تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مدیریت دولتی آزاد 96

برای مشاوره جهت : تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مدیریت دولتی آزاد 96

از طریق تلفن ثابت با شماره ۹۰۹۹۰۷۱۶۱۴ تماس بگیرید.

سازمان سنجش کشور برای داوطلبانی که در آزمون دکتری مدیریت دولتی شرکت کرده و دانشگاه هایی که ظرفیتشان به حد نصاب نرسیده است، فرصتی به نام تکمیل ظرفیت قرار داده تا داوطلبان بتوانند شانس خود را امتحان کنند. برای شرکت در تکمیل ظرفیت دکتری مدیریت دولتی دانشگاه آزاد باید حد نصاب دعوت به مصاحبه هر رشته محل را کسب کرده باشید و با در مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد شرکت کرده باشید. تکمیل ظرفیت دکتری مدیریت دولتی دانشگاه آزاد، بیشتر تراز داوطلبان را اولویت قرار می دهند، به همین دلیل، آگاهی از تراز قبولی به ما در اولویت بندی تکمیل ظرفیت دکتری مدیریت دولتی دانشگاه آزاد کمک می کند. در ادامه این مقاله، تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مدیریت دولتی دانشگاه آزاد را برای شما داوطلبان در قالب قبولی با احتمال کم، متوسط و زیاد ارائه می دهیم.

 

تلگرام کنکور سراسری

 

برای مشاوره جهت انتخاب رشته تکمیل ظرفیت و اطلاع از آخرین تراز قبولی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه آزاد میتوانید با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی تله مشاور از طریق تلفن ثابت با شماره 9099071614 تماس بگیرید.

 

 

جدول تکمیل ظرفیت دکتری مدیریت دولتی آزاد

مديريت دولتي-مديريت منابع انساني / واحد تهران مرکزي

3040

الی

3240

3241

الی

3437

3438

الی

3465

مديريت دولتي-مديريت منابع انساني / واحد علوم و تحقيقات

3040

الی

3240

3241

الی

3437

3438

الی

3465

مديريت دولتي-مديريت منابع انساني / واحد تهران شمال

2980

الی

3180

3181

الی

3377

3378

الی

3405

مديريت دولتي-رفتار سازماني / واحد علوم و تحقيقات

2962

الی

3162

3163

الی

3359

3360

الی

3387

مديريت دولتي-رفتار سازماني / واحد تهران مرکزي

2917

الی

3117

3118

الی

3314

3315

الی

3342

مديريت دولتي-مديريت تطبيقي و توسعه / واحد علوم و تحقيقات

2880

الی

3080

3081

الی

3277

3278

الی

3305

مديريت دولتي-مديريت منابع انساني / واحد رودهن

2658

الی

2858

2859

الی

3055

3056

الی

3083

مديريت دولتي-مديريت منابع انساني / واحد قزوين

2622

الی

2822

2823

الی

3019

3020

الی

3047

مديريت دولتي-مديريت منابع انساني / واحد ساوه

2533

الی

2733

2734

الی

2930

2931

الی

2958

مديريت دولتي-مديريت منابع انساني / واحد فيروزکوه

2519

الی

2719

2720

الی

2916

2917

الی

2944

مديريت و برنامه ريزي فرهنگي / واحد تهران شمال

2502

الی

2702

2703

الی

2899

2900

الی

2927

مديريت و برنامه ريزي فرهنگي / واحد علوم و تحقيقات

2464

الی

2664

2665

الی

2861

2862

الی

2889

مديريت و برنامه ريزي فرهنگي / واحد تهران جنوب

2445

الی

2645

2646

الی

2842

2843

الی

2870

مديريت دولتي-رفتار سازماني / واحد فيروزکوه

2420

الی

2620

2621

الی

2817

2818

الی

2845

مديريت دولتي-مديريت منابع انساني / واحد همدان

2304

الی

2504

2505

الی

2701

2702

الی

2729

مديريت دولتي-مديريت منابع انساني / واحد قائم شهر

2298

الی

2498

2499

الی

2695

2696

الی

2723

مديريت دولتي-تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي / واحد قائم شهر

2273

الی

2473

2474

الی

2670

2671

الی

2698

مديريت دولتي-مديريت تطبيقي و توسعه / واحد قائم شهر

2258

الی

2458

2459

الی

2655

2656

الی

2683

مديريت دولتي-مديريت منابع انساني / واحد کرمان

2190

الی

2390

2391

الی

2587

2588

الی

2615

مديريت دولتي-رفتار سازماني / واحد چالوس

2105

الی

2305

2306

الی

2502

2503

الی

2530

مديريت دولتي-رفتار سازماني / واحد کرمان

2105

الی

2305

2306

الی

2502

2503

الی

2530

مديريت دولتي-تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي / واحد گرگان

2104

الی

2304

2305

الی

2501

2502

الی

2529

مديريت دولتي-مديريت تطبيقي و توسعه / واحد ساري

2080

الی

2280

2281

الی

2477

2478

الی

2505

مديريت دولتي-مديريت منابع انساني / واحد سنندج

2037

الی

2237

2238

الی

2434

2435

الی

2462

مديريت دولتي-مديريت منابع انساني / واحد علي آبادکتول

2027

الی

2227

2228

الی

2424

2425

الی

2452

مديريت دولتي-مديريت منابع انساني / واحد آستارا

2025

الی

2225

2226

الی

2422

2423

الی

2450

مديريت دولتي-تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي / واحد علوم و تحقيقات

1977

الی

2177

2178

الی

2374

2375

الی

2402

مديريت دولتي-مديريت تطبيقي و توسعه / واحد کرمان

1977

الی

2177

2178

الی

2374

2375

الی

2402

مديريت دولتي-رفتار سازماني / واحد علي آبادکتول

1973

الی

2173

2174

الی

2370

2371

الی

2398

مديريت دولتي-تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي / واحد آستارا

1935

الی

2135

2136

الی

2332

2333

الی

2360

مديريت دولتي-تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي / واحد تهران مرکزي

1927

الی

2127

2128

الی

2324

2325

الی

2352

مديريت دولتي-تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي / واحد تهران شمال

1918

الی

2118

2119

الی

2315

2316

الی

2343

مديريت و برنامه ريزي فرهنگي / واحد اصفهان(خوراسگان)

1912

الی

2112

2113

الی

2309

2310

الی

2337

مديريت دولتي-مديريت منابع انساني / واحد شوشتر

1909

الی

2109

2110

الی

2306

2307

الی

2334

مديريت دولتي-تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي / واحد تهران جنوب

1902

الی

2102

2103

الی

2299

2300

الی

2327

مديريت دولتي-تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي / واحد رفسنجان

1893

الی

2093

2094

الی

2290

2291

الی

2318

مديريت دولتي-مديريت منابع انساني / واحد زاهدان

1803

الی

2003

2004

الی

2200

2201

الی

2228

مديريت دولتي-رفتار سازماني / واحد رودهن

1691

الی

1891

1892

الی

2088

2089

الی

2116

مديريت دولتي-رفتار سازماني / واحد قزوين

1673

الی

1873

1874

الی

2070

2071

الی

2098

مديريت دولتي-تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي / واحد قزوين

1657

الی

1857

1858

الی

2054

2055

الی

2082

مديريت دولتي-مديريت منابع انساني / واحد علوم و تحقيقات-پرديس مرکز آموزش بين المللي قشم

1640

الی

1840

1841

الی

2037

2038

الی

2065

مديريت دولتي-مديريت منابع انساني / واحد اصفهان(خوراسگان)

1584

الی

1784

1785

الی

1981

1982

الی

2009

مديريت دولتي-تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي / واحد ساوه

1577

الی

1777

1778

الی

1974

1975

الی

2002

مديريت دولتي-مديريت منابع انساني / واحد رشت

1558

الی

1758

1759

الی

1955

1956

الی

1983

مديريت دولتي-رفتار سازماني / واحد اصفهان(خوراسگان)

1537

الی

1737

1738

الی

1934

1935

الی

1962

مديريت دولتي-تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي / واحد اصفهان(خوراسگان)

1528

الی

1728

1729

الی

1925

1926

الی

1953

مديريت دولتي-رفتار سازماني / واحد سمنان

1525

الی

1725

1726

الی

1922

1923

الی

1950

مديريت دولتي-تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي / واحد تهران جنوب-پرديس مرکز بين المللي کيش

1512

الی

1712

1713

الی

1909

1910

الی

1937

مديريت دولتي-مديريت تطبيقي و توسعه / واحد اصفهان(خوراسگان)

1509

الی

1709

1710

الی

1906

1907

الی

1934

مديريت دولتي-رفتار سازماني / واحد رشت

1494

الی

1694

1695

الی

1891

1892

الی

1919

مديريت دولتي-تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي / واحد همدان

1479

الی

1679

1680

الی

1876

1877

الی

1904

مديريت دولتي-رفتار سازماني / واحد ساري

1437

الی

1637

1638

الی

1834

1835

الی

1862

مديريت دولتي-مديريت منابع انساني / واحد دهاقان

1388

الی

1588

1589

الی

1785

1786

الی

1813

مديريت دولتي-تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي / واحد کرمان

1325

الی

1525

1526

الی

1722

1723

الی

1750

مديريت دولتي-مديريت منابع انساني / واحد رفسنجان

1294

الی

1494

1495

الی

1691

1692

الی

1719

مديريت دولتي-مديريت تطبيقي و توسعه / واحد دهاقان

1281

الی

1481

1482

الی

1678

1679

الی

1706

مديريت دولتي-مديريت منابع انساني / واحد سيرجان

1245

الی

1445

1446

الی

1642

1643

الی

1670

مديريت دولتي-مديريت منابع انساني / واحد بناب

1242

الی

1442

1443

الی

1639

1640

الی

1667

مديريت دولتي-مديريت منابع انساني / واحد بيرجند

1232

الی

1432

1433

الی

1629

1630

الی

1657

مديريت دولتي-رفتار سازماني / واحد سنندج

1220

الی

1420

1421

الی

1617

1618

الی

1645

مديريت دولتي-مديريت تطبيقي و توسعه / واحد اردبيل

1196

الی

1396

1397

الی

1593

1594

الی

1621

مديريت دولتي-مديريت تطبيقي و توسعه / واحد بناب

1168

الی

1368

1369

الی

1565

1566

الی

1593

مديريت دولتي-رفتار سازماني / واحد زاهدان

1075

الی

1275

1276

الی

1472

1473

الی

1500

مديريت دولتي-مديريت منابع انساني / واحد امارات متحده عربي

313

الی

513

514

الی

710

711

الی

738

مديريت دولتي-رفتار سازماني / واحد امارات متحده عربي

311

الی

511

512

الی

708

709

الی

736

مديريت دولتي-مديريت تطبيقي و توسعه / واحد امارات متحده عربي

311

الی

511

512

الی

708

709

الی

736

 

تمامی رتبه ها و ترازهای فوق تخمینی بوده و بر اساس تجربه کارشناسان مشاوره تحصیلی تله مشاور میباشد

برای مشاوره جهت انتخاب رشته تکمیل ظرفیت و اطلاع از آخرین تراز قبولی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه آزاد میتوانید با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی تله مشاور از طریق تلفن ثابت با شماره 9099071614 تماس بگیرید.

 

تلگرام کنکور سراسری

نظرات کاربران
0 کاربر به "تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مدیریت دولتی آزاد 96" امتیاز داده اند | امتیاز: 0.0 از 5

نظرات و پیشنهادات شما ، ما را در ارائه هر چه بهتر مطالب یاری می کند (لطفا توجه داشته باشید مطالب شما پس از تایید منتشر خواهند شد و مطالب نا مرتبط منتشر نخواهند شد ) :