رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد سراسری 96

برای مشاوره جهت : رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد سراسری 96

از طریق تلفن ثابت با شماره ۹۰۹۹۰۷۱۶۱۴ تماس بگیرید.

برای شرکت در تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد سراسری، داوطلبان باید سر جلسه آزمون کارشناسی ارشد حاضر بوده باشند. تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد سراسری برای داوطلبان، فرصتی طلایی محسوب می شود تا در صورت عدم موفقیت در انتخاب رشته، بتوانند شانس خود را بیازمایند. دانشگاه های دولتی هم از طریق تکمیل ظرفیت، دانشجویان را جذب کرده و ظرفیت های خالی خود را تکمیل می کنند. برای اطلاع از رشته محل های ارائه شده توسط دانشگاه ها نیز، باید دفترچه انتخاب رشته تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد سراسری 96 را مطالعه کنید و از بین آنها، رشته محل مورد نظر خود را انتخاب کنید. شاید برای اکثر داوطلبان سوال باشد که چگونه یک انتخاب رشته خوب در تکمیل ظرفیت داشته باشیم؟ در جواب باید بگوییم که اگر به حدود رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد سراسری توجه کنیم، می توانیم یک انتخاب رشته خوب و اصولی داشته باشیم. آگاهی از حدود رتبه قبولی در اولویت بندی تکمیل ظرفیت، به شما کمک می کند. در این مطلب، قصد داریم که حدود رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد سراسری 96 را در اختیار شما داوطلبان عزیز قرار دهیم.

 

تلگرام کنکور سراسری

 

مهندسی عمران / زلزله / موسسه غیرانتفاعی طبری - بابل / غیرانتفاعی

20228

تا

22779

22780

تا

27809

27810

تا

31601

مهندسی عمران / راه وترابری / دانشگاه تربیت مدرس / پردیس خودگردان

4153

تا

4675

4676

تا

5706

5707

تا

6484

 

برای مشاهده حدود رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد سایر رشته محل های مهندسی عمران دانشگاه سراسری کلیک کنید.

........................................................................................................................

مهندسی برق / سیستم های الکترونیک دیجیتال / دانشگاه شهیدبهشتی - تهران / مجازی

5985

تا

6737

6738

تا

8222

8223

تا

9342

مهندسی برق / سیستم های قدرت / دانشگاه شهیدبهشتی - تهران / مجازی شاغلین

12148

تا

13678

13679

تا

16696

16697

تا

18972

 

برای مشاهده حدود رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد سایر رشته محل های مهندسی برق دانشگاه سراسری کلیک کنید.

........................................................................................................................

مدیریت صنعتی / تحقیق در عملیات / موسسه غیرانتفاعی خزر- محموداباد / غیرانتفاعی

50023

تا

56335

56336

تا

68774

68775

تا

78152

مدیریت صنعتی / تحقیق در عملیات / موسسه غیرانتفاعی مولوی - ایوانكی / غیرانتفاعی

11573

تا

13031

13032

تا

15906

15907

تا

18074

 

برای مشاهده حدود رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد سایر رشته محل های مدیریت صنعتی دانشگاه سراسری کلیک کنید.

........................................................................................................................

زیست شناسی سلولی و مولکولی / علوم سلولی ومولكولی / دانشگاه شهید مدنی اذربایجان - تبریز/ روزانه

637

تا

715

716

تا

869

870

تا

987

زیست شناسی سلولی و مولکولی / علوم سلولی ومولكولی / موسسه غیرانتفاعی نوردانش - میمه / غیرانتفاعی

4704

تا

5290

5291

تا

6460

6461

تا

7340

 

برای مشاهده حدود رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد سایر رشته محل های زیست شناسی سلولی و مولکولی دانشگاه سراسری کلیک کنید.

........................................................................................................................

آموزش زبان انگلیسی / دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - قزوین / غیرانتفاعی

1325

تا

1490

1491

تا

1818

1819

تا

2066

آموزش زبان انگلیسی / موسسه غیرانتفاعی رودكی - تنكابن / غیرانتفاعی

4540

تا

5107

5108

تا

6234

6235

تا

7090

 

برای مشاهده حدود رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد سایر رشته محل های آموزش زبان انگلیسی دانشگاه سراسری کلیک کنید.

........................................................................................................................

فیزیولوژی ورزشی / فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض / دانشگاه تهران / پردیس خودگردان

2678

تا

3012

3013

تا

3676

3677

تا

4180

فیزیولوژی ورزشی / فیزیولوژی ورزشی كاربردی / دانشگاه تهران / پردیس خودگردان

768

تا

863

864

تا

1051

1052

تا

1195

 

برای مشاهده حدود رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد سایر رشته محل های تربیت بدنی دانشگاه سراسری کلیک کنید.

........................................................................................................................

مدیریت دولتی / طراحی سازمانهای دولتی / دانشگاه پیام نوراستان سمنان - مركزگرمسار/ پیام نور

12913

تا

14541

14542

تا

17751

17752

تا

20171

مدیریت دولتی / توسعه منابع انسانی / دانشگاه پیام نوراستان تهران - مركزورامین / پیام نور

1783

تا

2006

2007

تا

2447

2448

تا

2781

 

برای مشاهده حدود رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد سایر رشته محل های مدیریت دولتی دانشگاه سراسری کلیک کنید.

........................................................................................................................

روانشناسی عمومی / دانشگاه پیام نوراستان مازندران - واحد نوشهر/ پیام نور

1746

تا

1963

1965

تا

2395

2396

تا

2722

روانشناسی عمومی / موسسه غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر/ غیرانتفاعی

2622

تا

2948

2951

تا

3600

3601

تا

4090

 

برای مشاهده حدود رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد سایر رشته محل های روانشناسی دانشگاه سراسری کلیک کنید.

........................................................................................................................

حسابداری / دانشگاه كردستان - سنندج / پردیس خودگردان

845

تا

949

950

تا

1157

1158

تا

1315

حسابرسی / موسسه غیرانتفاعی پرندك - پرندك / غیرانتفاعی

2964

تا

3333

3334

تا

4071

4072

تا

4626

 

برای مشاهده حدود رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد سایر رشته محل های حسابداری دانشگاه سراسری کلیک کنید.

........................................................................................................................

مدیریت بازرگانی / بازاریابی / موسسه غیرانتفاعی کومش - سمنان / غیرانتفاعی

27966

تا

31491

31492

تا

38439

38440

تا

43676

مدیریت بازرگانی / بازاریابی / موسسه غیرانتفاعی شهیدرضایی - کرمانشاه / غیرانتفاعی

16058

تا

18080

18081

تا

22065

22066

تا

25070

 

برای مشاهده حدود رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد سایر رشته محل های مدیریت بازرگانی دانشگاه سراسری کلیک کنید.

........................................................................................................................

زبان وادبیات انگلیسی / دانشگاه خلیج فارس - بوشهر/ روزانه

243

تا

273

274

تا

332

333

تا

378

زبان وادبیات انگلیسی / دانشگاه تبریز / نوبت دوم

145

تا

163

164

تا

198

199

تا

225

 

برای مشاهده حدود رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد سایر رشته محل های زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه سراسری کلیک کنید.

........................................................................................................................

مدیریت آموزشی / دانشگاه بوعلی سینا - همدان / نوبت دوم

253

تا

284

285

تا

345

346

تا

392

برنامه ریزی درسی / دانشگاه پیام نوراستان تهران - واحدری / پیام نور

1083

تا

1218

1219

تا

1486

1487

تا

1689

 

برای مشاهده حدود رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد سایر رشته محل های علوم تربیتی دانشگاه سراسری کلیک کنید.

........................................................................................................................

زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه گیلان - رشت / مجازی

4121

تا

4635

4640

تا

5657

5658

تا

6434

زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه گلستان - گرگان / نوبت دوم

1532

تا

1722

1724

تا

2101

2102

تا

2389

 

برای مشاهده حدود رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد سایر رشته محل های زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سراسری کلیک کنید.

........................................................................................................................

شیمی / شیمی آلی / دانشگاه سمنان / روزانه

1960

تا

2204

2205

تا

2690

2691

تا

3057

شیمی / شیمی معدنی / دانشگاه زنجان / روزانه

2020

تا

2271

2272

تا

2773

2774

تا

3151

 

برای مشاهده حدود رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد سایر رشته محل های شیمی دانشگاه سراسری کلیک کنید.

........................................................................................................................

آب وهواشناسي / آب وهواشناسي شهري / دانشگاه مازندران - بابلسر/ نوبت دوم

676

تا

759

760

تا

925

926

تا

1051

جغرافيا و برنامه ريزي شهري / دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل / نوبت دوم

270

تا

303

303

تا

368

368

تا

418

 

برای مشاهده حدود رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد سایر رشته محل های علوم جغرافیایی دانشگاه سراسری کلیک کنید.

........................................................................................................................

حقوق ثبت اسناد و املاك / موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم / غیرانتفاعی

5355

تا

6029

6030

تا

7353

7354

تا

8362

حقوق خصوصی / دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور/ غیرانتفاعی

2862

تا

3221

3222

تا

3929

3930

تا

4467

 

برای مشاهده حدود رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد سایر رشته محل های حقوق دانشگاه سراسری کلیک کنید.

........................................................................................................................

فیزیک * ذرات بنیادی ونظریه میدان ها / دانشگاه کاشان / روزانه

2475

تا

2785

2786

تا

3399

3400

تا

3863

فیزیک * حالت جامد/ دانشگاه بوعلی سینا - همدان / روزانه

1451

تا

1632

1633

تا

1991

1992

تا

2263

 

برای مشاهده حدود رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد سایر رشته محل های فیزیک دانشگاه سراسری کلیک کنید.

تمامی رتبه ها و ترازهای فوق تخمینی بوده و بر اساس تجربه کارشناسان مشاوره تحصیلی تله مشاور میباشد

تلگرام کنکور سراسری

نظرات کاربران
0 کاربر به "رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد سراسری 96" امتیاز داده اند | امتیاز: 0.0 از 5

نظرات و پیشنهادات شما ، ما را در ارائه هر چه بهتر مطالب یاری می کند (لطفا توجه داشته باشید مطالب شما پس از تایید منتشر خواهند شد و مطالب نا مرتبط منتشر نخواهند شد ) :