آخرین رتبه قبولی تکمیل ظرفیت پرستاری دانشگاه آزاد سهمیه بسیج فعال 96

برای مشاوره جهت : آخرین رتبه قبولی تکمیل ظرفیت پرستاری دانشگاه آزاد سهمیه بسیج فعال 96

از طریق تلفن ثابت با شماره ۹۰۹۹۰۷۱۶۱۴ تماس بگیرید.

در کنکور سراسری تجربی رشته پرستاری یکی از پر طرفدارترین رشته ها محسوب می شود که معمولا پس از اعلام نتایج کنکور سراسری 96 و نتایج انتخاب رشته دانشگاه آزاد 96 اکثر داوطلبان کنکور تجربی 96 بدلیل ظرفیت پایین رشته ها نمی توانند در رشته مورد علاقه خود قبول شوند. داوطلبان سهمیه بسیج فعال برای قبولی در تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد برای رشته های دکتری عمومی کافیست که 95 درصد، تراز آخرین نفر قبول شده در آن رشته محل و برای قبولی در سایر رشته های تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 96 کافیست 90، درصد تراز آخرین نفر قبول شده در آن رشته محل را کسب کنند. رشته های ارئه شده در تکمیل ظرفیت در واقع رشته هایی هستند که ظرفیتشان در انتخاب رشته مرداد ماه دانشگاه آزاد 96 تکمیل نشده است. برای اطلاع از رشته های ارائه شده در انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 96 کافیست که دفترچه انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 96 را به طور کامل مطالعه نمایید. در این مقاله آخرین رشته های قبولی تکمیل ظرفیت پرستاری دانشگاه آزاد در سهمیه بسیج فعال را در اختیارتان قرار می دهیم. برای اطلاع از تراز قبولی تکمیل ظرفیت پرستاری دانشگاه آزاد سهمیه بسیج فعال کلیک کنید.

 

 

آخرین رتبه قبولی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد سهمیه بسیج فعال 96

در جداول زیر رتبه های قبولی انتخاب رشته تکمیل ظرفیت پرستاری دانشگاه آزاد برای داوطلبانی که دارای سهمیه بسیج هستند را قرار داده ایم. در تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد هر ساله شاهد افت تراز قبولی در تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد نسبت به رتبه قبولی در انتخاب رشته دانشگاه آزاد هستیم ولی در مواردی نیز به دلیل داشتن مخاطبان زیاد یک رشته افزایش این تراز قبولی در مرحله تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 96 نسبت به تراز قبولی در انتخاب رشته دانشگاه آزاد 96افزایش یافته است. به همین دلیل رتبه قبولی در تکمیل ظرفیت پرستاری دانشگاه آزاد را برای شما در سه دسته آورده ایم تا بتوانید با مقایسه این رتبه ها با رتبه خودتان معیاری صحیحی برای انتخاب رشته تکمیل ظرفیت پرستاری دانشگاه آزاد داشته باشید.

آخرین رتبه قبولی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد سهمیه بسیج فعال 96

رشته محل

حد پایین رتبه کشوری

متوسط رتبه کشوری

حد بالا رتبه کشوری

پرستاري / واحد مشهد

43704

تا

46930

46979

تا

49098

49146

تا

52517

پرستاري / واحد کرج

46794

تا

50248

50300

تا

52568

52620

تا

56229

پرستاري / واحد کرمانشاه

50450

تا

54174

54230

تا

56675

56731

تا

60621

اتاق عمل / واحد نجف آباد

52383

تا

56249

56307

تا

58846

58903

تا

62942

پرستاري / واحد ورامين

53789

تا

57758

57817

تا

60424

60483

تا

64631

پرستاري / واحد اصفهان(خوراسگان)

54443

تا

58461

58521

تا

61159

61219

تا

65417

پرستاري / واحد قزوين

56283

تا

60436

60498

تا

63225

63287

تا

67626

پرستاري / واحد جهرم

56362

تا

60521

60583

تا

63314

63376

تا

67721

پرستاري / واحد مهاباد

56481

تا

60649

60711

تا

63448

63510

تا

67864

پرستاري / واحد کازرون

57280

تا

61506

61569

تا

64345

64408

تا

68823

پرستاري / واحد خوي

58249

تا

62547

62611

تا

65433

65497

تا

69988

پرستاري / واحد لاهيجان

58330

تا

62634

62698

تا

65525

65589

تا

70085

پرستاري / واحد مراغه

58453

تا

62765

62830

تا

65662

65726

تا

70232

پرستاري / واحد مرند

58616

تا

62940

63005

تا

65845

65910

تا

70428

پرستاري / واحد بناب

59107

تا

63468

63533

تا

66397

66462

تا

71019

پرستاري / واحد بروجرد

59644

تا

64044

64110

تا

67000

67065

تا

71663

پرستاري / واحد قم

59726

تا

64133

64199

تا

67093

67158

تا

71762

پرستاري / واحد سراب

60184

تا

64624

64690

تا

67606

67672

تا

72311

پرستاري / واحد ياسوج

60225

تا

64668

64735

تا

67653

67719

تا

72361

پرستاري / واحد استهبان

61317

تا

65841

65908

تا

68879

68947

تا

73673

پرستاري / واحد خرم آباد

61317

تا

65841

65908

تا

68879

68947

تا

73673

پرستاري / واحد آستارا

61402

تا

65932

65999

تا

68974

69042

تا

73774

پرستاري / واحد تاکستان

61444

تا

65977

66045

تا

69022

69089

تا

73825

پرستاري / واحد دزفول

61954

تا

66525

66593

تا

69594

69663

تا

74438

پرستاري / واحد خلخال

62082

تا

66662

66731

تا

69738

69807

تا

74592

پرستاري / واحد نراق

62210

تا

66800

66868

تا

69882

69951

تا

74746

پرستاري / واحد علي آبادکتول

62339

تا

66938

67006

تا

70027

70095

تا

74900

پرستاري / واحد اراک

62812

تا

67445

67514

تا

70557

70627

تا

75468

پرستاري / واحد ساوه

62984

تا

67631

67700

تا

70751

70821

تا

75675

پرستاري / واحد کليبر

63071

تا

67723

67793

تا

70848

70918

تا

75779

پرستاري / واحد سمنان

63504

تا

68189

68259

تا

71336

71405

تا

76300

پرستاري / واحد سبزوار

63766

تا

68470

68540

تا

71629

71699

تا

76614

پرستاري / واحد يزد

64467

تا

69223

69293

تا

72417

72488

تا

77456

پرستاري / واحد فيروزآباد

64776

تا

69554

69625

تا

72763

72835

تا

77827

پرستاري / واحد دورود

65041

تا

69839

69911

تا

73061

73133

تا

78146

پرستاري / واحد گچساران

65486

تا

70316

70388

تا

73561

73633

تا

78680

پرستاري / واحد ارسنجان

65620

تا

70460

70532

تا

73711

73783

تا

78840

پرستاري / واحد شاهرود

65933

تا

70796

70869

تا

74063

74135

تا

79217

پرستاري / واحد اليگودرز

66880

تا

71813

71886

تا

75126

75200

تا

80354

پرستاري / واحد خوي-ظرفيت خودگردان

66880

تا

71813

71886

تا

75126

75200

تا

80354

پرستاري / واحد نيشابور

66970

تا

71910

71984

تا

75228

75302

تا

80463

پرستاري / واحد گناباد

68159

تا

73186

73262

تا

76563

76638

تا

81891

پرستاري / واحد خلخال-ظرفيت خودگردان

68667

تا

73732

73808

تا

77134

77209

تا

82501

پرستاري / واحد مراغه-ظرفيت خودگردان

68946

تا

74031

74107

تا

77446

77522

تا

82835

پرستاري / واحد اقليد

69178

تا

74281

74357

تا

77708

77784

تا

83115

پرستاري / واحد آباده

69365

تا

74481

74558

تا

77917

77994

تا

83339

پرستاري / واحد داراب

69505

تا

74632

74708

تا

78075

78151

تا

83508

پرستاري / واحد بناب-ظرفيت خودگردان

69880

تا

75035

75111

تا

78496

78573

تا

83958

پرستاري / واحد لارستان

70352

تا

75540

75618

تا

79026

79103

تا

84524

پرستاري / واحد بهبهان

70921

تا

76151

76229

تا

79664

79743

تا

85207

پرستاري / واحد شيروان

71016

تا

76253

76332

تا

79771

79850

تا

85322

پرستاري / واحد مسجدسليمان

71302

تا

76561

76639

تا

80093

80171

تا

85665

پرستاري / واحد بيرجند

71973

تا

77281

77361

تا

80847

80926

تا

86472

پرستاري / واحد مهاباد-ظرفيت خودگردان

72263

تا

77592

77672

تا

81172

81251

تا

86819

پرستاري / واحد آبادان

72456

تا

77800

77879

تا

81389

81469

تا

87052

پرستاري / واحد مرند-ظرفيت خودگردان

72553

تا

77904

77984

تا

81498

81577

تا

87168

پرستاري / واحد بندرعباس

73087

تا

78478

78558

تا

82098

82178

تا

87810

پرستاري / واحد قاينات

74413

تا

79901

79983

تا

83587

83669

تا

89402

پرستاري / واحد فردوس

74661

تا

80167

80249

تا

83865

83947

تا

89699

پرستاري / واحد سراب-ظرفيت خودگردان

74859

تا

80380

80462

تا

84088

84170

تا

89938

پرستاري / واحد کليبر-ظرفيت خودگردان

75158

تا

80700

80783

تا

84423

84506

تا

90297

پرستاري / واحد طبس

75208

تا

80754

80837

تا

84479

84562

تا

90357

پرستاري / واحد بيرجند-ظرفيت خودگردان

75507

تا

81076

81159

تا

84816

84899

تا

90717

پرستاري / واحد شهربابک

76311

تا

81939

82023

تا

85719

85803

تا

91682

پرستاري / واحد زرند

77275

تا

82973

83058

تا

86801

86886

تا

92839

پرستاري / واحد قاينات-ظرفيت خودگردان

85217

تا

91500

91594

تا

95721

95814

تا

102379

پرستاري / واحد گناباد-ظرفيت خودگردان

87435

تا

93881

93978

تا

98211

98307

تا

105043

پرستاري / واحد طبس-ظرفيت خودگردان

90379

تا

97042

97142

تا

101518

101617

تا

108579

 

انتخاب رشته تکمیل ظرفیت پرستاری دانشگاه آزاد 96

در این مقاله شما حدود رتبه قبولی لازم برای قبولی تکمیل ظرفیت پرستاری دانشگاه آزاد سهمیه بسیج فعال را مشاهده کردید و برای مشاهده آمار آخرین رتبه و تراز لازم قبولی در تکیمل ظرفیت دانشگاه آزاد سهمیه بسیج فعال 96 می توانید بر روی تراز قبولی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد کلیک نمایید. همچنین برای پیگیری زمان دقیق اعلام نتایج مقاله اعلام نتایج تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 96 را مطالعه نمایید. برای کسب اطلاعات بیشتر از آخرین تراز و رتبه های قبولی تکمیل ظرفیت پرستاری دانشگاه آزاد برای سهمیه های عادی و سهمیه ایثارگران توصیه می کنیم مقالات زیر را بخوانید.

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد

رتبه قبولی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد سهمیه ایثارگران

رتبه قبولی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد سهمیه ایثارگران

تکمیل ظرفیت کنکور سراسری 96 به صورت کاملا مجزا از تکیمل ظرفیت دانشگاه آزاد می باشد. به کسانی که علاقمند به شرکت در تکیمل ظرفیت کنکور سراسری 96 هستند. توصیه می کنیم مقاله تراز قبولی تکمیل ظرفیت کنکور سراسری 96 را بخوانند. در صورت هر گونه مشکل در زمینه  انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 96 می توانید با کارشناسان مرکز مشاوره تحصیلی تله مشاور تماس بگیرید تا کارشناسان ما شما را از طریق مشاوره تلفنی راهنمایی کنند.

تمامی رتبه ها و ترازهای فوق تخمینی بوده و بر اساس تجربه کارشناسان مشاوره تحصیلی تله مشاور میباشد

تلگرام کنکور سراسری

نظرات کاربران
0 کاربر به "آخرین رتبه قبولی تکمیل ظرفیت پرستاری دانشگاه آزاد سهمیه بسیج فعال 96" امتیاز داده اند | امتیاز: 0.0 از 5

نظرات و پیشنهادات شما ، ما را در ارائه هر چه بهتر مطالب یاری می کند (لطفا توجه داشته باشید مطالب شما پس از تایید منتشر خواهند شد و مطالب نا مرتبط منتشر نخواهند شد ) :