رتبه قبولی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد

برای مشاوره جهت : رتبه قبولی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 96 | دفترچه انتخاب رشته

از طریق تلفن ثابت با شماره ۹۰۹۹۰۷۱۶۱۴ تماس بگیرید.

تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 96، برای داوطلبانی که می خواهند شانس خود را برای قبولی در رشته محل مورد علاقه خود بیازمایند فرصت خوبی است. علاقمندان به شرکت در تکمیل ظرفیت آزاد باید ابتدا دفترچه انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 96 را به طور دقیق مطالعه نمایند. سپس از میان رشته محل های ارائه شده در دفترچه، انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد را انجام دهند. متقاضیان ثبت نام در تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد می توانند با داشتن اطلاعاتی همچون حدود تراز و رتبه قبولی تکمیل دانشگاه آزاد می توانند آمادگی خود را برای داشتن یک انتخاب رشته موفق در تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 96 افزایش دهند. در این مقاله، حدود رتبه قبولی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد را به صورت کلی در اختیار شما داوطلبان قرار خواهیم داد.

 

تلگرام کنکور سراسری

 

برای مشاوره جهت انتخاب رشته تکمیل ظرفیت و اطلاع از آخرین تراز قبولی دانشگاه آزاد میتوانید با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی تله مشاور از طریق تلفن ثابت با شماره 9099071614 تماس بگیرید.

 

 

رشته محل

قبولی با احتمال کم

قبولی با احتمال متوسط

قبولی با احتمال زیاد

هوشبري / واحد تبريز

42095

تا

45180

45226

تا

47251

47297

تا

50520

هوشبري / واحد يزد

44058

تا

47287

47335

تا

49456

49504

تا

52878

 

برای مشاهده حدود رتبه قبولی تکمیل ظرفیت هوشبری دانشگاه آزاد کلیک کنید.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

رشته محل

قبولی با احتمال کم

قبولی با احتمال متوسط

قبولی با احتمال زیاد

مهندسي بهداشت محيط / واحد پزشکي تهران

91158

تا

97855

97955

تا

102354

102454

تا

109451

                   

 

برای مشاهده حدود رتبه قبولی تکمیل ظرفیت مهندسی بهداشت دانشگاه آزاد کلیک کنید.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

رشته محل

قبولی با احتمال کم

قبولی با احتمال متوسط

قبولی با احتمال زیاد

علوم تغذيه / واحد سروستان

25116

تا

26952

26979

تا

28184

28211

تا

30129

علوم تغذيه / واحد مرند

30118

تا

32321

32354

تا

33801

33834

تا

36136

 

برای مشاهده حدود رتبه قبولی تکمیل ظرفیت علوم تغذیه دانشگاه آزاد کلیک کنید.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

رشته محل

قبولی با احتمال کم

قبولی با احتمال متوسط

قبولی با احتمال زیاد

مامايي / واحد چالوس

70271

تا

75436

75513

تا

78904

78981

تا

84377

مامايي / واحد جهرم

70601

تا

75790

75868

تا

79275

79353

تا

84774

 

برای مشاهده حدود رتبه قبولی تکمیل ظرفیت مامایی دانشگاه آزاد کلیک کنید.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

رشته محل

قبولی با احتمال کم

قبولی با احتمال متوسط

قبولی با احتمال زیاد

دندانپزشكي - دکتري عمومي / واحد تبريز-ظرفيت خودگردان

5016

تا

5378

5384

تا

5621

5627

تا

6006

دندانپزشكي - دکتري عمومي / واحد شيراز-ظرفيت خودگردان

5325

تا

5710

5716

تا

5969

5975

تا

6377

 

برای مشاهده حدود رتبه قبولی تکمیل ظرفیت دندانپزشکی دانشگاه آزاد کلیک کنید.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

رشته محل

قبولی با احتمال کم

قبولی با احتمال متوسط

قبولی با احتمال زیاد

علوم آزمايشگاهي / واحد بروجرد

57476

تا

61694

61757

تا

64526

64589

تا

68996

علوم آزمايشگاهي / واحد مرند

57676

تا

61909

61972

تا

64751

64814

تا

69236

 

برای مشاهده حدود رتبه قبولی تکمیل ظرفیت علوم آزمایشگاهی دانشگاه آزاد کلیک کنید.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

رشته محل

قبولی با احتمال کم

قبولی با احتمال متوسط

قبولی با احتمال زیاد

دامپزشكي - دکتري حرفه اي / واحد کرج

18915

تا

20298

20319

تا

21226

21247

تا

22692

دامپزشكي - دکتري حرفه اي / واحد بابل

24767

تا

26581

26608

تا

27799

27826

تا

29721

 

برای مشاهده حدود رتبه قبولی تکمیل ظرفیت دامپزشکی دانشگاه آزاد کلیک کنید.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

رشته محل

قبولی با احتمال کم

قبولی با احتمال متوسط

قبولی با احتمال زیاد

داروسازي - دکتري عمومي / واحد آيت ا... آملي-ظرفيت خودگردان

8765

تا

9400

9410

تا

9827

9837

تا

10500

داروسازي - دکتري عمومي / واحد دامغان-ظرفيت خودگردان

8960

تا

9609

9619

تا

10046

10056

تا

10734

 

برای مشاهده حدود رتبه قبولی تکمیل ظرفیت داروسازی دانشگاه آزاد کلیک کنید.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

رشته محل

قبولی با احتمال کم

قبولی با احتمال متوسط

قبولی با احتمال زیاد

پزشكي - دکتري عمومي / واحد نجف آباد

4837

تا

5195

5201

تا

5436

5442

تا

5816

پزشكي - دکتري عمومي / واحد يزد

4872

تا

5234

5239

تا

5476

5481

تا

5859

 

برای مشاهده حدود رتبه قبولی تکمیل ظرفیت پزشکی دانشگاه آزاد کلیک کنید.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

رشته محل

قبولی با احتمال کم

قبولی با احتمال متوسط

قبولی با احتمال زیاد

پرستاري / واحد فردوس

64030

تا

68750

68821

تا

71920

71991

تا

76922

پرستاري / واحد آبادان

64248

تا

68985

69055

تا

72166

72236

تا

77185

 

برای مشاهده حدود رتبه قبولی تکمیل ظرفیت پرستاری دانشگاه آزاد کلیک کنید.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

برای مشاهده حدود رتبه قبولی تکمیل ظرفیت بهداشت عمومی دانشگاه آزاد کلیک کنید.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

رشته محل

قبولی با احتمال کم

قبولی با احتمال متوسط

قبولی با احتمال زیاد

اتاق عمل / واحد يزد

52523

تا

56380

56438

تا

58971

59029

تا

63059

اتاق عمل / واحد اروميه

54349

تا

58341

58401

تا

61022

61082

تا

65253

 

برای مشاهده حدود رتبه قبولی تکمیل ظرفیت اتاق عمل دانشگاه آزاد کلیک کنید.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

رشته محل

قبولی با احتمال کم

قبولی با احتمال متوسط

قبولی با احتمال زیاد

مهندسي بهداشت حرفه اي / واحد پزشکي تهران

66341

تا

71211

71283

تا

74482

74554

تا

79642

مهندسي بهداشت حرفه اي / واحد بروجرد

109385

تا

117425

117545

تا

122824

122944

تا

131344

 

برای مشاهده حدود رتبه قبولی تکمیل ظرفیت مندسی بهداشت دانشگاه آزاد کلیک کنید.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

تمامی رتبه ها و ترازهای فوق تخمینی بوده و بر اساس تجربه کارشناسان مشاوره تحصیلی تله مشاور میباشد

برای مشاوره جهت انتخاب رشته تکمیل ظرفیت و اطلاع از آخرین تراز قبولی دانشگاه آزاد میتوانید با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی تله مشاور از طریق تلفن ثابت با شماره 9099071614 تماس بگیرید.

تلگرام کنکور سراسری

نظرات کاربران
0 کاربر به "رتبه قبولی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 96 | دفترچه انتخاب رشته" امتیاز داده اند | امتیاز: 0.0 از 5

نظرات و پیشنهادات شما ، ما را در ارائه هر چه بهتر مطالب یاری می کند (لطفا توجه داشته باشید مطالب شما پس از تایید منتشر خواهند شد و مطالب نا مرتبط منتشر نخواهند شد ) :