست کامل

کاردانی

لیست کامل

کاردانی به کارشناسی

لیست کامل