رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد آزاد 96

برای مشاوره جهت : رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد آزاد 96

از طریق تلفن ثابت با شماره ۹۰۹۹۰۷۱۶۱۴ تماس بگیرید.

تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد آزاد برای داوطلبان، فرصتی طلایی محسوب می شود تا در صورت عدم موفقیت در انتخاب رشته، بتوانند شانس خود را بیازمایند. دانشگاه های دولتی هم از طریق تکمیل ظرفیت، دانشجویان را جذب کرده و ظرفیت های خالی خود را تکمیل می کنند. برای اطلاع از رشته محل های ارائه شده توسط دانشگاه ها نیز، باید دفترچه انتخاب رشته تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد آزاد 96 را مطالعه کنید و از بین آنها، رشته محل مورد نظر خود را انتخاب کنید. شاید برای اکثر داوطلبان سوال باشد که چگونه یک انتخاب رشته خوب در تکمیل ظرفیت داشته باشیم؟ در جواب باید بگوییم که اگر به حدود رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد آزاد توجه کنیم، می توانیم یک انتخاب رشته خوب و اصولی داشته باشیم. آگاهی از حدود رتبه قبولی در اولویت بندی تکمیل ظرفیت، به شما کمک می کند. در این مطلب، قصد داریم که حدود رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد آزاد 96 را در اختیار شما داوطلبان عزیز قرار دهیم.

 

تلگرام کنکور سراسری

 

رشته محل

قبولی با احتمال زیاد

قبولی با احتمال متوسط

قبولی با احتمال کم

آموزش زبان انگلیسی - واحد تهران جنوب - پردیس مرکز بین المللی کیش

5802

تا

6533

6534

تا

7974

7975

تا

9061

آموزش زبان انگلیسی - واحد مشهد

2658

تا

2992

2993

تا

3651

3652

تا

4149

 

برای مشاهده حدود رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد سایر رشته محل های آموزش زبان انگلیسی دانشگاه آزاد کلیک کنید.

........................................................................................................................

رشته محل

قبولی با احتمال زیاد

قبولی با احتمال متوسط

قبولی با احتمال کم

مدیریت ورزشی - مدیریت اوقات فراغت ورزش ها - واحد علوم و تحقیقات

8032

تا

9044

9045

تا

11040

11041

تا

12545

فیزیولوژی ورزشی - فیزیولوژی ورزشی کاربرد - واحد تهران شمال

2678

تا

3014

3015

تا

3678

3679

تا

4180

 

برای مشاهده حدود رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد سایر رشته محل های تربیت بدنی دانشگاه آزاد کلیک کنید.

........................................................................................................................

رشته محل

قبولی با احتمال زیاد

قبولی با احتمال متوسط

قبولی با احتمال کم

حسابداری - واحد شبستر

6804

تا

7661

7662

تا

9351

9352

تا

10626

حسابداری - واحد دماوند

2587

تا

2911

2912

تا

3553

3554

تا

4037

 

برای مشاهده حدود رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد سایر رشته محل های حسابداری دانشگاه ازاد کلیک کنید.

........................................................................................................................

رشته محل

قبولی با احتمال زیاد

قبولی با احتمال متوسط

قبولی با احتمال کم

حقوق خصوصی - واحد یزد

6432

تا

7242

7243

تا

8839

8840

تا

10045

حقوق خصوصی - واحد دماوند

2862

تا

3221

3222

تا

3931

3932

تا

4467

 

برای مشاهده حدود رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد سایر رشته محل های حقوق دانشگاه آزاد کلیک کنید.

........................................................................................................................

رشته محل

قبولی با احتمال زیاد

قبولی با احتمال متوسط

قبولی با احتمال کم

روانشناسی عمومی - واحد امارات متحده عربی

13171

تا

14832

14833

تا

18106

18107

تا

20575

روانشناسی بالینی - واحد آیت ا... آملی

2124

تا

2390

2391

تا

2916

2917

تا

3314

 

برای مشاهده حدود رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد سایر رشته محل های روانشناسی دانشگاه آزاد کلیک کنید.

........................................................................................................................

رشته محل

قبولی با احتمال زیاد

قبولی با احتمال متوسط

قبولی با احتمال کم

زبان و ادبیات فارسی - واحد تهران جنوب

4119

تا

4637

4638

تا

5660

5661

تا

6432

زبان و ادبیات فارسی - واحد علوم و تحقیقات

691

تا

776

777

تا

946

947

تا

1075

 

برای مشاهده حدود رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد سایر رشته محل های زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد کلیک کنید.

........................................................................................................................

رشته محل

قبولی با احتمال زیاد

قبولی با احتمال متوسط

قبولی با احتمال کم

زیست شناسی سلولی و مولکولی - میکروبیولوژی - واحد تنکابن

5191

تا

5844

5845

تا

7133

7134

تا

8106

زیست شناسی سلولی و مولکولی - ژنتیک - واحد اهر

6016

تا

6773

6774

تا

8267

8268

تا

9395

 

برای مشاهده حدود رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد سایر رشته محل های زیست شناسی سلولی مولکولی دانشگاه آزاد کلیک کنید.

........................................................................................................................

رشته محل

قبولی با احتمال زیاد

قبولی با احتمال متوسط

قبولی با احتمال کم

شیمی - شیمی آلی - واحد تهران جنوب

4212

تا

4741

4742

تا

5787

5788

تا

6576

شیمی - شیمی تجزیه - واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری

3528

تا

3971

3972

تا

4846

4847

تا

5507

 

برای مشاهده حدود رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد سایر رشته محل های شیمی دانشگاه آزاد کلیک کنید.

........................................................................................................................

رشته محل

قبولی با احتمال زیاد

قبولی با احتمال متوسط

قبولی با احتمال کم

مدیریت آموزشی - واحد نکا

18251

تا

20553

20554

تا

25091

25092

تا

28513

برنامه ریزی درسی - واحد نکا

16184

تا

18225

18226

تا

22248

22249

تا

25282

 

برای مشاهده حدود رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد سایر رشته محل های علوم تربیتی دانشگاه ازاد کلیک کنید.

........................................................................................................................

رشته محل

قبولی با احتمال زیاد

قبولی با احتمال متوسط

قبولی با احتمال کم

علوم جغرافیایی شهری - واحد علوم و تحقیقات

1021

تا

1147

1148

تا

1399

1400

تا

1590

علوم جغرافیایی گردشگری - واحد علوم و تحقیقات

1108

تا

1245

1246

تا

1519

1520

تا

1726

 

برای مشاهده حدود رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد سایر رشته محل های علوم جغرافیایی دانشگاه آزاد کلیک کنید.

........................................................................................................................

رشته محل

قبولی با احتمال زیاد

قبولی با احتمال متوسط

قبولی با احتمال کم

فیزیک - نانو فیزیک - واحد تهران شمال

3335

تا

3754

3755

تا

4581

4582

تا

5206

فیزیک - نانو فیزیک - واحد علوم و تحقیقات

2483

تا

2794

2795

تا

3410

3411

تا

3875

 

برای مشاهده حدود رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد سایر رشته محل های فیزیک دانشگاه آزاد کلیک کنید.

........................................................................................................................

رشته محل

قبولی با احتمال زیاد

قبولی با احتمال متوسط

قبولی با احتمال کم

مدیریت بازرگانی - بازاریابی - واحد سمنان

17781

تا

20024

20025

تا

24445

24446

تا

27779

مدیریت بازرگانی - تجارت الکترونیکی - واحد نوشهر

17848

تا

20099

20100

تا

24536

24537

تا

27882

 

برای مشاهده حدود رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد سایر رشته محل های مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد کلیک کنید.

........................................................................................................................

رشته محل

قبولی با احتمال زیاد

قبولی با احتمال متوسط

قبولی با احتمال کم

مدیریت دولتی دولتی - بودجه و متاه عمومی - واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری

6353

تا

7153

7154

تا

8732

8733

تا

9922

مدیریت دولتی دولتی - خط مشی گذاری عمومی - واحد قائم شهر

22530

تا

25372

25373

تا

30975

30976

تا

35199

 

برای مشاهده حدود رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد سایر رشته محل های مدیریت دولتی دانشگاه آزاد کلیک کنید.

........................................................................................................................

رشته محل

قبولی با احتمال زیاد

قبولی با احتمال متوسط

قبولی با احتمال کم

مهندسی برق - مخابرات امن و رمزنگاری - واحد علوم و تحقیقات

6961

تا

7838

7839

تا

9568

9569

تا

10872

مهندسی مکاترونیک - واحد لاهیجان

11958

تا

13466

13467

تا

16438

16439

تا

18680

 

برای مشاهده حدود رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد سایر رشته محل های مهندسی برق دانشگاه آزاد کلیک کنید.

........................................................................................................................

رشته محل

قبولی با احتمال زیاد

قبولی با احتمال متوسط

قبولی با احتمال کم

مهندسی عمران - مدیریت منابع آب - واحد اهر

28855

تا

32496

32497

تا

39671

39672

تا

45081

مهندسی عمران - مدیریت ساخت - واحد انار

14429

تا

16249

16250

تا

19836

19837

تا

22541

 

برای مشاهده حدود رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد سایر رشته محل های مهندسی عمران دانشگاه آزاد کلیک کنید.

........................................................................................................................

رشته محل

قبولی با احتمال زیاد

قبولی با احتمال متوسط

قبولی با احتمال کم

مهندسی کامپیوتر - معماری سیستم های کامپیوتری - واحد آکسفورد

13827

تا

15571

15572

تا

18995

18996

تا

21605

مهندسی کامپیوتر - معماری سیستم های کامپیوتری - واحد آکسفورد

6060

تا

6824

6825

تا

8324

8325

تا

9468

 

برای مشاهده حدود رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد سایر رشته محل های مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد کلیک کنید.

........................................................................................................................

رشته محل

قبولی با احتمال زیاد

قبولی با احتمال متوسط

قبولی با احتمال کم

مدیریت صنعتی - مدیریت عملکرد - واحد فیروزکوه

24978

تا

28130

28131

تا

34314

34315

تا

39028

مدیریت صنعتی - تولید و عملیات - واحد نوشهر

66443

تا

74830

74831

تا

91276

91277

تا

103817

 

برای مشاهده حدود رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد سایر رشته محل های مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد کلیک کنید.

 

تمامی رتبه ها و ترازهای فوق تخمینی بوده و بر اساس تجربه کارشناسان مشاوره تحصیلی تله مشاور میباشد

تلگرام کنکور سراسری

نظرات کاربران
0 کاربر به "رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد آزاد 96" امتیاز داده اند | امتیاز: 0.0 از 5

نظرات و پیشنهادات شما ، ما را در ارائه هر چه بهتر مطالب یاری می کند (لطفا توجه داشته باشید مطالب شما پس از تایید منتشر خواهند شد و مطالب نا مرتبط منتشر نخواهند شد ) :