آخرین رتبه قبولی تکمیل ظرفیت پزشکی دانشگاه آزاد 96 | سهمیه ایثارگران

برای مشاوره جهت : آخرین رتبه قبولی تکمیل ظرفیت پزشکی دانشگاه آزاد 96 | سهمیه ایثارگران

از طریق تلفن ثابت با شماره ۹۰۹۹۰۷۱۶۱۴ تماس بگیرید.

پس از اعلام نتایج دانشگاه آزاد 96 با توجه به اینکه بسیاری از داوطلبان کنکور 96 نتوانسته اند در رشته محل مورد علاقه خود قبول شوند، تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 96 فرصت دیگری در اختیار داوطلبان ادامه تحصیل در رشته پزشکی، که در اتتخاب رشته کنکور سراسری 96 یا انتخاب رشته دانشگاه آزاد موفق به پذیرش در رشته پزشکی نشده اند یا از محل پذیرش خود راضی نیستند، قرار داده است. . رشته های ارائه شده در تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد آن دسته از رشته هایی هستند که در زمان انتخاب رشته دانشگاه آزاد 96 ظرفیتشان به هر دلیل تکمیل نشده است. برای اطلاع از اینکه رشته پزشکی در کدام یک از واحد های دانشگاه آزاد در تکملی ظرفیت داشگاه آزاد ارائه می شود باید دفترجه انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد  96 را ملاحظه نمایید. در این مقاله سعی داریم تا تراز آخرین نفرات قبولی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد را که دارای سهمیه ایثارگران هستند ارائه دهیم. همانطور که می دانید سهمیه ایثارگری در کنکور 96 به دوسته تقسم شده که شامل سهمیه 26 درصد ایثارگران و سهمیه 5 درصد ایثارگران است. به همین دلیل در ادامه تراز قبولی تکمیل ظرفیت پزشکی دانشگاه آزاد در دو دسته مجزا اراعه می شود.

 

تلگرام کنکور سراسری

 

آخرین رتبه قبولی تکمیل ظرفیت پزشکی دانشگاه آزاد سهمیه ایثارگران 96

همانطوری که در بالا نیز گفتیم سهمیه ایثارگران در دو دسته  سهمیه 5 درصدی ایثارگران و سهمیه 25 درصدی ایثارگران در جداول زیر در اختیارتان قرار می دهیم تا برای متقاضیان شرکت کننده در تکمیل ظرفیت پزشکی دانشگاه آزاد 96 که دارای سهمیه ایثارگران هستند. . این آمار را در جدول در سه دسته حد بالا، حد پایین و منطقی تقسیم کرده ایم. دلیل این دسته بندی این است که با توجه به تراز قبولی سال های گذشته در تکمیل ظرفیت دانشگاه های آزاد به طور معمول افت پیدا می کند ولی در مواردی نیز دیده شده که تراز قبولی دانشگاه آزاد در تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 96 نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه با افزایش همراه بوده است. این دسته بندی حد بالا، منطقی و حد پایین می تواند کمک شایانی را با مقایسه تراز خود با محدوده هایی که در جدول مشاهده می کنند به شما بکند تا قبولی خود را در دانشگاه های آزاد تضمین کنید.

 

رتبه قبولی تکمیل ظرفیت پزشکی دانشگاه آزاد  96سهمیه ایثارگران 25 درصد

رتبه قبولی تکمیل ظرفیت پزشکی سهمیه ایثارگران 25 درصد دانشگاه آزاد 96

رشته محل

حد پایین رتبه کشوری قبولی

متوسط رتبه قبولی کشوری  

حد بالای رتبه کشوری قبولی

پزشكي - دکتري عمومي / واحد پزشکي تهران

20766

تا

22305

22328

تا

23339

23362

تا

24970

پزشكي - دکتري عمومي / واحد مشهد

25502

تا

27390

27418

تا

28658

28686

تا

30659

پزشكي - دکتري عمومي / واحد کازرون

26387

تا

28339

28369

تا

29651

29680

تا

31721

پزشكي - دکتري عمومي / واحد ساري

28805

تا

30936

30968

تا

32368

32399

تا

34626

پزشكي - دکتري عمومي / واحد يزد

28995

تا

31140

31172

تا

32580

32612

تا

34853

پزشكي - دکتري عمومي / واحد نجف آباد

29458

تا

31637

31669

تا

33100

33133

تا

35410

پزشكي - دکتري عمومي / واحد قم

29485

تا

31666

31699

تا

33131

33164

تا

35442

پزشكي - دکتري عمومي / واحد کرمان

31098

تا

33398

33432

تا

34942

34977

تا

37379

پزشكي - دکتري عمومي / واحد تنکابن

31324

تا

33640

33675

تا

35196

35231

تا

37651

پزشكي - دکتري عمومي / واحد تبريز

31694

تا

34037

34072

تا

35611

35646

تا

38095

پزشكي - دکتري عمومي / واحد شاهرود

32324

تا

34714

34750

تا

36319

36355

تا

38852

پزشكي - دکتري عمومي / واحد اردبيل

33989

تا

36501

36539

تا

38189

38226

تا

40851

پزشكي - دکتري عمومي / واحد تنکابن-ظرفيت خودگردان

36981

تا

39714

39755

تا

41550

41591

تا

44446

پزشكي - دکتري عمومي / واحد يزد-ظرفيت خودگردان

37633

تا

40413

40455

تا

42281

42323

تا

45228

پزشكي - دکتري عمومي / واحد پزشکي تهران-ظرفيت خودگردان

39016

تا

41898

41941

تا

43835

43878

تا

46889

پزشكي - دکتري عمومي / مرکز آموزش بين المللي قشم

39016

تا

41898

41941

تا

43835

43878

تا

46889

پزشكي - دکتري عمومي / واحد تبريز-ظرفيت خودگردان

41367

تا

44423

44468

تا

46475

46521

تا

49713

پزشكي - دکتري عمومي / واحد نجف آباد-ظرفيت خودگردان

41432

تا

44493

44539

تا

46549

46594

تا

49792

پزشكي - دکتري عمومي / واحد ساري-ظرفيت خودگردان

42986

تا

46161

46208

تا

48293

48340

تا

51658

پزشكي - دکتري عمومي / واحد مشهد-ظرفيت خودگردان

43454

تا

46664

46712

تا

48819

48867

تا

52220

پزشكي - دکتري عمومي / واحد قم-ظرفيت خودگردان

43488

تا

46700

46748

تا

48857

48905

تا

52261

پزشكي - دکتري عمومي / واحد شاهرود-ظرفيت خودگردان

43656

تا

46880

46928

تا

49046

49094

تا

52463

پزشكي - دکتري عمومي / واحد کازرون-ظرفيت خودگردان

43892

تا

47134

47182

تا

49311

49359

تا

52746

پزشكي - دکتري عمومي / واحد کرمان-ظرفيت خودگردان

45598

تا

48966

49016

تا

51227

51277

تا

54796

پزشكي - دکتري عمومي / واحد اردبيل-ظرفيت خودگردان

46083

تا

49486

49536

تا

51771

51822

تا

55377

 

 

رتبه قبولی تکمیل ظرفیت پزشکی دانشگاه آزاد 9۶ سهمیه ایثارگران 5 درصد

رتبه قبولی تکمیل ظرفیت پزشکی سهمیه ایثارگران 5 درصد دانشگاه آزاد 96

رشته محل

حد پایین رتبه کشوری قبولی

متوسط رتبه قبولی کشوری  

حد بالای رتبه کشوری قبولی

پزشكي - دکتري عمومي / واحد پزشکي تهران

2484

تا

2678

2680

تا

2807

2810

تا

3012

پزشكي - دکتري عمومي / واحد تبريز

3688

تا

3970

3974

تا

4159

4163

تا

4458

پزشكي - دکتري عمومي / واحد مشهد

4268

تا

4592

4597

تا

4810

4815

تا

5154

پزشكي - دکتري عمومي / واحد کازرون

4426

تا

4762

4767

تا

4988

4993

تا

5344

پزشكي - دکتري عمومي / واحد ساري

4515

تا

4858

4863

تا

5088

5093

تا

5452

پزشكي - دکتري عمومي / واحد اردبيل

4694

تا

5050

5056

تا

5289

5295

تا

5666

پزشكي - دکتري عمومي / واحد تنکابن

4696

تا

5052

5057

تا

5291

5296

تا

5668

پزشكي - دکتري عمومي / واحد قم

4646

تا

4998

5004

تا

5235

5240

تا

5608

پزشكي - دکتري عمومي / واحد نجف آباد

4697

تا

5053

5059

تا

5293

5298

تا

5670

پزشكي - دکتري عمومي / واحد يزد

4780

تا

5143

5148

تا

5386

5391

تا

5770

پزشكي - دکتري عمومي / واحد کرمان

4877

تا

5246

5252

تا

5494

5500

تا

5886

پزشكي - دکتري عمومي / واحد شاهرود

4873

تا

5243

5248

تا

5490

5496

تا

5882

پزشكي - دکتري عمومي / واحد پزشکي تهران-ظرفيت خودگردان

5201

تا

5595

5601

تا

5859

5865

تا

6276

پزشكي - دکتري عمومي / واحد کازرون-ظرفيت خودگردان

5629

تا

6054

6060

تا

6339

6345

تا

6789

پزشكي - دکتري عمومي / واحد اردبيل-ظرفيت خودگردان

5696

تا

6126

6132

تا

6414

6421

تا

6870

پزشكي - دکتري عمومي / واحد يزد-ظرفيت خودگردان

5696

تا

6126

6132

تا

6414

6421

تا

6870

پزشكي - دکتري عمومي / واحد نجف آباد-ظرفيت خودگردان

5926

تا

6372

6379

تا

6672

6679

تا

7145

پزشكي - دکتري عمومي / واحد قم-ظرفيت خودگردان

5926

تا

6372

6379

تا

6672

6679

تا

7145

پزشكي - دکتري عمومي / مرکز آموزش بين المللي قشم

5926

تا

6372

6379

تا

6672

6679

تا

7145

پزشكي - دکتري عمومي / واحد شاهرود-ظرفيت خودگردان

5945

تا

6393

6400

تا

6694

6701

تا

7169

پزشكي - دکتري عمومي / واحد تنکابن-ظرفيت خودگردان

5964

تا

6413

6420

تا

6715

6722

تا

7191

پزشكي - دکتري عمومي / واحد ساري-ظرفيت خودگردان

6145

تا

6608

6614

تا

6918

6925

تا

7409

پزشكي - دکتري عمومي / واحد کرمان-ظرفيت خودگردان

6228

تا

6697

6704

تا

7012

7019

تا

7509

 

نکات انتخاب رشته تکمیل ظرفیت پزشکی دانشگاه آزاد 96

اطلاعاتی که در این مقاله ملاحضه نمودید آماری از رنج قبولی تکیمل ظرفیت پزشکی دانشگاه آزاد در سهمیه عادی می باشد. اما بر روی آخرین تراز و رتبه قبولی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد  می توانید از آخرین تراز و رتبه قبولی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد سایر رشته باخبر شوید. متقاضیان شرکت در تکمیل ظرفیت کنکور سراسری می توانند با کلیک بر روی آخرین رتبه و تراز قبولی قبولی تکمیل ظرفیت کنکور سراسری از آمار قبولی تکمیل ظرفیت کنکور سرارسی آگاه شوند. متقاضیان سهمیه ایثارگران و سهمیه بسیج فعال نیز می توانند با کلیک بر روی لینک های زیر از آخرین تراز و رتبه قبولی تکمیل ظرفیت در سهمیه خود مطلع شوند.

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد سهمیه عادی

رتبه قبولی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد سهمیه عادی

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد سهمیه بسیج فعال

رتبه قبولی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد سهمیه بسیج فعال

 

اگر با مطالعه مقالات به پاسخ سوالتان در زمینه تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد یا تکیمل ظرفیت کنکور سراسری نرسیده اید می توانید با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی تله مشاوراز طریق تلفن ثاب با شماره 9099071614 تماس گرفته تا کارشناسان با مشاوره تحصیلی تلفنی راهماییتان کنند.

 

تمامی رتبه ها و ترازهای فوق تخمینی بوده و بر اساس تجربه کارشناسان مشاوره تحصیلی تله مشاور میباشد

تلگرام کنکور سراسری

نظرات کاربران
0 کاربر به "آخرین رتبه قبولی تکمیل ظرفیت پزشکی دانشگاه آزاد 96 | سهمیه ایثارگران" امتیاز داده اند | امتیاز: 0.0 از 5

نظرات و پیشنهادات شما ، ما را در ارائه هر چه بهتر مطالب یاری می کند (لطفا توجه داشته باشید مطالب شما پس از تایید منتشر خواهند شد و مطالب نا مرتبط منتشر نخواهند شد ) :