جدول زمانبندی آزمون های ۹۷

آزمون زمان ثبت نام زمان برگزاری زمان اعلام نتایج اولیه زمان انتخاب رشته زمان اعلام نتایج نهایی
    کنکور سراسری و آزاد ۹۷ ۱ الی ۸ بهمن ۹۶ ۷و ۸ تیر ۹۶ نیمه دوم مرداد ۹۷ نیمه دوم مرداد ۹۷ نیمه دوم شهریور ۹۷
    کاردانی فنی حرفه ای ۹۷ نیمه دوم اردیبهشت ۹۷ نیمه اول مرداد ۹۷ - نیمه دوم اردیبهشت ۹۷ نیمه دوم شهریور ۹۷
    کاردانی به کارشناسی ۹۷ نیمه اول خرداد ۹۷ نیمه اول مرداد ۹۷ - نیمه اول خرداد ۹۷ نیمه دوم شهریور ۹۷
    ارشد فراگیر پیام نور ۹۷ ۳ تا ۱۳ آذر ماه ۹۶ ۱۵ بهمن ماه ۹۶ - ۳ الی ۱۳ آذر ۹۷ نیمه دوم اسفند ۹۷
    ارشد سراسری و آزاد ۹۷ ۱۶ الی ۲۲  آذر ۹۶ ۶ الی ۷ اردیبهشت ۹۶ نیمه دوم خرداد ۹۷ نیمه دوم مرداد ۹۷ نیمه اول شهریور ۹۷
    ارشد وزارت بهداشت ۹۷ نیمه اول اسفند ۹۶ نیمه دوم  تیر ۹۷ نیمه دوم مرداد ۹۷ نیمه دوم مرداد ۹۷ نیمه دوم شهریور ۹۷
    دکتری سراسری و آزاد ۹۷ ۱ الی ۷ آذر ماه ۹۶ ۴ اسفند ۹۶ نیمه اول فروردین ۹۷ نیمه اول اردیبهشت ۹۷ شهریور ۹۷
    دکتری وزارت بهداشت ۹۷ هفته اول بهمن ۹۶ اردیبهشت ۹۷ مرداد ۹۷ مرداد ۹۷ مرداد ۹۷

کارشناسی ارشد

لیست کامل

دکتری

لیست کامل

  • دفترچه ثبت نام آزمون دکتری سراسری و آزاد 97

  • ثبت نام آزمون دکتری تخصصی Ph.D 97

  • تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری آزاد 96

  • تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری حقوق عمومی آزاد 96

  • تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مواد و متالوژی آزاد 96

کنکور سراسری

لیست کامل

  • تست آموزشی

  • تست مفهومی تست تسلط

  • تست سنجشی تست سرعت عمل

  • چگونه خلاصه نویسی کنیم؟ تکنیک های خلاصه نویسی کنکور سراسری و آزاد

  • برنامه ریزی کنکور سراسری 97

انتخاب رشته کنکور سراسری

لیست کامل

دانشگاه

لیست کامل

کاردانی

لیست کامل

کاردانی به کارشناسی

لیست کامل