تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری آزاد 96

برای مشاوره جهت : تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری آزاد 96

از طریق تلفن ثابت با شماره ۹۰۹۹۰۷۱۶۱۴ تماس بگیرید.

برای تکمیل ظرفیت های پر نشده دانشگاه های آزاد، سازمان سنجش فرصتی به نام تکمیل ظرفیت فراهم کرده است که داوطلبان هم بتوانند شانس خود را برای قبولی امتحان کنند. برای اطلاع از لیست رشته محل های ارائه شده، باید دفترچه تکمیل ظرفیت دکتری آزاد 96 را مطالعه کنند. در مرحله اول شرکت در تکمیل ظرفیت دکتری آزاد، داوطلبان باید حد نصاب دعوت به مصاحبه هر رشته را کسب کنند و در مرحله دوم، با شرکت در این مصاحبه، خود را برای شرکت در تکمیل ظرفیت دکتری آزاد آماده کنند. برای اولویت بندی بهتر در تکمیل ظرفیت دکتری آزاد، می توانید از حدود تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری آزاد کمک بگیرید. در این مطلب، به دلیل اهمیت تراز نسبت به رتبه، حدود تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری آزاد را برای شما داوطلبان ارائه می کنیم.

 

تلگرام کنکور سراسری

 

برای مشاوره جهت انتخاب رشته تکمیل ظرفیت و اطلاع از آخرین تراز قبولی دانشگاه آزاد میتوانید با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی تله مشاور از طریق تلفن ثابت با شماره 9099071614 تماس بگیرید.

 

کدرشته محل

قبولی با احتمال کم

 

قبولی با احتمال متوسط

 

قبولی با احتمال زیاد

 

حقوق عمومي / واحد تهران مرکزي

3308

الی

3293

3084

الی

3317

2884

الی

3088

حقوق عمومي / واحد تهران شمال

3237

الی

3122

3013

الی

3246

2822

الی

3047

 

برای مشاهده حدود تراز تکمیل ظرفیت حقوق عمومی دکتری آزاد کلیک کنید.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

رشته محل

قبولی با احتمال کم

 

قبولی با احتمال متوسط

 

قبولی با احتمال زیاد

 

مهندسي مواد و متالورژي / واحد اهواز

325

الی

525

526

الی

722

723

الی

750

مهندسي مواد و متالورژي / واحد شاهرود

325

الی

525

526

الی

722

723

الی

750

 

برای مشاهده حدود تراز تکمیل ظرفیت مهندسی مواد و متالوژی دکتری آزاد کلیک کنید.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

رشته محل

قبولی با احتمال کم

 

قبولی با احتمال متوسط

 

قبولی با احتمال زیاد

 

مشاوره / واحد علوم و تحقيقات

3310

الی

3510

3511

الی

3707

3708

الی

3735

مشاوره / واحد تهران مرکزي

3247

الی

3447

3448

الی

3644

3645

الی

3672

 

برای مشاهده حدود تراز تکمیل ظرفیت مشاوره دکتری آزاد کلیک کنید.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

رشته محل

قبولی با احتمال کم

 

قبولی با احتمال متوسط

 

قبولی با احتمال زیاد

 

مديريت دولتي-مديريت منابع انساني / واحد تهران مرکزي

3040

الی

3240

3241

الی

3437

3438

الی

3465

مديريت دولتي-مديريت منابع انساني / واحد تهران شمال

2980

الی

3180

3181

الی

3377

3378

الی

3405

 

برای مشاهده حدود تراز تکمیل ظرفیت مدیریت دولتی دکتری آزاد کلیک کنید.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

رشته محل

قبولی با احتمال کم

 

قبولی با احتمال متوسط

 

قبولی با احتمال زیاد

 

محيط زيست-تنوع زيستي / واحد اراک

390

الی

590

591

الی

787

788

الی

815

محيط زيست-تنوع زيستي / واحد تنکابن

390

الی

590

591

الی

787

788

الی

815

 

برای مشاهده حدود تراز تکمیل ظرفیت زیست شناسی دکتری آزاد کلیک کنید.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

کدرشته محل

قبولی با احتمال کم

 

قبولی با احتمال متوسط

 

قبولی با احتمال زیاد

 

فارماکولوژي / واحد علوم و تحقيقات

380

الی

580

581

الی

777

778

الی

805

فارماکولوژي / واحد علوم داروئي

380

الی

580

581

الی

777

778

الی

805

 

برای مشاهده حدود تراز تکمیل ظرفیت فارماکولوژی دکتری آزاد کلیک کنید.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

کدرشته محل

قبولی با احتمال کم

 

قبولی با احتمال متوسط

 

قبولی با احتمال زیاد

 

شيمي-شيمي تجزيه / واحد آيت ا... آملي

315

الی

515

516

الی

712

713

الی

740

شيمي-شيمي تجزيه / واحد رشت

315

الی

515

516

الی

712

713

الی

740

 

برای مشاهده حدود تراز تکمیل ظرفیت شیمی تجزیه دکتری آزاد کلیک کنید.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

کدرشته محل

قبولی با احتمال کم

 

قبولی با احتمال متوسط

 

قبولی با احتمال زیاد

 

روان شناسي / واحد علوم و تحقيقات

3180

الی

3380

3381

الی

3577

3578

الی

3605

روان شناسي / واحد تهران مرکزي

3162

الی

3362

3363

الی

3559

3560

الی

3587

 

برای مشاهده حدود تراز تکمیل ظرفیت روانشناسی دکتری آزاد کلیک کنید.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

کدرشته محل

قبولی با احتمال کم

 

قبولی با احتمال متوسط

 

قبولی با احتمال زیاد

 

مالي-مهندسي مالي / واحد علوم و تحقيقات

2060

الی

2260

2261

الی

2457

2458

الی

2485

مالي-مهندسي مالي / واحد تهران شمال

1950

الی

2150

2151

الی

2347

2348

الی

2375

 

برای مشاهده حدود تراز تکمیل ظرفیت مهندسی مالی دکتری آزاد کلیک کنید.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

کدرشته محل

قبولی با احتمال کم

 

قبولی با احتمال متوسط

 

قبولی با احتمال زیاد

 

مهندسي شيمي / واحد علوم و تحقيقات

820

الی

1020

1021

الی

1217

1218

الی

1245

مهندسي شيمي / واحد تهران شمال

745

الی

930

931

الی

1127

1128

الی

1155

 

برای مشاهده حدود تراز تکمیل ظرفیت مهندسی شیمی دکتری آزاد کلیک کنید.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

کدرشته محل

قبولی با احتمال کم

 

قبولی بااحتمال متوسط

 

قبولی با احتمال زیاد

 

مديريت آموزشي / واحد تهران مرکزي

1812

الی

2012

2013

الی

2209

2210

الی

2237

مديريت آموزشي / واحد علوم و تحقيقات

1812

الی

2012

2013

الی

2209

2210

الی

2237

 

برای مشاهده حدود تراز تکمیل ظرفیت مدیریت آموزشی دکتری آزاد کلیک کنید.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

رشته محل

قبولی با احتمال کم

 

قبولی با احتمال متوسط

 

قبولی با احتمال زیاد

 

فيزيک / واحد شهرضا

412

الی

612

613

الی

809

810

الی

837

فيزيک / واحد نجف آباد

412

الی

612

613

الی

809

810

الی

837

 

برای مشاهده حدود تراز تکمیل ظرفیت فیزیک دکتری آزاد کلیک کنید.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

کدرشته محل

قبولی با احتمال کم

 

قبولی با احتمال متوسط

 

قبولی با احتمال زیاد

 

الهيات و معارف اسلامي - فلسفه و کلام اسلامي / واحد اهواز

345

الی

538

539

الی

735

736

الی

763

الهيات و معارف اسلامي - فلسفه و کلام اسلامي / واحد بابل

345

الی

538

539

الی

735

736

الی

763

 

برای مشاهده حدود تراز تکمیل ظرفیت معارف اسلامی دکتری آزاد کلیک کنید.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

کدرشته محل

قبولی با احتمال کم

 

قبولی با احتمال متوسط

 

قبولی با احتمال زیاد

 

شهرسازي / واحد علوم و تحقيقات

3342

الی

3542

3543

الی

3739

3740

الی

3767

شهرسازي / واحد اصفهان(خوراسگان)

2576

الی

2776

2777

الی

2973

2974

الی

3001

 

برای مشاهده حدود تراز تکمیل ظرفیت شهرسازی دکتری آزاد کلیک کنید.

تمامی رتبه ها و ترازهای فوق تخمینی بوده و بر اساس تجربه کارشناسان مشاوره تحصیلی تله مشاور میباشد

برای مشاوره جهت انتخاب رشته تکمیل ظرفیت و اطلاع از آخرین تراز قبولی دانشگاه آزاد میتوانید با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی تله مشاور از طریق تلفن ثابت با شماره 9099071614 تماس بگیرید.

 

تلگرام کنکور سراسری

نظرات کاربران
0 کاربر به "تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری آزاد 96" امتیاز داده اند | امتیاز: 0.0 از 5

نظرات و پیشنهادات شما ، ما را در ارائه هر چه بهتر مطالب یاری می کند (لطفا توجه داشته باشید مطالب شما پس از تایید منتشر خواهند شد و مطالب نا مرتبط منتشر نخواهند شد ) :