بودجه بندی تاریخ و جغرافی برای کنکور انسانی 97

برای مشاوره جهت : بودجه بندی تاریخ و جغرافی برای کنکور انسانی 97

از طریق تلفن ثابت با شماره ۹۰۹۹۰۷۱۶۱۴ تماس بگیرید.

با توجه به اهمیت و نیاز اکثر شما داوطلبان رشته انسانی کنکور سراسری به منابع و بودجه بندی درس تاریخ و جغرافی برای برنامه ریزی صحیح ، تصمیم بر این داریم که بودجه بندی سوالات تاریخ و جغرافی سال های 90 تا 96 را در اختیار شما دوستان گرامی قرار دهیم. توجه کنید که روش صحیح مطالعه تاریخ و جغرافی برای کنکور اینگونه است که باید با توجه به منابع و بودجه بندی تاریخ و جغرافی به مطالعه قسمت های ارزشمند بپردازید تا در کنکور سراسری به سوالات این بخش به طور کامل پاسخ دهید. در ادامه بودجه بندی سوالات اقتصاد کنکور سراسری سال های 90 تا 96 را برای دانلود گذاشته ایم.

 

برای مشاهده  بودجه بندی کنکور انسانی ۹۷ کلیک کنید

 

تلگرام کنکور سراسری

 

                                                                                                                                                

جدول  بودجه بندی تاریخ و جغرافی کنکور انسانی  91 تا 96                                                                                                              

96

95

94

93

92

91

90

تاریخ و جغرافیا

(1) ﺗﺎرﻳﺦ اﻳﺮان و ﺟﻬﺎن

-

-

-

-

-

-

-

تاريخ چيست و مورخ كيست؟­

1

-

1

1

-

1

1

تمدن در ميان دو رود

-

-

-

-

-

-

1

مصر، هديه ي نيل

-

1

-

-

1

-

-

سرزمين و مردم ايران قبل از آرياييها

1

-

1

-

-

-

-

تلاش براي زيستن؛ آريايي ها از مهاجرت تا تشكيل حكومت

-

1

-

1

-

-

-

هخامنشيان

-

-

-

-

1

-

-

يونان و روم

-

-

-

-

-

1

-

اشكانيان

-

-

-

1

-

-

-

ساسانيان

1

-

1

-

-

-

-

طلوع اسلام

-

-

-

-

1

1

-

اسلام در مدينه

1

1

-

-

-

-

1

عصر خلفاي نخستين

-

-

-

-

-

-

-

خلافت امويان

-

-

-

-

1

-

1

خلافت عباسيان

-

-

-

1

-

1

-

ايران در قرون اسلامي

-

-

-

-

-

-

1

تاريخ ايران از غزنويان تا مغولان

1

1

1

-

-

-

-

تاريخ ايران از مغول تا صفويه

-

-

-

-

-

-

-

تمدن و فرهنگ ايران

-

1

-

1

-

-

-

اروپا در قرون وسطا

-

-

-

-

-

-

-

جنگ هاي صليبي

-

-

-

-

1

1

-

رنسانس در اروپا

(2) ﺗﺎرﻳﺦ اﻳﺮان و ﺟﻬﺎن

1

-

1

1

-

-

-

تحولات مذهبي، فكري و علمي اروپا در قرون جديد

-

-

-

-

1

-

-

تحولات سياسي آمريكا و اروپا در قرون جديد

-

1

-

-

-

-

1

آخرين امپراطور يهاي مسلمان

-

-

-

-

-

-

-

اروپا و آمريكا در قرن نوزدهم

-

-

-

1

-

-

-

آفريقا و آمريكاي لاتين درقرن نوزدهم؛ نبرد عليه استعمار

1

1

1

-

-

1

-

آسيا در قرن نوزدهم؛ مقاومت در برابر استعمار

-

-

-

-

-

-

-

جنگ جهاني اول

-

-

-

-

-

-

1

جهان در ميان دو جنگ

-

-

-

-

-

-

-

جنگ جهاني دوم

-

-

-

-

1

-

-

عصر جنگ سرد

1

1

1

-

-

-

-

ايران در عصر صفويه

-

-

-

1

-

-

-

ايران از سقوط صفويه تا پايان حكومت زنديه

-

-

-

1

-

1

-

اوضاع سياسي و اداري ايران در عصر قاجار

-

-

-

-

1

1

-

روابط خارجي ايران در دوره ي قاجار

-

-

-

-

-

-

-

اوضاع اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي ايران در دوران قاجار

-

-

-

-

-

-

-

زمينه هاي انقلاب مشروطيت ايران

-

-

-

-

-

-

-

انقلاب مشروطيت ايران

-

-

-

-

-

-

-

دخالت هاي روسيه و انگلستان در ايران

1

1

1

-

1

1

-

ايران در دوران سلطنت رضا شاه

-

-

-

-

-

-

-

اوضاع ايران از اشغال متفقين تا كودتاي 28 مرداد

-

-

-

-

1

-

1

نهضت اسلامي به رهبري امام خميني (ره)

-

-

-

1

-

-

-

تداوم مبارزه عليه رژيم پهلوي

1

1

1

-

-

1

1

انقلاب اسلامي ايران

-

-

-

-

-

-

1

ايران در دوران جمهوري اسلامي

-

-

-

-

-

-

-

هشت سال دفاع مقدس

تاريخ شناسي

1

1

1

-

1

-

-

انسان و تاريخ

-

-

-

1

-

-

1

زمان و اهميت آن در تاريخ

-

-

1

-

-

1

-

جغرافيا بستر تحولات تاريخي

-

-

-

1

1

-

1

دنياي پر رمز و راز افسانه ها و حماسه ها

1

1

1

-

-

1

-

آثار باستاني، مرز تاريك و روشن تاريخ

-

-

-

-

-

-

-

سكه ها آيينه ي گذشته ها

1

1

-

1

1

1

1

هنر و تاريخ

1

-

1

1

-

-

1

ادبيات و تاريخ

-

1

-

-

-

1

-

سفرنامه، گشت و گذار در سرزمين ها

-

-

-

-

1

-

-

زندگي نامه ها و تاريخ

-

1

-

-

-

-

-

اسناد تاريخي

1

-

1

-

-

-

1

نشريه ها و تاريخ نويسي

-

-

-

-

1

1

-

مورخان و تاريخ ايران

-

-

-

1

-

-

-

مورخان و تاريخ جهان

جغرافيا (1)

-

-

-

-

-

1

-

جغرافيا، علمي براي زندگي

1

-

1

1

1

-

1

نگاهي به جغرافياي طبيعي ايران

-

1

-

-

-

-

-

نگاهي به جغرافياي انساني ايران

1

-

1

-

-

-

-

بيابان ها

-

-

-

-

-

-

-

انسان و بيابان

-

-

-

1

-

1

-

اهميت و نقش جنگل ها

-

-

-

-

-

-

-

پراكندگي و انواع جنگل ها و مراتع در ايران

-

-

-

-

1

-

1

آلودگي هوا

-

1

-

-

-

-

-

آلودگي دريا ها و رودها

-

-

-

-

1

-

-

مخاطرات طبيعي

1

-

-

-

-

1

-

انسان و مخاطرات طبيعي

-

-

1

-

-

-

-

گردشگري چيست؟ گردشگر كيست؟

-

1

-

-

-

-

-

ايرانگردي

-

-

-

1

-

1

-

پراكندگي و رشد جمعيت

1

-

1

1

-

-

1

جمعيت و مهاجرت، جمعيت و منابع طبيعي

-

-

-

-

1

-

1

آب ها

-

1

-

-

-

-

-

بهره برداري از منابع آب

1

1

1

1

1

1

1

جغرافيا، جغرافي دانان و توسعه ي پايدار

جغرافيا (2)

1

1

1

-

1

1

1

ناحيه چيست؟

-

-

-

1

-

-

-

زندگي در نواحي ساحلي

-

-

1

-

-

1

1

زندگي در نواحي كوهستاني

1

2

-

1

1

-

1

زندگي در نواحي گرم و خشك، گرم و مرطوب

-

-

1

-

-

1

-

زندگي در نواحي قطبي

2

1

1

2

1

1

1

سكونتگاه هاي شهري و روستايي

-

-

-

1

2

1

-

نواحي سياسي

1

1

1

-

-

-

1

نواحي اقتصادي

جغرافياي سال چهارم

-

-

-

-

1

1

-

ماهيت و قلمرو دانش جغرافيا

1

1

1

-

-

-

1

سيستم چيست؟

-

-

-

1

-

-

1

راه و روش پژوهش هاي جغرافيايي

1

1

1

1

1

1

 

نقشه و فرايند تهيه ي آن

-

-

-

-

-

1

1

نمايش شكل زمين

-

-

1

-

-

-

-

كاربرد رايانه در جغرافيا

1

1

1

1

1

1

-

سنجش از دور

-

1

-

1

1

-

1

سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي

-

-

-

-

-

-

-

مدل هاي جغرافيايي

1

1

1

-

-

-

1

نقش جغرافيا در مديريت محيط

1

-

-

1

1

1

-

جغرافيا و آمايش سرزمين

 

دانلود دفترچه بودجه بندی تاریخ و جغرافی برای کنکور 97

 

برای مشاهده  بودجه بندی کنکور انسانی ۹۷ کلیک کنید

تلگرام کنکور سراسری

نظرات کاربران
0 کاربر به "بودجه بندی تاریخ و جغرافی برای کنکور انسانی 97" امتیاز داده اند | امتیاز: 0.0 از 5

نظرات و پیشنهادات شما ، ما را در ارائه هر چه بهتر مطالب یاری می کند (لطفا توجه داشته باشید مطالب شما پس از تایید منتشر خواهند شد و مطالب نا مرتبط منتشر نخواهند شد ) :