تراز قبولی تکمیل ظرفیت پرستاری دانشگاه آزاد ۹۶ | سهمیه بسیج فعال

برای مشاوره جهت : تراز قبولی تکمیل ظرفیت پرستاری دانشگاه آزاد ۹۶ | سهمیه بسیج فعال

از طریق تلفن ثابت با شماره ۹۰۹۹۰۷۱۶۱۴ تماس بگیرید.

قبولی در رشته پرستاری از اولیت های اول اکثر داوطلبان شرکت کننده در کنکور سراسری تجربی  96 محسوب می شود. از آنجایی که پس از اعلام نتایج کنکور سراسری 96 و دانشگاه آزاد 96 عده زیادی از این داوطلبان به دلیل ظرفیت پایین رشته های پزشکی و پیرا پزشکی نتوانسته اند در شته مورد علاقه خود قبول شوند. یا از رشته یا محلی که در آن قبول شده اند ناراضی هستند. شرکت در انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد ۹۶ شانس مجددی برای این داوطلبان برای ادامه تحصیل در رشته پرستاری است. داوطلبانی که دارای سهمیه بسیج  فعال هستند برای قبولی در رشته های دکتری عمومی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد، 95 درصد تراز آخرین فرد قبول شده و برای سایر رشته ها کافی است که تنها 90 درصد تراز آخرین فرد قبول شده در رشته محل مورد علاقه خود را کسب نماید تا بتواند در رشته محل مورد علاقه خود ادامه تحصیل بدهند. رشته های ارائه شده در تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد آن دسته از رشته هایی هستند که در زمان انتخاب رشته دانشگاه آزاد 96 ظرفیتشان به هر دلیل تکمیل نشده است. برای اطلاع از اینکه رشته پرستاری در کدام یک از واحد های دانشگاه آزاد در تکمیل ظرفیت داشگاه آزاد ارائه می شود باید دفترجه انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد  96 را ملاحظه نمایید. در این مقاله بر اساس تراز آخرین نفرات قبول شده در تکمیل ظرفیت پرستاری دانشگاه آزاد، تراز مورد نیاز برای قبولی در تکمیل ظرفیت پرستاری دانشگاه آزاد 96 را برای شما نمایش میدهیم. برای اطلاع از رتبه قبولی تکمیل ظرفیت پرستاری دانشگاه آزاد سهمیه بسیج فعال کلیک نمایید. برای اطلاع از زمان و نحوه دریافت نتایج تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 96 کلیک کنید.

 

تلگرام کنکور سراسری

 

تراز قبولی تکمیل ظرفیت پرستاری دانشگاه آزاد سهمیه بسیج فعال 96

در جدول زیر می توانید آمار تراز قبولی تکمیل ظرفیت پرستاری داشگاه آزاد با سهمیه بسیج فعال را مشاهده کنید. این آمار را در جدول در سه عنوان خوشبینانه، بد بینانه و منطقی تقسیم کرده ایم. دلیل این دسته بندی این است که با توجه به تراز قبولی سال های گذشته در تکمیل ظرفیت دانشگاه های آزاد به طور معمول افت پیدا می کند ولی در مواردی نیز دیده شده که تراز قبولی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 96 نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه با افزایش همراه بوده است. این دسته بندی می تواند کمک شایانی را با مقایسه تراز خود با محدوده هایی که در جدول مشاهده می کنند به شما بکند تا قبولی خود را در دانشگاه های آزاد تضمین کنید.

 

تراز قبولی تکمیل ظرفیت پرستاری دانشگاه آزاد 96 در سهمیه بسیج فعال

محل

تراز قبولی با احتمال زیاد

تراز قبولی با احتمال متوسط

تراز قبولی  با احتمال کم

پرستاري / واحد مشهد

7581

تا

7656

7532

تا

7580

7456

تا

7531

پرستاري / واحد کرج

7491

تا

7566

7442

تا

7490

7366

تا

7441

پرستاري / واحد کرمانشاه

7389

تا

7464

7340

تا

7388

7264

تا

7339

اتاق عمل / واحد نجف آباد

7337

تا

7412

7288

تا

7336

7212

تا

7287

پرستاري / واحد ورامين

7300

تا

7375

7251

تا

7299

7175

تا

7250

پرستاري / واحد اصفهان(خوراسگان)

7283

تا

7358

7234

تا

7282

7158

تا

7233

پرستاري / واحد قزوين

7236

تا

7311

7187

تا

7235

7111

تا

7186

پرستاري / واحد جهرم

7234

تا

7309

7185

تا

7233

7109

تا

7184

پرستاري / واحد مهاباد

7231

تا

7306

7182

تا

7230

7106

تا

7181

پرستاري / واحد کازرون

7211

تا

7286

7162

تا

7210

7086

تا

7161

پرستاري / واحد خوي

7187

تا

7262

7138

تا

7186

7062

تا

7137

پرستاري / واحد لاهيجان

7185

تا

7260

7136

تا

7184

7060

تا

7135

پرستاري / واحد مراغه

7182

تا

7257

7133

تا

7181

7057

تا

7132

پرستاري / واحد مرند

7178

تا

7253

7129

تا

7177

7053

تا

7128

پرستاري / واحد بناب

7166

تا

7241

7117

تا

7165

7041

تا

7116

پرستاري / واحد بروجرد

7153

تا

7228

7104

تا

7152

7028

تا

7103

پرستاري / واحد قم

7151

تا

7226

7102

تا

7150

7026

تا

7101

پرستاري / واحد سراب

7140

تا

7215

7091

تا

7139

7015

تا

7090

پرستاري / واحد ياسوج

7139

تا

7214

7090

تا

7138

7014

تا

7089

پرستاري / واحد استهبان

7113

تا

7188

7064

تا

7112

6988

تا

7063

پرستاري / واحد خرم آباد

7113

تا

7188

7064

تا

7112

6988

تا

7063

پرستاري / واحد آستارا

7111

تا

7186

7062

تا

7110

6986

تا

7061

پرستاري / واحد تاکستان

7110

تا

7185

7061

تا

7109

6985

تا

7060

پرستاري / واحد دزفول

7098

تا

7173

7049

تا

7097

6973

تا

7048

پرستاري / واحد خلخال

7095

تا

7170

7046

تا

7094

6970

تا

7045

پرستاري / واحد نراق

7092

تا

7167

7043

تا

7091

6967

تا

7042

پرستاري / واحد علي آبادکتول

7089

تا

7164

7040

تا

7088

6964

تا

7039

پرستاري / واحد اراک

7078

تا

7153

7029

تا

7077

6953

تا

7028

پرستاري / واحد ساوه

7074

تا

7149

7025

تا

7073

6949

تا

7024

پرستاري / واحد کليبر

7072

تا

7147

7023

تا

7071

6947

تا

7022

پرستاري / واحد سمنان

7062

تا

7137

7013

تا

7061

6937

تا

7012

پرستاري / واحد سبزوار

7056

تا

7131

7007

تا

7055

6931

تا

7006

پرستاري / واحد يزد

7040

تا

7115

6991

تا

7039

6915

تا

6990

پرستاري / واحد فيروزآباد

7033

تا

7108

6984

تا

7032

6908

تا

6983

پرستاري / واحد دورود

7027

تا

7102

6978

تا

7026

6902

تا

6977

پرستاري / واحد گچساران

7017

تا

7092

6968

تا

7016

6892

تا

6967

پرستاري / واحد ارسنجان

7014

تا

7089

6965

تا

7013

6889

تا

6964

پرستاري / واحد شاهرود

7007

تا

7082

6958

تا

7006

6882

تا

6957

پرستاري / واحد اليگودرز

6986

تا

7061

6937

تا

6985

6861

تا

6936

پرستاري / واحد خوي-ظرفيت خودگردان

6986

تا

7061

6937

تا

6985

6861

تا

6936

پرستاري / واحد نيشابور

6984

تا

7059

6935

تا

6983

6859

تا

6934

پرستاري / واحد گناباد

6958

تا

7033

6909

تا

6957

6833

تا

6908

پرستاري / واحد خلخال-ظرفيت خودگردان

6947

تا

7022

6898

تا

6946

6822

تا

6897

پرستاري / واحد مراغه-ظرفيت خودگردان

6941

تا

7016

6892

تا

6940

6816

تا

6891

پرستاري / واحد اقليد

6936

تا

7011

6887

تا

6935

6811

تا

6886

پرستاري / واحد آباده

6932

تا

7007

6883

تا

6931

6807

تا

6882

پرستاري / واحد داراب

6929

تا

7004

6880

تا

6928

6804

تا

6879

پرستاري / واحد بناب-ظرفيت خودگردان

6921

تا

6996

6872

تا

6920

6796

تا

6871

پرستاري / واحد لارستان

6911

تا

6986

6862

تا

6910

6786

تا

6861

پرستاري / واحد بهبهان

6899

تا

6974

6850

تا

6898

6774

تا

6849

پرستاري / واحد شيروان

6897

تا

6972

6848

تا

6896

6772

تا

6847

پرستاري / واحد مسجدسليمان

6891

تا

6966

6842

تا

6890

6766

تا

6841

پرستاري / واحد بيرجند

6877

تا

6952

6828

تا

6876

6752

تا

6827

پرستاري / واحد مهاباد-ظرفيت خودگردان

6871

تا

6946

6822

تا

6870

6746

تا

6821

پرستاري / واحد آبادان

6867

تا

6942

6818

تا

6866

6742

تا

6817

پرستاري / واحد مرند-ظرفيت خودگردان

6865

تا

6940

6816

تا

6864

6740

تا

6815

پرستاري / واحد بندرعباس

6854

تا

6929

6805

تا

6853

6729

تا

6804

پرستاري / واحد قاينات

6827

تا

6902

6778

تا

6826

6702

تا

6777

پرستاري / واحد فردوس

6822

تا

6897

6773

تا

6821

6697

تا

6772

پرستاري / واحد سراب-ظرفيت خودگردان

6818

تا

6893

6769

تا

6817

6693

تا

6768

پرستاري / واحد کليبر-ظرفيت خودگردان

6812

تا

6887

6763

تا

6811

6687

تا

6762

پرستاري / واحد طبس

6811

تا

6886

6762

تا

6810

6686

تا

6761

پرستاري / واحد بيرجند-ظرفيت خودگردان

6805

تا

6880

6756

تا

6804

6680

تا

6755

پرستاري / واحد شهربابک

6789

تا

6864

6740

تا

6788

6664

تا

6739

پرستاري / واحد زرند

6770

تا

6845

6721

تا

6769

6645

تا

6720

پرستاري / واحد قاينات-ظرفيت خودگردان

6620

تا

6695

6571

تا

6619

6495

تا

6570

پرستاري / واحد گناباد-ظرفيت خودگردان

6580

تا

6655

6531

تا

6579

6455

تا

6530

پرستاري / واحد طبس-ظرفيت خودگردان

6528

تا

6603

6479

تا

6527

6403

تا

6478

 

 

 

انتخاب رشته تکمیل ظرفیت پرستاری دانشگاه آزاد 96

اطلاعاتی که در این مقاله ملاحضه نمودید آماری از رنج قبولی تکمیل ظرفیت پرستاری دانشگاه آزاد در سهمیه بسیج می باشد، برای اطلاع از آخرین تراز و رتبه قبولی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد۹۶  سایر رشته ها کلیک کنید.  متقاضیان شرکت در تکمیل ظرفیت کنکور سراسری می توانند با کلیک بر روی آخرین رتبه  و تراز قبولی تکمیل ظرفیت کنکور سراسری از آمار قبولی تکمیل ظرفیت کنکور سراسرسی آگاه شوند. متقاضیان سهمیه ایثارگران و سهمیه بسیج فعال نیز می توانند با کلیک بر روی لینک های زیر از آخرین تراز و رتبه قبولی تکمیل ظرفیت در سهمیه خود مطلع شوند.

 

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد سهمیه ایثارگران 96 

رتبه قبولی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد سهمیه ایثارگران 96

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد سهمیه عادی  96

رتبه قبولی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد سهمیه عادی  96

 

تمامی رتبه و ترازهای آخرین نفرات قبولی در تکمیل ظرفیت با توجه به تجربیات  سال گذشته میباشد شما میتوانید برای آگاهی از احتمال قبولی خود در رشته محل مورد نظرتان با توجه به سهمیه ها و قوانین از طریق تلفن ثابت با شماره 9099071614 تماس بگیرید و با کارشناسان  مشاوره تحصیلی   تکمیل ظرفیت دانشگاه صحبت کنید.

تمامی رتبه ها و ترازهای فوق تخمینی بوده و بر اساس تجربه کارشناسان مشاوره تحصیلی تله مشاور میباشد

تلگرام کنکور سراسری

نظرات کاربران
0 کاربر به "تراز قبولی تکمیل ظرفیت پرستاری دانشگاه آزاد ۹۶ | سهمیه بسیج فعال" امتیاز داده اند | امتیاز: 0.0 از 5

نظرات و پیشنهادات شما ، ما را در ارائه هر چه بهتر مطالب یاری می کند (لطفا توجه داشته باشید مطالب شما پس از تایید منتشر خواهند شد و مطالب نا مرتبط منتشر نخواهند شد ) :