آخرین تراز قبولی تکمیل ظرفیت پرستاری دانشگاه ازاد سهمیه ایثارگران 96

برای مشاوره جهت : آخرین تراز قبولی تکمیل ظرفیت پرستاری دانشگاه ازاد سهمیه ایثارگران 96

از طریق تلفن ثابت با شماره ۹۰۹۹۰۷۱۶۱۴ تماس بگیرید.

پس از اعلام نتایج دانشگاه آزاد 96 با توجه به اینکه بسیاری از داوطلبان کنکور 96 نتوانسته اند در رشته محل مورد علاقه خود قبول شوند، تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 96 فرصت دیگری در اختیار داوطلبان ادامه تحصیل در رشته پرستاری که در اتتخاب رشته کنکور سراسری 96 یا اتخاب رشته دانشگاه آزاد موفق به پذیرش در رشته پرستاری نشده اند یا از محل پذیرش خود راضی نیستند، قرار داده است. . رشته های ارائه شده در انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد ۹۶  آن دسته از رشته هایی هستند که در زمان انتخاب رشته دانشگاه آزاد 96 ظرفیتشان به هر دلیل تکمیل نشده است. برای اطلاع از اینکه رشته پرستاری در کدام یک از واحد های دانشگاه آزاد در تکملی ظرفیت داشگاه آزاد ارائه می شود باید دفترجه انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 96 را ملاحظه نمایید. در این مقاله سعی داریم تا تراز آخرین نفرات قبولی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد را که دارای سهمیه ایثارگران هستند ارائه دهیم. همانطور که می دانید سهمیه ایثارگری در کنکور 96 به دوسته تقسم شده که شامل سهمیه 26 درصد ایثارگران و سهمیه 5 درصد ایثارگران است. به همین دلیل در ادامه تراز قبولی تکمیل ظرفیت پرستاری دانشگاه آزاد در دو دسته مجزا اراعه می شود. برای اطلاع از زمان و نحوه دریافت نتایج تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 96 کلیک کنید.

 

تلگرام کنکور سراسری

 

آخرین تراز قبولی تکمیل ظرفیت پرستاری دانشگاه آزاد

همانطوری که در بالا نیز گفتیم سهمیه ایثارگران در دو دسته سهمیه 5 درصدی ایثارگران و سهمیه 25 درصدی ایثارگران در جداول زیر در اختیارتان قرار می دهیم تا برای متقاضیان شرکت کننده در تکمیل ظرفیت پرستاری دانشگاه آزاد 96 که دارای سهمیه ایثارگران هستند. . این آمار را در جدول در سه دسته  تقسیم کرده ایم. دلیل این دسته بندی این است که با توجه به تراز قبولی سال های گذشته در تکمیل ظرفیت دانشگاه های آزاد به طور معمول افت پیدا می کند ولی در مواردی نیز دیده شده که تراز قبولی دانشگاه آزاد در تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 96 نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه با افزایش همراه بوده است. این دسته بندی می تواند کمک شایانی را با مقایسه تراز خود با محدوده هایی که در جدول مشاهده می کنند به شما بکند تا قبولی خود را در دانشگاه های آزاد تضمین کنید.

 

تراز قبولی تکمیل ظرفیت پرستاری سهمیه ایثارگران 25 درصد دانشگاه آزاد 96

تراز قبولی تکمیل ظرفیت پرستاری سهمیه ایثارگران 25 درصد دانشگاه آزاد 96

رشته محل

تراز قبولی با احتمال زیاد

تراز قبولی با احتمال متوسط

تراز قبولی با احتمال کم

پرستاري / واحد خوي

7345

تا

7420

7296

تا

7344

7220

تا

7295

پرستاري / واحد پزشکي تهران

6211

تا

6286

6162

تا

6210

6086

تا

6161

پرستاري / واحد کرج

6104

تا

6179

6055

تا

6103

5979

تا

6054

پرستاري / واحد چالوس-ظرفيت خودگردان

5714

تا

5789

5665

تا

5713

5589

تا

5664

پرستاري / واحد قم-ظرفيت خودگردان

5533

تا

5608

5484

تا

5532

5408

تا

5483

پرستاري / واحد اردبيل

5401

تا

5476

5352

تا

5400

5276

تا

5351

پرستاري / واحد چالوس

5357

تا

5432

5308

تا

5356

5232

تا

5307

پرستاري / واحد کرج-ظرفيت خودگردان

5313

تا

5388

5264

تا

5312

5188

تا

5263

پرستاري / واحد آستارا

5139

تا

5214

5090

تا

5138

5014

تا

5089

پرستاري / واحد آستارا-ظرفيت خودگردان

4849

تا

4924

4800

تا

4848

4724

تا

4799

تماس از طریق تلفن ثابت با کارشناسان تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد  9099071614

 

تراز قبولی تکمیل ظرفیت پرستاری سهمیه ایثارگران 5 درصد دانشگاه آزاد 96

تراز قبولی تکمیل ظرفیت پرستاری سهمیه ایثارگران 5 درصد دانشگاه آزاد 96

رشته محل

تراز قبولی با احتمال زیاد

تراز قبولی با احتمال متوسط

تراز قبولی با احتمال کم

   

پرستاري / واحد پزشکي تهران

7919

تا

7994

7870

تا

7918

7794

تا

7869

پرستاري / واحد کرج

7884

تا

7959

7835

تا

7883

7759

تا

7834

پرستاري / واحد ورامين

7719

تا

7794

7670

تا

7718

7594

تا

7669

پرستاري / واحد قزوين

7667

تا

7742

7618

تا

7666

7542

تا

7617

پرستاري / واحد تبريز

7657

تا

7732

7608

تا

7656

7532

تا

7607

پرستاري / واحد بابل

7617

تا

7692

7568

تا

7616

7492

تا

7567

پرستاري / واحد قم

7616

تا

7691

7567

تا

7615

7491

تا

7566

پرستاري / واحد همدان

7547

تا

7622

7498

تا

7546

7422

تا

7497

پرستاري / واحد سنندج

7531

تا

7606

7482

تا

7530

7406

تا

7481

پرستاري / واحد تاکستان

7515

تا

7590

7466

تا

7514

7390

تا

7465

پرستاري / واحد رشت

7513

تا

7588

7464

تا

7512

7388

تا

7463

پرستاري / واحد پزشکي تهران-ظرفيت خودگردان

7493

تا

7568

7444

تا

7492

7368

تا

7443

پرستاري / واحد جهرم

7486

تا

7561

7437

تا

7485

7361

تا

7436

پرستاري / واحد اصفهان(خوراسگان)

7456

تا

7531

7407

تا

7455

7331

تا

7406

پرستاري / واحد اروميه

7444

تا

7519

7395

تا

7443

7319

تا

7394

پرستاري / واحد استهبان

7444

تا

7519

7395

تا

7443

7319

تا

7394

پرستاري / واحد ساري

7433

تا

7508

7384

تا

7432

7308

تا

7383

پرستاري / واحد کرج-ظرفيت خودگردان

7425

تا

7500

7376

تا

7424

7300

تا

7375

پرستاري / واحد کازرون

7422

تا

7497

7373

تا

7421

7297

تا

7372

پرستاري / واحد نجف آباد

7407

تا

7482

7358

تا

7406

7282

تا

7357

پرستاري / واحد اردبيل

7392

تا

7467

7343

تا

7391

7267

تا

7342

پرستاري / واحد تويسرکان

7374

تا

7449

7325

تا

7373

7249

تا

7324

پرستاري / واحد خوي

7305

تا

7380

7256

تا

7304

7180

تا

7255

پرستاري / واحد چالوس

7296

تا

7371

7247

تا

7295

7171

تا

7246

پرستاري / واحد کاشان

7293

تا

7368

7244

تا

7292

7168

تا

7243

پرستاري / واحد ساوه

7248

تا

7323

7199

تا

7247

7123

تا

7198

پرستاري / واحد تنکابن

7246

تا

7321

7197

تا

7245

7121

تا

7196

پرستاري / واحد مهاباد

7241

تا

7316

7192

تا

7240

7116

تا

7191

پرستاري / واحد لاهيجان

7237

تا

7312

7188

تا

7236

7112

تا

7187

پرستاري / واحد خرم آباد

7237

تا

7312

7188

تا

7236

7112

تا

7187

پرستاري / واحد مرند

7226

تا

7301

7177

تا

7225

7101

تا

7176

پرستاري / واحد اراک

7222

تا

7297

7173

تا

7221

7097

تا

7172

پرستاري / واحد اهواز

7213

تا

7288

7164

تا

7212

7088

تا

7163

پرستاري / واحد بروجرد

7212

تا

7287

7163

تا

7211

7087

تا

7162

پرستاري / واحد بروجرد

7212

تا

7287

7163

تا

7211

7087

تا

7162

پرستاري / واحد ياسوج

7199

تا

7274

7150

تا

7198

7074

تا

7149

پرستاري / واحد زنجان

7193

تا

7268

7144

تا

7192

7068

تا

7143

پرستاري / واحد مراغه

7185

تا

7260

7136

تا

7184

7060

تا

7135

پرستاري / واحد سمنان

7176

تا

7251

7127

تا

7175

7051

تا

7126

پرستاري / واحد دورود

7166

تا

7241

7117

تا

7165

7041

تا

7116

پرستاري / واحد آستارا

7144

تا

7219

7095

تا

7143

7019

تا

7094

پرستاري / واحد اليگودرز

7140

تا

7215

7091

تا

7139

7015

تا

7090

پرستاري / واحد دزفول

7131

تا

7206

7082

تا

7130

7006

تا

7081

پرستاري / واحد فيروزآباد

7119

تا

7194

7070

تا

7118

6994

تا

7069

پرستاري / واحد خلخال

7118

تا

7193

7069

تا

7117

6993

تا

7068

پرستاري / واحد ارسنجان

7106

تا

7181

7057

تا

7105

6981

تا

7056

پرستاري / واحد بناب

7095

تا

7170

7046

تا

7094

6970

تا

7045

پرستاري / واحد نراق

7093

تا

7168

7044

تا

7092

6968

تا

7043

پرستاري / واحد اقليد

7083

تا

7158

7034

تا

7082

6958

تا

7033

پرستاري / واحد همدان-ظرفيت خودگردان

7082

تا

7157

7033

تا

7081

6957

تا

7032

پرستاري / واحد گچساران

7060

تا

7135

7011

تا

7059

6935

تا

7010

پرستاري / واحد بهبهان

7044

تا

7119

6995

تا

7043

6919

تا

6994

پرستاري / واحد آباده

7034

تا

7109

6985

تا

7033

6909

تا

6984

پرستاري / واحد ورامين-ظرفيت خودگردان

7025

تا

7100

6976

تا

7024

6900

تا

6975

پرستاري / واحد سراب

6991

تا

7066

6942

تا

6990

6866

تا

6941

پرستاري / واحد لارستان

6989

تا

7064

6940

تا

6988

6864

تا

6939

پرستاري / واحد داراب

6981

تا

7056

6932

تا

6980

6856

تا

6931

پرستاري / واحد ميبد

6972

تا

7047

6923

تا

6971

6847

تا

6922

پرستاري / واحد مسجدسليمان

6918

تا

6993

6869

تا

6917

6793

تا

6868

پرستاري / واحد مهاباد-ظرفيت خودگردان

6914

تا

6989

6865

تا

6913

6789

تا

6864

پرستاري / واحد آبادان

6909

تا

6984

6860

تا

6908

6784

تا

6859

پرستاري / واحد تبريز-ظرفيت خودگردان

6904

تا

6979

6855

تا

6903

6779

تا

6854

پرستاري / واحد کرمان

6901

تا

6976

6852

تا

6900

6776

تا

6851

پرستاري / واحد بروجرد-ظرفيت خودگردان

6855

تا

6930

6806

تا

6854

6730

تا

6805

پرستاري / واحد خوي-ظرفيت خودگردان

6825

تا

6900

6776

تا

6824

6700

تا

6775

پرستاري / واحد سيرجان

6813

تا

6888

6764

تا

6812

6688

تا

6763

پرستاري / واحد زرند

6771

تا

6846

6722

تا

6770

6646

تا

6721

پرستاري / واحد کليبر

6764

تا

6839

6715

تا

6763

6639

تا

6714

پرستاري / واحد قزوين-ظرفيت خودگردان

6709

تا

6784

6660

تا

6708

6584

تا

6659

پرستاري / واحد اردبيل-ظرفيت خودگردان

6675

تا

6750

6626

تا

6674

6550

تا

6625

پرستاري / واحد تاکستان-ظرفيت خودگردان

6648

تا

6723

6599

تا

6647

6523

تا

6598

پرستاري / واحد کاشمر-ظرفيت خودگردان

6572

تا

6647

6523

تا

6571

6447

تا

6522

پرستاري / واحد گلپايگان

6534

تا

6609

6485

تا

6533

6409

تا

6484

پرستاري / واحد سبزوار-ظرفيت خودگردان

6511

تا

6586

6462

تا

6510

6386

تا

6461

پرستاري / واحد اروميه-ظرفيت خودگردان

6435

تا

6510

6386

تا

6434

6310

تا

6385

پرستاري / واحد شاهرود-ظرفيت خودگردان

6191

تا

6266

6142

تا

6190

6066

تا

6141

پرستاري / واحد سمنان-ظرفيت خودگردان

6138

تا

6213

6089

تا

6137

6013

تا

6088

پرستاري / واحد شاهرود

5481

تا

5556

5432

تا

5480

5356

تا

5431

تماس از طریق تلفن ثابت با کارشناسان تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 9099071614 

 

انتخاب رشته تکمیل ظرفیت پرستاری دانشگاه آزاد 96

اطلاعاتی که در این مقاله ملاحضه نمودید آماری از رنج قبولی تکیمل ظرفیت پرستاری دانشگاه آزاد در سهمیه ایثارگران می باشد. برای اطلاع از آخرین تراز و رتبه قبولی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد۹۶  سایر رشته ها کلیک کنیدمتقاضیان شرکت در تکمیل ظرفیت کنکور سراسری می توانند با کلیک بر روی آخرین رتبه و تراز قبولی قبولی تکمیل ظرفیت کنکور سراسری از آمار قبولی تکمیل ظرفیت کنکور سرارسی آگاه شوند. متقاضیان سهمیه ایثارگران و سهمیه بسیج فعال نیز می توانند با کلیک بر روی لینک های زیر از آخرین تراز و تراز قبولی تکمیل ظرفیت در سهمیه خود مطلع شوند.

تراز قبولی تکمیل ظرفیت پرستاری دانشگاه آزاد ۹۶

رتبه قبولی تکمیل ظرفیت پرستاری دانشگاه آزاد  ۹۶

تراز قبولی تکمیل ظرفیت پرستاری دانشگاه آزاد سهمیه بسیج فعال ۹۶

رتبه قبولی تکمیل ظرفیت پرستاری دانشگاه آزاد سهمیه بسیج فعال ۹۶

 

اگر با مطالعه مقالات به پاسخ سوالتان در زمینه تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد یا تکیمل ظرفیت کنکور سراسری نرسیده اید می توانید با مشاوران مرکز مشاوره تحصیل تله مشاور تماس گرفته تا کارشناسان با مشاوره تحصیلی تلفنی راهماییتان کنند.

 

تماس از طریق تلفن ثابت با کارشناسان تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد  9099071614 

تمامی رتبه ها و ترازهای فوق تخمینی بوده و بر اساس تجربه کارشناسان مشاوره تحصیلی تله مشاور میباشد

تلگرام کنکور سراسری

نظرات کاربران
1 کاربر به "آخرین تراز قبولی تکمیل ظرفیت پرستاری دانشگاه ازاد سهمیه ایثارگران 96" امتیاز داده اند | امتیاز: 4.0 از 5
  • امیر
    امتیاز 4 از 5

    با سلام عاجزانه درخواست کمک دارم !!! من پرستاری ظرفیت مازاد گلپایگان قبول شدم رفتم برای ثبت نام .بهم گفتن ما شما رو ثبت نام میکنیم اما ظرفیت مازاد خودگردان برای ما ۵ نفر هست و من نفر ششم هستم و فعلا ثبت نام من معلق هست !!! با اینکه قبولی قطعییی هستم بهم کقتن باید نامه نگاری کنیم که مرکز ازمون به ما ظرفیت بده !! نمیفهمم مگه میشه اخه همچین چیزی !! مرکزازمون قبولی بده اونم قطعی و ظرفیتشو نداده باشه!! ایا برم تهران؟!! تو رو خدا کمکم کنین !! اخه این چه سیستمی هست ….. من قبولی قطعی هستم دقیقا اخرین نفری که پذیرفته شده ترازه منه اخرین فرد پذیرفته شده هستم هرچند که توضیحات نوشته شده توی کارنامه برای همه قبولی های گلپایگان زمان تحصیل در نیم سال دوم یعنی بهمن ماه هست الان اسم منم در سامانه داتشگاه هست اما به من میگن ما باید از مرکز ازمون ظرفیت برای شما رو بگیریم!! من رو همین سازمان بهم قبولی قطعییی داده بعد دانشگاه به من اینطوری میگه!! برم تهران مرکز ازمون؟! حالا اومدیمو به من که اخرین نفر قیولی قطعییی هستم ظرفیت ندن !! تکلیف من چیه اونوقت!!! عجب کاری کردم اینجا زدما بخدا قشنگ انتخابا بعدم رو قبول میشدم

    پاسخ دهنده : مشاوران سایت

    سلام توصیه می کنم حتما از کارشناسان ما مشاوره بگیرید

نظرات و پیشنهادات شما ، ما را در ارائه هر چه بهتر مطالب یاری می کند (لطفا توجه داشته باشید مطالب شما پس از تایید منتشر خواهند شد و مطالب نا مرتبط منتشر نخواهند شد ) :