آخرین تراز قبولی تکمیل ظرفیت دندانپزشکی دانشگاه ازاد سهمیه ایثارگران 96

برای مشاوره جهت : آخرین تراز قبولی تکمیل ظرفیت دندانپزشکی دانشگاه ازاد سهمیه ایثارگران 96

از طریق تلفن ثابت با شماره ۹۰۹۹۰۷۱۶۱۴ تماس بگیرید.

پس از اعلام نتایج دانشگاه آزاد 96 با توجه به اینکه بسیاری از داوطلبان کنکور 96 نتوانسته اند در رشته محل مورد علاقه خود قبول شوند، تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 96 فرصت دیگری در اختیار داوطلبان ادامه تحصیل در رشته دندانپزشکی که در اتتخاب رشته کنکور سراسری 96 یا انتخاب رشته دانشگاه آزاد موفق به پذیرش در رشته دندانپزشکی نشده اند یا از محل پذیرش خود راضی نیستند، قرار داده است. . رشته های ارائه شده در انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد ۹۶ آن دسته از رشته هایی هستند که در زمان انتخاب رشته دانشگاه آزاد 96 ظرفیتشان به هر دلیل تکمیل نشده است. برای اطلاع از اینکه رشته دندانپزشکی در کدام یک از واحد های دانشگاه آزاد در تکملی ظرفیت داشگاه آزاد ارائه می شود باید دفترجه انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 96 را ملاحظه نمایید. در این مقاله سعی داریم تا تراز آخرین نفرات قبولی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد را که دارای سهمیه ایثارگران هستند ارائه دهیم. همانطور که می دانید سهمیه ایثارگری در کنکور 96 به دوسته تقسم شده که شامل سهمیه 26 درصد ایثارگران و سهمیه 5 درصد ایثارگران است. به همین دلیل در ادامه تراز قبولی تکمیل ظرفیت دندانپزشکی دانشگاه آزاد در دو دسته مجزا اراعه می شود. برای اطلاع از زمان و نحوه دریافت نتایج تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 96 کلیک کنید.

 

تلگرام کنکور سراسری

 

اگر با مطالعه مقالات به پاسخ سوالتان در زمینه تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد یا تکیمل ظرفیت کنکور سراسری نرسیده اید می توانید با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی تله مشاور از طریق تلفن ثابت با شماره 9099071614 تماس گرفته تا کارشناسان با مشاوره تحصیلی تلفنی راهماییتان کنند.

 

آخرین تراز قبولی تکمیل ظرفیت دندانپزشکی دانشگاه آزاد

همانطوری که در بالا نیز گفتیم سهمیه ایثارگران در دو دسته سهمیه 5 درصدی ایثارگران و سهمیه 25 درصدی ایثارگران در جداول زیر در اختیارتان قرار می دهیم تا برای متقاضیان شرکت کننده در تکمیل ظرفیت دندانپزشکی دانشگاه آزاد 96 که دارای سهمیه ایثارگران هستند. . این آمار را در جدول در سه دسته  تقسیم کرده ایم. دلیل این دسته بندی این است که با توجه به تراز قبولی سال های گذشته در تکمیل ظرفیت دانشگاه های آزاد به طور معمول افت پیدا می کند ولی در مواردی نیز دیده شده که تراز قبولی دانشگاه آزاد در تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 96 نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه با افزایش همراه بوده است. این دسته بندی می تواند کمک شایانی را با مقایسه تراز خود با محدوده هایی که در جدول مشاهده می کنند به شما بکند تا قبولی خود را در دانشگاه های آزاد تضمین کنید.

 

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دندانپزشکی سهمیه ایثارگران 25 درصد دانشگاه آزاد 96

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دندانپزشکی سهمیه ایثارگران 25 درصد دانشگاه آزاد 96

رشته محل

تراز قبولی با احتمال زیاد

تراز قبولی با احتمال متوسط

تراز قبولی با احتمال کم

دندانپزشكي - دکتري عمومي / واحد دندانپزشکي تهران

8539

تا

8614

8490

تا

8538

8414

تا

8489

دندانپزشكي - دکتري عمومي / واحد شيراز

8348

تا

8423

8299

تا

8347

8223

تا

8298

دندانپزشكي - دکتري عمومي / واحد اصفهان(خوراسگان)

8258

تا

8333

8209

تا

8257

8133

تا

8208

دندانپزشكي - دکتري عمومي / واحد تبريز

8223

تا

8298

8174

تا

8222

8098

تا

8173

دندانپزشكي - دکتري عمومي / واحد بروجرد

8132

تا

8207

8083

تا

8131

8007

تا

8082

دندانپزشكي - دکتري عمومي / واحد شيراز-ظرفيت خودگردان

8128

تا

8203

8079

تا

8127

8003

تا

8078

دندانپزشكي - دکتري عمومي / واحد اصفهان(خوراسگان)-ظرفيت خودگردان

7930

تا

8005

7881

تا

7929

7805

تا

7880

دندانپزشكي - دکتري عمومي / واحد بروجرد-ظرفيت خودگردان

7871

تا

7946

7822

تا

7870

7746

تا

7821

دندانپزشكي - دکتري عمومي / واحد دندانپزشکي تهران-ظرفيت خودگردان

7806

تا

7881

7757

تا

7805

7681

تا

7756

دندانپزشكي - دکتري عمومي / واحد تبريز-ظرفيت خودگردان

7762

تا

7837

7713

تا

7761

7637

تا

7712

 

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دندانپزشکی سهمیه ایثارگران 5 درصد دانشگاه آزاد 96

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دندانپزشکی سهمیه ایثارگران 5 درصد دانشگاه آزاد 96

رشته محل

تراز قبولی با احتمال زیاد

تراز قبولی با احتمال متوسط

تراز قبولی با احتمال کم

دندانپزشكي - دکتري عمومي / واحد دندانپزشکي تهران

9818

تا

9893

9769

تا

9817

9693

تا

9768

دندانپزشكي - دکتري عمومي / واحد تبريز

9775

تا

9850

9726

تا

9774

9650

تا

9725

دندانپزشكي - دکتري عمومي / واحد شيراز

9762

تا

9837

9713

تا

9761

9637

تا

9712

دندانپزشكي - دکتري عمومي / واحد اصفهان(خوراسگان)

9698

تا

9773

9649

تا

9697

9573

تا

9648

دندانپزشكي - دکتري عمومي / واحد بروجرد

9599

تا

9674

9550

تا

9598

9474

تا

9549

دندانپزشكي - دکتري عمومي / واحد دندانپزشکي تهران-ظرفيت خودگردان

9583

تا

9658

9534

تا

9582

9458

تا

9533

دندانپزشكي - دکتري عمومي / واحد شيراز-ظرفيت خودگردان

9543

تا

9618

9494

تا

9542

9418

تا

9493

دندانپزشكي - دکتري عمومي / واحد تبريز-ظرفيت خودگردان

9541

تا

9616

9492

تا

9540

9416

تا

9491

دندانپزشكي - دکتري عمومي / واحد اصفهان(خوراسگان)-ظرفيت خودگردان

9530

تا

9605

9481

تا

9529

9405

تا

9480

دندانپزشكي - دکتري عمومي / واحد بروجرد-ظرفيت خودگردان

9487

تا

9562

9438

تا

9486

9362

تا

9437

 

انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دندانپزشکی دانشگاه آزاد 96

اطلاعاتی که در این مقاله ملاحضه نمودید آماری از رنج قبولی تکیمل ظرفیت دندانپزشکی دانشگاه آزاد در سهمیه عادی می باشد. با کلیک روی آخرین تراز و رتبه قبولی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد ۹۶  می توانید از آخرین تراز و تراز قبولی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد سایر رشته باخبر شوید. متقاضیان شرکت در تکمیل ظرفیت کنکور سراسری می توانند با کلیک بر روی آخرین رتبه و تراز قبولی قبولی تکمیل ظرفیت کنکور سراسری از آمار قبولی تکمیل ظرفیت کنکور سرارسی آگاه شوند. متقاضیان سهمیه ایثارگران و سهمیه بسیج فعال نیز می توانند با کلیک بر روی لینک های زیر از آخرین تراز و تراز قبولی تکمیل ظرفیت در سهمیه خود مطلع شوند.

 

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دندانپزشکی دانشگاه آزاد ۹۶

رتبه قبولی تکمیل ظرفیت دندانپزشکی دانشگاه آزاد ۹۶

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دندانپزشکی دانشگاه آزاد سهمیه بسیج فعال ۹۶

رتبه قبولی تکمیل ظرفیت دندانپزشکی دانشگاه آزاد سهمیه بسیج فعال ۹۶

 

اگر با مطالعه مقالات به پاسخ سوالتان در زمینه تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد یا تکیمل ظرفیت کنکور سراسری نرسیده اید می توانید با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی تله مشاور از طریق تلفن ثابت با شماره 9099071614 تماس گرفته تا کارشناسان با مشاوره تحصیلی تلفنی راهماییتان کنند.

تمامی رتبه ها و ترازهای فوق تخمینی بوده و بر اساس تجربه کارشناسان مشاوره تحصیلی تله مشاور میباشد

تلگرام کنکور سراسری

نظرات کاربران
0 کاربر به "آخرین تراز قبولی تکمیل ظرفیت دندانپزشکی دانشگاه ازاد سهمیه ایثارگران 96" امتیاز داده اند | امتیاز: 0.0 از 5

نظرات و پیشنهادات شما ، ما را در ارائه هر چه بهتر مطالب یاری می کند (لطفا توجه داشته باشید مطالب شما پس از تایید منتشر خواهند شد و مطالب نا مرتبط منتشر نخواهند شد ) :