مدارس ابتدایی دخترانه شاهد گیلان

مدارس ابتدایی دخترانه شاهد گیلان هر ساله در مقطع ابتدایی اقدام به ثبت نام دانش آموزان می کنند. همانطور که می دانید ، ثبت نام مدارس ابتدایی دخترانه شاهد گیلان برای دانش آموزان شاهد به صورت قطعی و برای دانش آموزان غیر شاهد ، ثبت نام بر اساس امتیازات دانش آموزان انجام می شود. پس داوطلبان باید از نحوه امتیاز بندی مدارس شاهد 97-98 اطلاع داشته باشند. برای پایه های اول ابتدایی ، ثبت نام به صورت اینترنتی بوده که توسط سامانه ثبت نام مدارس شاهد ( سجا ) صورت می گیرد. برای پایه های دوم تا ششم ابتدایی ، ثبت نام به صورت حضوری می باشد. داوطلبانی که تمامی شرایط ثبت نام مدارس شاهد 97-98 را دارند می بایست از لیست ارائه شده مدارس ابتدایی دخترانه شاهد گیلان ، نزدیک ترین مدرسه به محل سکونت خود را انتخاب کرده و به همراه داشتن مدارک مورد نیاز برای ثبت نام ، اقدام به ثبت نام نمایند. برای اطلاع از زمان و نحوه ثبت نام مدارس شاهد 97-98 می توانید مقاله مربوطه را مطالعه کنید. برای آشنایی با نحوه مشاهده اعلام نتایج ثبت نام ، پیشنهاد می کنیم مقاله اعلام نتایج ثبت نام مدارس شاهد 97-98 را به دقت مطالعه کنید. در ادامه این مقاله ، مدارس ابتدایی دخترانه شاهد گیلان را برای شما ارائه کردیم.  

مدارس ابتدایی دخترانه شاهد کهگیلویه و بویراحمد

مدارس ابتدایی دخترانه شاهد کهگیلویه و بویراحمد هر ساله در مقطع ابتدایی اقدام به ثبت نام دانش آموزان می کنند. همانطور که می دانید ، ثبت نام مدارس ابتدایی دخترانه شاهد کهگیلویه و بویراحمد برای دانش آموزان شاهد به صورت قطعی و برای دانش آموزان غیر شاهد ، ثبت نام بر اساس امتیازات دانش آموزان انجام می شود. پس داوطلبان باید از نحوه امتیاز بندی مدارس شاهد 97-98 اطلاع داشته باشند. برای پایه های اول ابتدایی ، ثبت نام به صورت اینترنتی بوده که توسط سامانه ثبت نام مدارس شاهد ( سجا ) صورت می گیرد. برای پایه های دوم تا ششم ابتدایی ، ثبت نام به صورت حضوری می باشد. داوطلبانی که تمامی شرایط ثبت نام مدارس شاهد 97-98 را دارند می بایست از لیست ارائه شده مدارس ابتدایی دخترانه شاهد کهگیلویه و بویراحمد ، نزدیک ترین مدرسه به محل سکونت خود را انتخاب کرده و به همراه داشتن مدارک مورد نیاز برای ثبت نام ، اقدام به ثبت نام نمایند. برای اطلاع از زمان و نحوه ثبت نام مدارس شاهد 97-98 می توانید مقاله مربوطه را مطالعه کنید. برای آشنایی با نحوه مشاهده اعلام نتایج ثبت نام ، پیشنهاد می کنیم مقاله اعلام نتایج ثبت نام مدارس شاهد 97-98 را به دقت مطالعه کنید. در ادامه این مقاله ، مدارس ابتدایی دخترانه شاهد کهگیلویه و بویراحمد را برای شما ارائه کردیم.  

مدارس ابتدایی دخترانه شاهد کرمانشاه

مدارس ابتدایی دخترانه شاهد کرمانشاه هر ساله در مقطع ابتدایی اقدام به ثبت نام دانش آموزان می کنند. همانطور که می دانید ، ثبت نام مدارس ابتدایی دخترانه شاهد کرمانشاه برای دانش آموزان شاهد به صورت قطعی و برای دانش آموزان غیر شاهد ، ثبت نام بر اساس امتیازات دانش آموزان انجام می شود. پس داوطلبان باید از نحوه امتیاز بندی مدارس شاهد 97-98 اطلاع داشته باشند. برای پایه های اول ابتدایی ، ثبت نام به صورت اینترنتی بوده که توسط سامانه ثبت نام مدارس شاهد ( سجا ) صورت می گیرد. برای پایه های دوم تا ششم ابتدایی ، ثبت نام به صورت حضوری می باشد. داوطلبانی که تمامی شرایط ثبت نام مدارس شاهد 97-98 را دارند می بایست از لیست ارائه شده مدارس ابتدایی دخترانه شاهد کرمانشاه ، نزدیک ترین مدرسه به محل سکونت خود را انتخاب کرده و به همراه داشتن مدارک مورد نیاز برای ثبت نام ، اقدام به ثبت نام نمایند. برای اطلاع از زمان و نحوه ثبت نام مدارس شاهد 97-98 می توانید مقاله مربوطه را مطالعه کنید. برای آشنایی با نحوه مشاهده اعلام نتایج ثبت نام ، پیشنهاد می کنیم مقاله اعلام نتایج ثبت نام مدارس شاهد 97-98 را به دقت مطالعه کنید. در ادامه این مقاله ، مدارس ابتدایی دخترانه شاهد کرمانشاه را برای شما ارائه کردیم.  

مدارس ابتدایی دخترانه شاهد قزوین

مدارس ابتدایی دخترانه شاهد قزوین هر ساله در مقطع ابتدایی اقدام به ثبت نام دانش آموزان می کنند. همانطور که می دانید ، ثبت نام مدارس ابتدایی دخترانه شاهد قزوین برای دانش آموزان شاهد به صورت قطعی و برای دانش آموزان غیر شاهد ، ثبت نام بر اساس امتیازات دانش آموزان انجام می شود. پس داوطلبان باید از نحوه امتیاز بندی مدارس شاهد 97-98 اطلاع داشته باشند. برای پایه های اول ابتدایی ، ثبت نام به صورت اینترنتی بوده که توسط سامانه ثبت نام مدارس شاهد ( سجا ) صورت می گیرد. برای پایه های دوم تا ششم ابتدایی ، ثبت نام به صورت حضوری می باشد. داوطلبانی که تمامی شرایط ثبت نام مدارس شاهد 97-98 را دارند می بایست از لیست ارائه شده مدارس ابتدایی دخترانه شاهد قزوین ، نزدیک ترین مدرسه به محل سکونت خود را انتخاب کرده و به همراه داشتن مدارک مورد نیاز برای ثبت نام ، اقدام به ثبت نام نمایند. برای اطلاع از زمان و نحوه ثبت نام مدارس شاهد 97-98 می توانید مقاله مربوطه را مطالعه کنید. برای آشنایی با نحوه مشاهده اعلام نتایج ثبت نام ، پیشنهاد می کنیم مقاله اعلام نتایج ثبت نام مدارس شاهد 97-98 را به دقت مطالعه کنید. در ادامه این مقاله ، مدارس ابتدایی دخترانه شاهد قزوین را برای شما ارائه کردیم.  

مدارس ابتدایی دخترانه شاهد سیستان و بلوچستان

مدارس ابتدایی دخترانه شاهد سیستان و بلوچستان هر ساله در مقطع ابتدایی اقدام به ثبت نام دانش آموزان می کنند. همانطور که می دانید ، ثبت نام مدارس ابتدایی دخترانه شاهد سیستان و بلوچستان برای دانش آموزان شاهد به صورت قطعی و برای دانش آموزان غیر شاهد ، ثبت نام بر اساس امتیازات دانش آموزان انجام می شود. پس داوطلبان باید از نحوه امتیاز بندی مدارس شاهد 97-98 اطلاع داشته باشند. برای پایه های اول ابتدایی ، ثبت نام به صورت اینترنتی بوده که توسط سامانه ثبت نام مدارس شاهد ( سجا ) صورت می گیرد. برای پایه های دوم تا ششم ابتدایی ، ثبت نام به صورت حضوری می باشد. داوطلبانی که تمامی شرایط ثبت نام مدارس شاهد 97-98 را دارند می بایست از لیست ارائه شده مدارس ابتدایی دخترانه شاهد سیستان و بلوچستان ، نزدیک ترین مدرسه به محل سکونت خود را انتخاب کرده و به همراه داشتن مدارک مورد نیاز برای ثبت نام ، اقدام به ثبت نام نمایند. برای اطلاع از زمان و نحوه ثبت نام مدارس شاهد 97-98 می توانید مقاله مربوطه را مطالعه کنید. برای آشنایی با نحوه مشاهده اعلام نتایج ثبت نام ، پیشنهاد می کنیم مقاله اعلام نتایج ثبت نام مدارس شاهد 97-98 را به دقت مطالعه کنید. در ادامه این مقاله ، مدارس ابتدایی دخترانه شاهد سیستان و بلوچستان را برای شما ارائه کردیم.  

مدارس ابتدایی پسرانه شاهد سمنان

مدارس ابتدایی پسرانه شاهد سمنان هر ساله در مقطع ابتدایی اقدام به ثبت نام دانش آموزان می کنند. همانطور که می دانید ، ثبت نام مدارس ابتدایی پسرانه شاهد سمنان برای دانش آموزان شاهد به صورت قطعی و برای دانش آموزان غیر شاهد ، ثبت نام بر اساس امتیازات دانش آموزان انجام می شود. پس داوطلبان باید از نحوه امتیاز بندی مدارس شاهد 97-98 اطلاع داشته باشند. برای پایه های اول ابتدایی ، ثبت نام به صورت اینترنتی بوده که توسط سامانه ثبت نام مدارس شاهد ( سجا ) صورت می گیرد. برای پایه های دوم تا ششم ابتدایی ، ثبت نام به صورت حضوری می باشد. داوطلبانی که تمامی شرایط ثبت نام مدارس شاهد 97-98 را دارند می بایست از لیست ارائه شده مدارس ابتدایی پسرانه شاهد سمنان ، نزدیک ترین مدرسه به محل سکونت خود را انتخاب کرده و به همراه داشتن مدارک مورد نیاز برای ثبت نام ، اقدام به ثبت نام نمایند. برای اطلاع از زمان و نحوه ثبت نام مدارس شاهد 97-98 می توانید مقاله مربوطه را مطالعه کنید. برای آشنایی با نحوه مشاهده اعلام نتایج ثبت نام ، پیشنهاد می کنیم مقاله اعلام نتایج ثبت نام مدارس شاهد 97-98 را به دقت مطالعه کنید. در ادامه این مقاله ، مدارس ابتدایی پسرانه شاهد سمنان را برای شما ارائه کردیم.  

مدارس ابتدایی پسرانه شاهد زنجان

مدارس ابتدایی پسرانه شاهد زنجان هر ساله در مقطع ابتدایی اقدام به ثبت نام دانش آموزان می کنند. همانطور که می دانید ، ثبت نام مدارس ابتدایی پسرانه شاهد زنجان برای دانش آموزان شاهد به صورت قطعی و برای دانش آموزان غیر شاهد ، ثبت نام بر اساس امتیازات دانش آموزان انجام می شود. پس داوطلبان باید از نحوه امتیاز بندی مدارس شاهد 97-98 اطلاع داشته باشند. برای پایه های اول ابتدایی ، ثبت نام به صورت اینترنتی بوده که توسط سامانه ثبت نام مدارس شاهد ( سجا ) صورت می گیرد. برای پایه های دوم تا ششم ابتدایی ، ثبت نام به صورت حضوری می باشد. داوطلبانی که تمامی شرایط ثبت نام مدارس شاهد 97-98 را دارند می بایست از لیست ارائه شده مدارس ابتدایی پسرانه شاهد زنجان ، نزدیک ترین مدرسه به محل سکونت خود را انتخاب کرده و به همراه داشتن مدارک مورد نیاز برای ثبت نام ، اقدام به ثبت نام نمایند. برای اطلاع از زمان و نحوه ثبت نام مدارس شاهد 97-98 می توانید مقاله مربوطه را مطالعه کنید. برای آشنایی با نحوه مشاهده اعلام نتایج ثبت نام ، پیشنهاد می کنیم مقاله اعلام نتایج ثبت نام مدارس شاهد 97-98 را به دقت مطالعه کنید. در ادامه این مقاله ، مدارس ابتدایی پسرانه شاهد زنجان را برای شما ارائه کردیم.     

مدارس ابتدایی پسرانه شاهد ایلام

مدارس ابتدایی پسرانه شاهد ایلام هر ساله در مقطع ابتدایی اقدام به ثبت نام دانش آموزان می کنند. همانطور که می دانید ، ثبت نام مدارس ابتدایی پسرانه شاهد ایلام برای دانش آموزان شاهد به صورت قطعی و برای دانش آموزان غیر شاهد ، ثبت نام بر اساس امتیازات دانش آموزان انجام می شود. پس داوطلبان باید از نحوه امتیاز بندی مدارس شاهد 97-98 اطلاع داشته باشند. برای پایه های اول ابتدایی ، ثبت نام به صورت اینترنتی بوده که توسط سامانه ثبت نام مدارس شاهد ( سجا ) صورت می گیرد. برای پایه های دوم تا ششم ابتدایی ، ثبت نام به صورت حضوری می باشد. داوطلبانی که تمامی شرایط ثبت نام مدارس شاهد 97-98 را دارند می بایست از لیست ارائه شده مدارس ابتدایی پسرانه شاهد ایلام ، نزدیک ترین مدرسه به محل سکونت خود را انتخاب کرده و به همراه داشتن مدارک مورد نیاز برای ثبت نام ، اقدام به ثبت نام نمایند. برای اطلاع از زمان و نحوه ثبت نام مدارس شاهد 97-98 می توانید مقاله مربوطه را مطالعه کنید. برای آشنایی با نحوه مشاهده اعلام نتایج ثبت نام ، پیشنهاد می کنیم مقاله اعلام نتایج ثبت نام مدارس شاهد 97-98 را به دقت مطالعه کنید. در ادامه این مقاله ، مدارس ابتدایی پسرانه شاهد ایلام را برای شما ارائه کردیم.  

شروع ثبت نام تکمیل ظرفیت کنکور سراسری 96

با توجه به درخواست دانشگاهها و موسسات آموزش عالي براي‌ پذيرش در ظرفيت رشته‌هاي جديد و يا تكميل ظرفيت برخي از رشته‌هاي دوره‌هاي‌ روزانه‌، نوبت دوم (شبانه‌)، مجازي، پرديسهاي دانشگاه فرهنگيان وهم چنين پرديسهاي خودگردان و ظرفيت مازاد دانشگاههاي علوم پزشكي در آزمون سراسري سال 1396، به اطلاع كليه داوطلبان شركت كننده آزمون سراسري سال جاري علاقمند به تحصيل در رشته‌هاي تحصيلي  دوره‌هاي فوق الذكر در اين مرحله مي‌رساند، كه اطلاعيه‌ اين سازمان به همراه جدول رشته هاي تحصيلي مورد نظر در روز سه شنبه مورخ 96/08/30 از طريق پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان منتشر و اعلام خواهد شد. لذا  داوطلبان گرامي لازم است جهت كسب اطلاع از رشته‌ها و دانشگاههاي پذيرنده دانشجو در اين مرحله، به اطلاعيه مربوط مراجعه نمايند. برای کسب اطلاعات بیشتر توصیه میکنیم مقالات زیر مطالعه نمایید. منبع سازمان سنجش   برای مشاهده راهنمای ثبت نام تکمیل ظرفیت کنکور سراسری 96  کلیک کنید. برای دانلود دفترچه راهنمای ثبت نام کنکور سراسری 96 کلیک کنید.   برای مشاهده آخرین رتبه قبولی در تکمیل ظرفیت کلیک کنید برای اطلاع از حدود رتبه قبولی تکمیل ظرفیت حسابداری دانشگاه سراسری 96   کلیک کنید. برای اطلاع از حدود رتبه قبولی تکمیل ظرفیت آمار دانشگاه سراسری 96   کلیک کنید. برای اطلاع از حدود رتبه قبولی تکمیل ظرفیت مهندسی برق دانشگاه سراسری 96   کلیک کنید. برای اطلاع از حدود رتبه قبولی تکمیل ظرفیت مهندسی مکانیک دانشگاه سراسری 96   کلیک کنید. برای اطلاع از حدود رتبه قبولی تکمیل ظرفیت مهندسی عمران دانشگاه سراسری 96   کلیک کنید. برای اطلاع از حدود رتبه قبولی تکمیل ظرفیت مهندسی شیمی دانشگاه سراسری 96   کلیک کنید. برای اطلاع از حدود رتبه قبولی تکمیل ظرفیت مدیریت دانشگاه سراسری 96   کلیک کنید. برای اطلاع از رتبه قبولی تکمیل ظرفیت روانشناسی دانشگاه سراسری 96   کلیک کنید. برای اطلاع از رتبه قبولی تکمیل ظرفیت آمار دانشگاه سراسری 96   کلیک کنید. برای اطلاع از رتبه قبولی تکمیل ظرفیت مهندسی شیمی دانشگاه سراسری 96   کلیک کنید. برای اطلاع از رتبه قبولی تکمیل ظرفیت مهندسی برق دانشگاه سراسری 96   کلیک کنید. برای اطلاع از رتبه قبولی تکمیل ظرفیت عمران دانشگاه سراسری 96   کلیک کنید. برای اطلاع از رتبه قبولی تکمیل ظرفیت مهندسی مکانیک دانشگاه سراسری   کلیک کنید. برای اطلاع از رتبه قبولی تکمیل ظرفیت حسابداری دانشگاه سراسری   کلیک کنید. برای اطلاع از رتبه قبولی تکمیل ظرفیت مهندسی مواد دانشگاه سراسری   کلیک کنید. برای اطلاع از رتبه قبولی تکمیل ظرفیت مدیریت دانشگاه سراسری   کلیک کنید.

دانلود دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 97

دانلود دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 97 بعد از توزیع دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 97 از طرف سازمان سنجش، امکان پذیر است. هرسال بعد از اعلام نتایج اولیه کنکور کارشناسی ارشد 97، همه داوطلبان به دنبال دانلود دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 97 هستند تا بتوانند بر اساس کد رشته محل های موجود در دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 97، انتخاب های خود را انجام دهند. دانلود دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد از طریق لینک های مستقیم، راحنترین راه برای دسترسی به دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 97 است. شاید برای شما، محتویات دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد کمی گنگ باشد در نتیجه برای مشاهده توضیحاتی در مورد محتویات دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 97، مقاله مربوط به آن را در سایت تله مشاور مطالعه نمایید، همچنین برای اینکه به لینک دانلود دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 97 برسید، ادامه این مطلب را دنبال کنید. اگر بعد از اعلام نتایج اولیه کنکور کارشناسی ارشد 97، از ادامه راه کارشناسی ارشد امسال منصرف شده اید ما به شما می گوییم که سخت در اشتباه هستید، شما از همین مرحله تا پذیرش نهایی کارشناسی ارشد 97 گزینه هایی دارید که احتمال موفقیت شما را زیاد می کند. به شما توصیه می کنیم فعلاً با هر نتیجه ای که گرفته اید به فکر مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد باشید. بعد از این مرحله حتی اگر مجاز به انتخاب رشته دوره های روزانه نبوده اید، در مرحله انتخاب رشته تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد 97 می توانید شانس خود را امتحان کنید، به علاوه تلاش آخر شما می تواند مربوط به ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد 97 باشد. می بینید که دنیا به آخر نرسیده! پس برای اطلاع از برگ برنده های خود با ما تماس بگیرید.  

راهنمای ثبت نام کنکور دکتری 97

سوال درباره نحوه ثبت نام در کنکور دکتری 97، از سوالات متداولی است که گروه مشاوران ما با آن مواجه هستند. این سوالات شامل طیف وسیعی از موضوعات می شود از سایت ثبت نام دکتری 97 تا چگونگی ارسال مدارک تا مشکلات  وارد کردن معدل و یا سوال درباره نحوه پر کردن سهمیه ها و انواع سوالات دیگری که افراد با آنها مواجه هستند. به همین جهت گروه ما تصمیم گرفت مقاله ای در مورد نحوه ثبت نام کنکور دکتری 97 برای شما تدوین کند و امیدواریم که این مطالب بتواند برای شما کمک باشد.  

گرایش‌های کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

تعداد گرایش‌های کارشناسی ارشد مهندسی شیمی 15 تا است. این گرایش‌ها در برخی دروس مشترک‌اند و در دروس اختصاصی تفاوت دارند. انتخاب هرکدام از گرایش‌های کارشناسی ارشد مهندسی شیمی بسته به سلیقه و علایق شما دارد.البته قبل از انتخاب رشته ، بازار کار گرایش انتخابی خودتان را حتماً بررسی کنید.شاید شما هم جملات"برای این رشته که کار نیست!" ،"رشته به درد نخوریه!" ،"این رشته دیگه اشباع‌شده!" یا "این رشته هنوز تو ایران جا نیفتاده!به‌هیچ‌عنوان سراغش نرو!" و بسیاری از این قبیل جملات از دوستان یا اطرافیان خود شنیده باشید.اما حقیقت این است که در رشته مهندسی شیمی در اکثر موارد تمامی گرایش‌های کارشناسی ارشد مهندسی شیمی بازار کار خوبی دارند به‌شرط این‌که اولاً علاقه‌مند به رشتمون باشیم و از آن لذت ببریم دوما شرایط خودمون و رشتمون رو درست بشناسیم! یعنی چی؟ یعنی باید بدونیم که به‌عنوان‌مثال یک مهندس طراح فرآیند باید حتماً نرم‌افزارهای شبیه‌سازی مثل  اسپن پلاس، اسپن هایسیس ، پتروسیم،پروتو، پرومکس و ... رو بلد باشه.با این حساب تمامی گرایش‌های مهندسی شیمی خوبن! فقط باید قبل از انتخاب خوب بشناسیدشون.برای این مورد هم اصلاً نگران نباشید؛چون ما قبلاً این کار رو کردیم و همین‌جا براتون درباره تمامی گرایش‌های کارشناسی ارشد مهندسی شیمی توضیحات جامع و کامل میدیم.  

تکمیل ظرفیت موسسات غیردولتی غیرانتفاعی و دانشگاه پیام نور 96

با توجه به اطلاعیه سازمان سنجش  با توجه به درخواست برخي از مؤسسات آموزش عالي غيردولتي- غيرانتفاعي و دانشگاه پيام‌نور مبني بر عدم تكميل ظرفيت پذيرش رشته‌هاي تحصيلي آزمون سراسري سال 1396 بدين‌وسيله به اطلاع كليه داوطلبان علاقمند به تحصيل در رشته‌هاي تحصيلي مؤسسات ذيربط (اعم از داوطلباني كه در آزمون سراسري سال 1396 ثبت‌نام نموده و يا ننموده‌اند) مي‌رساند داوطلبان به منظور اطلاع از رشته‌هاي تحصيلي و موسسات پذيرنده دانشجو در اين مرحله مي‌توانند به لينك جستجوي عنوان موسسه و كدرشته مندرج در پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان و همچنين به پايگاه اطلاع‌رساني موسسات آموزش عالي غيردولتي- غيرانتفاعي و يا پايگاه اطلاع‌رساني دانشگاه پيام‌نور به نشاني www.pnu.ac.ir مراجعه نموده و ضمن مشخص نمودن رشته و موسسه مورد علاقه خود، با به همراه داشتن مدارك ذيل و با توجه به موارد مربوط از تاريخ 96/07/29 لغايت 96/08/30 به مؤسسه آموزش عالي محل پذيرش رشته مورد تقاضا مراجعه نمايند.   برای اطلاع از ثبت نام تکمیل ظرفیت دانشگاه پیام نور کلیک کنید برای اطلاع از ثبت نام تکمیل ظرفیت دانشگاه غیر انتفاعی کلیک کنید     ۱- كليه متقاضيان مي‌بايست حداكثر تا تاريخ 96/06/31 داراي مدرك ديپلم كامل متوسطه نظام قديم (دوره چهارساله) يا پيش‌دانشگاهي و يا كارداني (فوق ديپلم) بوده باشند. تبصره: در صورت امكان تشكيل كلاس براي نيمسال دوم سال تحصيلي جاري از سوي مؤسسه مورد تقاضا، آن دسته از داوطلباني كه حداكثر تا تاريخ 96/11/30 موفق به اخذ مدرك پيش‌دانشگاهي و یا كارداني گردند، مي‌توانند در رشته و يا رشته‌هاي تحصيلي مربوط متقاضي شوند. 2- كليه داوطلبان مي‌بايست در زمان ثبت‌نام از طريق مؤسسه مربوط، بابت هزينه ثبت‌نام نسبت به پرداخت مبلغ 200،000 (دويست هزار) ريال از طريق سيستم پرداخت الكترونيكي در سايت سازمان اقدام نمايند. 3- هر داوطلب منحصراً مي‌تواند در يك گروه آزمايشي و يك كدرشته محل متقاضي شود. بديهي است در صورت ثبت‌نام داوطلب در دو كدرشته و يا در دو مؤسسه اطلاعات وي در بانك اطلاعات پذيرفته شدگان هر دو محل حذف خواهد شد. 4- داوطلبان مي‌بايست در زمان ثبت‌ اطلاعات در سامانه مربوط از طريق مؤسسات درخصوص كدرشته مورد علاقه خود دقت و توجه لازم را بعمل آورند. بديهي است پس از ثبت، كدرشته محل ثبت شده براي داوطلبان قابل تغيير و يا تعويض نيست. 5- كليه متقاضيان «مرد» مي‌بايست در زمان ثبت‌نام و شركت در اين مرحله از پذيرش دانشجو، از نظر نظام وظيفه منعي براي ادامه تحصيل نداشته باشند. 6- پس از انجام ثبت‌نام، افراد به عنوان پذيرفته شده مشروط (در موسسه يا مركز و يا واحد آموزشي كه به آن مراجعه داشته‌اند) تلقي مي‌شوند و شروع به تحصيل آنان تا زمان تاييد نهايي اين سازمان بصورت مشروط خواهد بود. 7- آن دسته از داوطلباني كه قبلاً در رديف پذيرفته‌شدگان نهايي آزمون سراسري سال 96 (مرحله شهريور ماه) قرا گرفته‌اند، چنانچه در اين مرحله متقاضي ثبت‌نام و ادامه تحصيل باشند و در يكي از موسسات ثبت‌نام نمايند، قبولي قبلي آنها در شهريورماه لغو خواهد شد.     منبع سازمان سنجش

اصلاحیه جدید در تکمیل ظرفیت کنکور ارشد

ظرفیت‌های جدید و اصلاحیه تکمیل ظرفیت برخی از کدرشته‌ محل‌های تحصیلی آزمون‌ کارشناسی ارشد سال‌ ۹۶ منتشر شد. اصلاحیه جدید در تکمیل ظرفیت کنکور ارشد ظرفیت‌های جدید و اصلاحیه تکمیل ظرفیت برخی از کدرشته‌ محل‌های تحصیلی آزمون‌ کارشناسی ارشد سال‌ ۹۶ منتشر شد. خبرگزاری مهر: با توجه به تغییر ظرفیت‌ پذیرش در مرحله تکمیل ظرفیت آزمون‌ کارشناسی ارشد سال‌ ۹۶، مهلت انتخاب رشته در این آزمون تا ۳۰ مهرماه تمدید شد. داوطلبان برای انتخاب رشته باید به اطلاعیه های ۲۲ و ۲۷ مهرماه سازمان سنجش در خصوص اصلاحات و اعلام رشته محل‌های جدید، علاوه بر رشته‌های تحصیلی مندرج در اطلاعیه‌ های قبلی توجه کنند. ضمناً داوطلبانی که قبلاً انتخاب رشته کرده اند نیز، در صورت تمایل و با توجه به مندرجات این اطلاعیه، می‌توانند نسبت به اصلاح و ویرایش اولویت‌های انتخابی خود تا تاریخ ۳۰ مهرماه اقدام کنند. بر اساس اصلاحیه کدرشته محل های تحصیلی در مرحله تکمیل ظرفیت آزمون‌ کارشناسی ارشد سال ۹۶، ظرفیت ۲۰ کدرشته محل تغییر و با کاهش یا افزایش مواجه شده است. همچنین ۹۴ کدرشته محل حذف و ۴۹ کدرشته محل به مجموعه کدرشته های مرحله تکمیل ظرفیت اضافه شده است. پیش از این ظرفیت پذیرش در مرحله تکمیل ظرفیت آزمون ورودی کارشناسی ارشد سال ۹۶ تعداد ۷۸ هزار و ۶۸۹ نفر در ۶ هزار و ۹۶۵ کدرشته محل اعلام شده بود که با اصلاحیه جدید این ظرفیت تغییر کرد. منبع : فردا نیوز

شرایط آزمون قضاوت | زمان و نحوه ثبت نام آزمون قضاوت | نتایج آزمون قضاوت 96

آزمون قضاوت، آزمونی جهت کسب شغل قضاوت، توسط فارغ التحصیلان دانشگاهی دارای شرایط لازم آزمون قضاوت می باشد. متقاضیان شرکت در آزمون قضاوت، پس از گذراندن دو مرحله ازمون قضاوت (تستی و تشریحی) وارد مرحله گزینش صلاحیت های عمومی می شوند. این مرحله شامل بررسی شاخص های وضعیت هوش شناختی و هوش هیجانی متقاضیان شرکت در آزمون قضاوت ، استفاده از ابزار مصاحبه شفاهی و استعلامات از مراجع ذی الصلاح و تحقیقات محلی خواهد بود. متقاضی آزمون قضاوت، پس از طی این مراحل، دوره های اموزشی خود را که شامل، 9 ازمون خواهد بود، را آغاز میکند. متقاضیان آزمون قضاوت، باید برای شرکت در این آزمونها، امتیازات مدنظر را کسب کنند. این ازمونها در کارگروههای مشخصی استنباط سازی شده و موفقیت در 9 آزمون، از شرایط تداوم مراحل جذب است. در پایان این مراحل اقتدار کارآموزی انجام می شود و نهایتا فرد با گذراندن 20 مرحله، مراحل جذب قضاوت 96را به پایان می رساند.  

آغاز انتخاب رشته تکمیل ظرفیت ارشد از امروز

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور با بیان اینکه بیش از ۷۸ هزار داوطلب در مرحله تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد  پذیرفته می‌شوند، گفت: داوطلبان حاضر در جلسه آزمون از امروز دوشنبه 24 مهر تا پنجشنبه 27 مهرماه سال جاری فرصت دارند تا در مرحله تکمیل ظرفیت آزمون ارشد ثبت‌نام کنند. به گزارش گروه وبگردی 20:30؛  مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور با بیان اینکه بیش از ۷۸ هزار داوطلب در مرحله تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد پذیرفته می‌شوند، گفت: داوطلبان حاضر در جلسه آزمون از امروز دوشنبه 24 مهر تا پنجشنبه 27 مهرماه سال جاری فرصت دارند تا در مرحله تکمیل ظرفیت آزمون ارشد ثبت‌نام کنند.  دکتر حسین توکلی با اعلام این مطلب اظهار کرد: بر اساس برنامه زمانی اعلام شده، اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره ظرفیت‌های جدید و همچنین تکمیل ظرفیت برخی از کد رشته محل‌های تحصیلی آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 96 دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی برای پذیرش تعداد 78 هزار 689 نفر در 6965 کد رشته محل بر روی سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org قرار گرفت.  وی در ادامه تصریح کرد: کلیه داوطلبان حاضر در جلسه آزمون می‌توانند با مطالعه دقیق اطلاعیه ، در صورت واجد شرایط بودن از امروز دوشنبه 24 تا روز پنجشنبه 27 مهرماه سال جاری منحصرا از طریق سایت سازمان سنجش کشور نسبت به انتخاب کد رشته محل‌های تحصیلی اقدام کنند.  مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور در پایان خاطرنشان کرد: آن دسته از داوطلبانی که قبلا در کد رشته‌محل ‌های تحصیلی دارای شرایط خاص یا بورسیه پذیرفته شده‌اند حق انتخاب رشته در مرحله تکمیل ظرفیت را نخواهند داشت. منبع:ایسنا منبع : سایت خبری وبگردی ۲۰:۳۰   آخرین رتبه قبولی تکیمل ظرفیت کارشناسی ارشد کنکور سراسری 96 آخرین رتبه قبولی تکیمل ظرفیت کارشناسی ارشد کنکور سراسری 96 برای اطلاع از  رتبه قبولی تکمیل ظرفیت تربیت بدنی کارشناسی ارشد سراسری 96  کلیک کنید. برای اطلاع از  رتبه قبولی تکمیل ظرفیت حقوق کارشناسی ارشد سراسری 96  کلیک کنید. برای اطلاع از  رتبه قبولی تکمیل ظرفیت مهندسی عمران کارشناسی ارشد سراسری 96  کلیک کنید. برای اطلاع از  رتبه قبولی تکمیل ظرفیت مهندسی برق کارشناسی ارشد سراسری 96  کلیک کنید. برای اطلاع از  رتبه قبولی تکمیل ظرفیت مدیریت صنعتی کارشناسی ارشد سراسری 96  کلیک کنید. برای اطلاع از  رتبه قبولی تکمیل ظرفیت مدیریت دولتی کارشناسی ارشد سراسری 96  کلیک کنید. برای اطلاع از  رتبه قبولی تکمیل ظرفیت مدیریت بازرگانی کارشناسی ارشد سراسری 96  کلیک کنید. برای اطلاع از  رتبه قبولی تکمیل ظرفیت فیزیک کارشناسی ارشد سراسری 96  کلیک کنید.  برای اطلاع از  رتبه قبولی تکمیل ظرفیت علوم جغرافیایی کارشناسی ارشد سراسری 96  کلیک کنید. برای اطلاع از  رتبه قبولی تکمیل ظرفیت علوم تربیتی کارشناسی ارشد سراسری 96  کلیک کنید. برای اطلاع از  رتبه قبولی تکمیل ظرفیت شیمی کارشناسی ارشد سراسری 96  کلیک کنید. برای اطلاع از  رتبه قبولی تکمیل ظرفیت زیست شناسی سلولی مولکولی کارشناسی ارشد سراسری 96  کلیک کنید. برای اطلاع از  رتبه قبولی تکمیل ظرفیت زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد سراسری 96  کلیک کنید. برای اطلاع از  رتبه قبولی تکمیل ظرفیت زبان و ادبیات انگلیسی ارشد سراسری 96  کلیک کنید.

نام نویسی آزمون کارشناسی ارشد پیام نور، امروز

نام نویسی آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور برای بهمن 1396 ، از امروز آغاز می شود.   به گزارش بولتن نیوز، داوطلبان برای نام نویسی به پایگاه اینترنتی سازمان سنجش مراجعه کنند.دفترچه راهنمای ثبت نام نیز هم زمان با آغاز نام نویسی منتشر می شود.نام نویسی تا یکشنبه 30 مهر ادامه خواهد داشت.آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور جمعه 8 دی 1396 برگزار خواهد شد.مهلت ­انتخاب رشته در مرحله تکمیل ظرفیت و ظرفیت های جدید آزمون دکتری ph.d نیمه متمرکز سال 1396 دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی نیز تا 25 مهر تمدید شد. منبع : سایت خبری تحلیلی بولتن برای اطلاع از نحوه ثبت نام ارشد پیام نور فراگیر کلیک کنید  

نمونه سوالات آزمون وکالت | پاسخنامه تشریحی

پیشنهاد ما برای داوطلبان آزمون وکالت این است که قبل از شرکت در آزمون، نمونه سوالات سال قبل را مطالعه کنید. این کار باعث می شود که ذهن شما با سبک سوالات آشنا می شود که همین آشنایی تاثیر زیادی روی آزمون شما می گزارد. شما می توانید با بررسی نمونه سوالات سال قبل، از نحوه طراحی سوال آگاهی پیدا کنید و بفهمید که سوالات بیشتر از چه قسمت هایی طرح می شود. در ادامه، نمونه سوالات آزمون وکالت سال قبل را برای شما ارائه کردیم.       برای مشاوره اطلاع از نمونه سالات آزمون وکالت میتوانید با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی تله مشاور از طریق تلفن ثابت با شماره 9099071614 تماس بگیرید. 

ظرفیت کانون ها و تعداد متقاضیان آزمون وکالت 96

طبق روال هر ساله، تعداد متقاضیان آزمون وکالت 96 نسبت به سال قبل رشد قابل توجهی داشته است. این در صورتی است که مجموع ظرفیت اعلام شده توسط کانون وکلای 24 گانه ی کشور نسبت به سال قبل، 23 درصد کاهش داشته است. چقدر احتمال می دهید که در آزمون کانون وکلا جزء قبولی ها باشید؟ فکر می کنید که سال آینده ظرفیت پذیرفته شدگان بیش تر می شود یا کاهش می یابد؟ در هر صورت، اطلاع از ظرفیت کانون ها می تواند تاثیر خوبی در برنامه ریزی شما برای آزمون وکالت داشته باشد. در ادامه این مقاله قصد داریم که ظرفیت کانون ها و تعداد متقاضیان آزمون وکالت را ارائه کنیم.