آخرین تراز قبولی تکمیل ظرفیت پزشکی دانشگاه ازاد سهمیه ایثارگران 96

برای مشاوره جهت : آخرین تراز قبولی تکمیل ظرفیت پزشکی دانشگاه ازاد سهمیه ایثارگران 96

از طریق تلفن ثابت با شماره ۹۰۹۹۰۷۱۶۱۴ تماس بگیرید.

پس از اعلام نتایج دانشگاه آزاد 96 با توجه به اینکه بسیاری از داوطلبان کنکور 96 نتوانسته اند در رشته محل مورد علاقه خود قبول شوند، تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 96 فرصت دیگری در اختیار داوطلبان ادامه تحصیل در رشته پزشکی که در اتتخاب رشته کنکور سراسری  96 یا انتخاب رشته دانشگاه آزاد موفق به پذیرش در رشته پزشکی نشده اند یا از محل پذیرش خود راضی نیستند، قرار داده است. . رشته های ارائه شده در انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد ۹۶ آن دسته از رشته هایی هستند که در زمان انتخاب رشته دانشگاه آزاد 96 ظرفیتشان به هر دلیل تکمیل نشده است. برای اطلاع از اینکه رشته پزشکی در کدام یک از واحد های دانشگاه آزاد در تکملی ظرفیت داشگاه آزاد ارائه می شود باید دفترجه انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 96 را ملاحظه نمایید. در این مقاله سعی داریم تا تراز آخرین نفرات قبولی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد را که دارای سهمیه ایثارگران هستند ارائه دهیم. همانطور که می دانید سهمیه ایثارگری در کنکور 96 به دوسته تقسم شده که شامل سهمیه 26 درصد ایثارگران و سهمیه 5 درصد ایثارگران است. به همین دلیل در ادامه تراز قبولی تکمیل ظرفیت پزشکی دانشگاه آزاد در دو دسته مجزا اراعه می شود. برای اطلاع از زمان و نحوه دریافت نتایج تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 96 کلیک کنید.

 

تلگرام کنکور سراسری

 

اگر با مطالعه مقالات به پاسخ سوالتان در زمینه تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد یا تکیمل ظرفیت کنکور سراسری نرسیده اید می توانید با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی تله مشاور از طریق تلن ثابت با شماره 9099071614 تماس گرفته تا کارشناسان با مشاوره تحصیلی تلفنی راهماییتان کنند.

 

آخرین تراز قبولی تکمیل ظرفیت پزشکی دانشگاه آزاد

همانطوری که در بالا نیز گفتیم سهمیه ایثارگران در دو دسته سهمیه 5 درصدی ایثارگران و سهمیه 25 درصدی ایثارگران در جداول زیر در اختیارتان قرار می دهیم تا برای متقاضیان شرکت کننده در تکمیل ظرفیت پزشکی دانشگاه آزاد 96 که دارای سهمیه ایثارگران هستند. . این آمار را در جدول در سه دسته  تقسیم کرده ایم. دلیل این دسته بندی این است که با توجه به تراز قبولی سال های گذشته در تکمیل ظرفیت دانشگاه های آزاد به طور معمول افت پیدا می کند ولی در مواردی نیز دیده شده که رتبه و تراز قبولی دانشگاه آزاد در تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 96 نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه با افزایش همراه بوده است. این دسته بندی  می تواند کمک شایانی را با مقایسه تراز خود با محدوده هایی که در جدول مشاهده می کنند به شما بکند تا قبولی خود را در دانشگاه های آزاد تضمین کنید.

 

تراز قبولی تکمیل ظرفیت پزشکی سهمیه ایثارگران 25 درصد دانشگاه آزاد 96

رشته محل

تراز قبولی با احتمال زیاد

تراز قبولی با احتمال متوسط

تراز قبولی با احتمال کم

پزشكي - دکتري عمومي / واحد پزشکي تهران

8367

تا

8442

8318

تا

8366

8242

تا

8317

پزشكي - دکتري عمومي / واحد مشهد

8162

تا

8237

8113

تا

8161

8037

تا

8112

پزشكي - دکتري عمومي / واحد کازرون

8127

تا

8202

8078

تا

8126

8002

تا

8077

پزشكي - دکتري عمومي / واحد ساري

8035

تا

8110

7986

تا

8034

7910

تا

7985

پزشكي - دکتري عمومي / واحد يزد

8028

تا

8103

7979

تا

8027

7903

تا

7978

پزشكي - دکتري عمومي / واحد نجف آباد

8011

تا

8086

7962

تا

8010

7886

تا

7961

پزشكي - دکتري عمومي / واحد قم

8010

تا

8085

7961

تا

8009

7885

تا

7960

پزشكي - دکتري عمومي / واحد کرمان

7952

تا

8027

7903

تا

7951

7827

تا

7902

پزشكي - دکتري عمومي / واحد تنکابن

7944

تا

8019

7895

تا

7943

7819

تا

7894

پزشكي - دکتري عمومي / واحد تبريز

7931

تا

8006

7882

تا

7930

7806

تا

7881

پزشكي - دکتري عمومي / واحد شاهرود

7909

تا

7984

7860

تا

7908

7784

تا

7859

پزشكي - دکتري عمومي / واحد اردبيل

7852

تا

7927

7803

تا

7851

7727

تا

7802

پزشكي - دکتري عمومي / واحد تنکابن-ظرفيت خودگردان

7753

تا

7828

7704

تا

7752

7628

تا

7703

پزشكي - دکتري عمومي / واحد يزد-ظرفيت خودگردان

7732

تا

7807

7683

تا

7731

7607

تا

7682

پزشكي - دکتري عمومي / واحد پزشکي تهران-ظرفيت خودگردان

7688

تا

7763

7639

تا

7687

7563

تا

7638

پزشكي - دکتري عمومي / مرکز آموزش بين المللي قشم

7688

تا

7763

7639

تا

7687

7563

تا

7638

پزشكي - دکتري عمومي / واحد تبريز-ظرفيت خودگردان

7615

تا

7690

7566

تا

7614

7490

تا

7565

پزشكي - دکتري عمومي / واحد نجف آباد-ظرفيت خودگردان

7613

تا

7688

7564

تا

7612

7488

تا

7563

پزشكي - دکتري عمومي / واحد ساري-ظرفيت خودگردان

7566

تا

7641

7517

تا

7565

7441

تا

7516

پزشكي - دکتري عمومي / واحد مشهد-ظرفيت خودگردان

7552

تا

7627

7503

تا

7551

7427

تا

7502

پزشكي - دکتري عمومي / واحد قم-ظرفيت خودگردان

7551

تا

7626

7502

تا

7550

7426

تا

7501

پزشكي - دکتري عمومي / واحد شاهرود-ظرفيت خودگردان

7546

تا

7621

7497

تا

7545

7421

تا

7496

پزشكي - دکتري عمومي / واحد کازرون-ظرفيت خودگردان

7539

تا

7614

7490

تا

7538

7414

تا

7489

پزشكي - دکتري عمومي / واحد کرمان-ظرفيت خودگردان

7489

تا

7564

7440

تا

7488

7364

تا

7439

پزشكي - دکتري عمومي / واحد اردبيل-ظرفيت خودگردان

7475

تا

7550

7426

تا

7474

7350

تا

7425

 

تراز قبولی تکمیل ظرفیت پزشکی سهمیه ایثارگران 5 درصد دانشگاه آزاد 96

رشته محل

تراز قبولی با احتمال زیاد

تراز قبولی با احتمال متوسط

تراز قبولی با احتمال کم

پزشكي - دکتري عمومي / واحد پزشکي تهران

9818

تا

9893

9769

تا

9817

9693

تا

9768

پزشكي - دکتري عمومي / واحد تبريز

9762

تا

9837

9713

تا

9761

9637

تا

9712

پزشكي - دکتري عمومي / واحد مشهد

9694

تا

9769

9645

تا

9693

9569

تا

9644

پزشكي - دکتري عمومي / واحد کازرون

9676

تا

9751

9627

تا

9675

9551

تا

9626

پزشكي - دکتري عمومي / واحد ساري

9655

تا

9730

9606

تا

9654

9530

تا

9605

پزشكي - دکتري عمومي / واحد اردبيل

9616

تا

9691

9567

تا

9615

9491

تا

9566

پزشكي - دکتري عمومي / واحد تنکابن

9615

تا

9690

9566

تا

9614

9490

تا

9565

پزشكي - دکتري عمومي / واحد قم

9595

تا

9670

9546

تا

9594

9470

تا

9545

پزشكي - دکتري عمومي / واحد نجف آباد

9587

تا

9662

9538

تا

9586

9462

تا

9537

پزشكي - دکتري عمومي / واحد يزد

9580

تا

9655

9531

تا

9579

9455

تا

9530

پزشكي - دکتري عمومي / واحد کرمان

9557

تا

9632

9508

تا

9556

9432

تا

9507

پزشكي - دکتري عمومي / واحد شاهرود

9548

تا

9623

9499

تا

9547

9423

تا

9498

پزشكي - دکتري عمومي / واحد پزشکي تهران-ظرفيت خودگردان

9515

تا

9590

9466

تا

9514

9390

تا

9465

پزشكي - دکتري عمومي / واحد کازرون-ظرفيت خودگردان

9469

تا

9544

9420

تا

9468

9344

تا

9419

پزشكي - دکتري عمومي / واحد اردبيل-ظرفيت خودگردان

9452

تا

9527

9403

تا

9451

9327

تا

9402

پزشكي - دکتري عمومي / واحد يزد-ظرفيت خودگردان

9452

تا

9527

9403

تا

9451

9327

تا

9402

پزشكي - دکتري عمومي / واحد نجف آباد-ظرفيت خودگردان

9437

تا

9512

9388

تا

9436

9312

تا

9387

پزشكي - دکتري عمومي / واحد قم-ظرفيت خودگردان

9437

تا

9512

9388

تا

9436

9312

تا

9387

پزشكي - دکتري عمومي / مرکز آموزش بين المللي قشم

9437

تا

9512

9388

تا

9436

9312

تا

9387

پزشكي - دکتري عمومي / واحد شاهرود-ظرفيت خودگردان

9436

تا

9511

9387

تا

9435

9311

تا

9386

پزشكي - دکتري عمومي / واحد تنکابن-ظرفيت خودگردان

9435

تا

9510

9386

تا

9434

9310

تا

9385

پزشكي - دکتري عمومي / واحد ساري-ظرفيت خودگردان

9422

تا

9497

9373

تا

9421

9297

تا

9372

پزشكي - دکتري عمومي / واحد کرمان-ظرفيت خودگردان

9405

تا

9480

9356

تا

9404

9280

تا

9355

 

انتخاب رشته تکمیل ظرفیت پزشکی دانشگاه آزاد 96

اطلاعاتی که در این مقاله ملاحضه نمودید آماری از رنج قبولی تکیمل ظرفیت پزشکی دانشگاه آزاد در سهمیه ایثارگران می باشد. با کلیک بر روی آخرین تراز و رتبه قبولی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد ۹۶  می توانید از آخرین تراز و رتبه قبولی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد سایر رشته باخبر شوید. . متقاضیان شرکت در تکمیل ظرفیت کنکور سراسری می توانند با کلیک بر روی آخرین رتبه و تراز قبولی قبولی تکمیل ظرفیت کنکور سراسری از آمار قبولی تکمیل ظرفیت کنکور سرارسی آگاه شوند. متقاضیان سهمیه ایثارگران و سهمیه بسیج فعال نیز می توانند با کلیک بر روی لینک های زیر از آخرین تراز و تراز قبولی تکمیل ظرفیت در سهمیه خود مطلع شوند.

 

تراز قبولی تکمیل ظرفیت پزشکی دانشگاه آزاد ۹۶

رتبه قبولی تکمیل ظرفیت پزشکی دانشگاه آزاد ۹۶

تراز قبولی تکمیل ظرفیت پزشکی دانشگاه آزاد سهمیه بسیج فعال ۹۶

رتبه قبولی تکمیل ظرفیت پزشکی دانشگاه آزاد سهمیه بسیج فعال ۹۶

 

اگر با مطالعه مقالات به پاسخ سوالتان در زمینه تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد یا تکیمل ظرفیت کنکور سراسری نرسیده اید می توانید با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی تله مشاور از طریق تلفن ثابت با شماره 9099071614 تماس گرفته تا کارشناسان با مشاوره تحصیلی تلفنی راهماییتان کنند.

تمامی رتبه ها و ترازهای فوق تخمینی بوده و بر اساس تجربه کارشناسان مشاوره تحصیلی تله مشاور میباشد

تلگرام کنکور سراسری

نظرات کاربران
0 کاربر به "آخرین تراز قبولی تکمیل ظرفیت پزشکی دانشگاه ازاد سهمیه ایثارگران 96" امتیاز داده اند | امتیاز: 0.0 از 5

نظرات و پیشنهادات شما ، ما را در ارائه هر چه بهتر مطالب یاری می کند (لطفا توجه داشته باشید مطالب شما پس از تایید منتشر خواهند شد و مطالب نا مرتبط منتشر نخواهند شد ) :