بودجه بندی کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

برای مشاوره جهت : بودجه بندی کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی ۹۷

از طریق تلفن ثابت با شماره ۹۰۹۹۰۷۱۶۱۴ تماس بگیرید.

طی چند سال اخیر کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دستخوش تغییرات زیادی شده و هر سال بیشتر از قبل به سمت مفهومی شدن پیش می ر ه.اکثر ما تا به اینجا یک بار کنکور سراسری را در تجربه کرده ایم.با کمی دقت متوجه می شیم که جواب دادن به  سوالات کنکور هم لم خاصی دارد.یعنی در واقع برای نتیجه گرفتن در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی ، تنها یادگیری مفاهیم که در اولویت اوله ، کافی نیست!در واقع اگر بخواهیم روراست  و منطقی حرف بزنیم؛برای موفقیت در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی علاوه بر بلد بودن سوالات کنکور،باید طراح سوال را نیز بلد باشیم ! طراح سوال را بلد باشیم یعنی چی؟ یعنی شمای داوطلب کنکور کارشناسی ارشد که حتما با خودت عهد کردی  رتبه خوبی در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی امسال  بیاری، همزمان با درس خوندنت، به فکر سلیقه و ذهن طراح محترم سوالات کنکور کارشناسی ارشد هم باشی! برا اینکار حتما حتما لازمه که تکرار سوالات مباحث مختلف هر درس رو طی حداقل ده سال اخیر بررسی کنی. البته! ما هم کاملا میدونیم که اینکار خیلی زیاد وقتگیره به خاطر همین ما از قبل اینکار رو برای شما انجام دادیم و نتیجش رو همین جا براتون گذاشتیم.

 

تلگرام کنکور سراسری

 

 

 

برای مشاوره جهت اطلاع از بودجه بندی کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی میتوانید با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی تله مشاور از طریق تلفن ثابت با شماره 9099071614 تماس بگیرید.

 

بودجه بندی سوالات کنکور کارشناسی ارشد  مهندسی شیمی در 12سال اخیر

 

"زبان عمومی و تخصصی"

سوالات درس زبان کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی شامل دو بخش است:زبان عمومی و زبان تخصصی

subject

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

Close passage

5

-

5

5

5

5

5

5

5

-

-

5

Reading comprehension

15

20

15

10

10

10

10

10

10

15

15

10

 

سوالات زبان عمومی شامل 10 سوال واژگان و 5 سوال گرامر است.اما سوالات زبان تخصصی که شامل دو  بخشClose passage و Reading comprehension است را به تفکیک بررسی می کنیم.

 

 

بودجه بندی سوالات درس "انتقال حرارت " در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی از سال 1385 تا 1396

 

 

 

 

96

95

94

93

92

91

90

89

88

87

86

85

نام مبحث

 

1

-

3

3

2

4

4

2

2

3

5

5

انتقال حرارت هدایتی

 

1

-

2

1

1

1

-

1

1

-

2

1

پره ( سطوح توسعه یافته )

 

-

-

1

1

-

-

-

1

-

-

1

-

انتقال حرارت دو بعدی در حالت پایا

 

1

1

1

1

1

2

-

1

-

3

1

1

انتقال حرارت ناپایا

 

2

4

2

7

2

2

3

5

3

3

3

5

انتقال حرارت جا به جایی اجباری

 

5

1

1

-

1

-

-

2

4

1

3

1

انتقال حرارت جا به جایی طبیعی

 

1

1

2

-

2

2

3

-

2

3

-

1

جوشش و چگالش

 

2

6

2

2

2

1

3

3

2

1

2

2

مبدل های حرارتی

 

2

1

1

1

3

3

2

-

1

1

3

3

تشعشع

 

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

1

کوره

 

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

تشابه پدیده های انتقال

                             

 

 

بودجه بندی سوالات درس " ترمودینامیک "در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی از سال 1385 تا 1396

 

 

 

96

95

94

93

92

91

90

89

88

87

86

85

نام مبحث

 

-

-

-

1

-

1

-

-

1

-

-

-

مفاهیم مقدماتی

 

3

5

-

3

1

2

2

1

1

3

1

2

روابط ترمودینامیکی

 

3

1

4

2

2

1

2

3

1

2

4

1

خواص مواد خالص و بررسی معادلات حالت

 

3

3

1

2

6

7

3

3

2

6

6

4

قانون اول ترمودینامیک

 

2

2

5

2

2

1

1

1

1

3

4

9

قانون دوم ترمودینامیک و آنتروپی

 

-

-

2

-

-

-

-

2

1

1

-

-

محاسبه کار و راندمان فرآیندهای جریان دار

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

برگشت ناپذیری  قابلیت کاردهی(اکسرژی)

 

1

1

-

1

-

-

1

2

1

-

1

1

سیکل های توان و تبرید

 

7

7

4

9

7

6

10

6

9

3

6

4

محلول ها و مخلوط ها

 

-

1

3

-

1

2

-

1

2

1

1

3

تعادل فازها

 

1

-

1

-

1

-

1

1

-

-

1

1

تعادل واکنش های شیمیایی

 

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

-

درجه آزادی

 

 

بودجه بندی سوالات درس " مکانیک سیالات "در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی از سال 1385 تا 1396

 

 

 

 

96

95

94

93

92

91

90

89

88

87

86

85

نام مبحث

 

2

2

4

-

1

3

2

1

1

1

1

2

مفاهیم اساسی و خواص سیالات

 

3

4

2

-

1

4

2

3

-

2

5

4

استاتیک سیالات

 

1

1

-

1

1

1

1

1

1

1

-

1

سینماتیک سیالات

 

3

3

2

3

2

1

2

2

3

1

1

-

معادله اویلر و معادله برنولی

 

-

-

1

-

1

1

1

-

3

1

2

3

روش انتگرالی

 

-

-

-

3

1

-

-

-

-

-

-

-

روش دیفرانسیلی

 

1

-

1

2

2

-

-

1

-

2

-

1

آنالیز ابعادی و تشابه

 

3

2

3

4

4

4

5

6

7

4

10

7

جریان لزج در لوله ها

 

1

2

1

1

1

-

2

1

-

1

-

-

مقدمه ای بر توربوماشین ها

 

1

1

1

1

1

1

-

-

-

2

1

1

مقدمه ای بر جریان در بسترهای پر شده

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

جریان لزج خارجی

                             

 

 

بودجه بندی سوالات درس " کنترل فرآیند "در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی از سال 1385 تا 1396

 

 

 

 

96

95

94

93

92

91

90

89

88

87

86

85

نام مبحث

 

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

تبدیل لاپلاس و تبدیل معکوس آن

 

3

3

3

3

3

6

5

6

1

4

7

5

تحلیل و مدل سازی فرآیند های خطی

 

3

3

3

3

5

2

1

4

6

2

4

5

سیستم های کنترلی و اجزای آن ها

 

4

3

2

5

3

3

4

1

4

6

5

7

پایداری

 

5

6

7

4

4

4

4

3

4

3

4

3

تجزیه و تحلیل فرکانسی

                             

 

 

بودجه بندی سوالات درس " انتقال جرم "در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی از سال 1385 تا 1396

 

 

 

 

96

95

94

93

92

91

90

89

88

87

86

85

نام مبحث

 

4

4

4

-

2

5

1

2

3

3

3

2

مفاهیم اولیه و مکانیزم های انتقال جرم

 

2

2

2

3

3

2

5

1

2

1

3

5

ضرایب انتقال جرم

 

1

1

1

-

2

-

-

1

-

-

-

1

انتقال جرم بین دو فاز

 

-

-

-

4

-

1

1

3

1

-

1

1

موازنه مواد در دستگاه های انتقال جرم

 

1

-

1

-

-

-

-

-

-

1

-

-

عملیات انتقال جرم

 

-

-

-

1

1

-

2

1

2

3

2

1

دستگاه های عملیاتی گاز-مایع

 

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ویژگی های برج های جذب و دفع

                             

 

بودجه بندی سوالات درس " عملیات واحد "در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی از سال 1385 تا 1396

 

 

 

 

96

95

94

93

92

91

90

89

88

87

86

85

نام مبحث

 

6

6

6

6

4

6

4

6

7

4

7

10

تقطیر

 

2

2

2

1

2

2

3

2

2

3

4

1

استخراج مایع-مایع

 

1

1

1

1

2

-

-

1

-

1

1

2

تبخیر

 

1

1

1

1

2

3

2

1

2

1

2

2

عملیات مرطوب سازی

 

1

1

1

2

1

-

-

1

1

2

2

4

خشک کردن

 

1

1

-

-

-

1

1

1

-

1

3

1

جذب سطحی

 

-

-

-

1

1

-

1

-

-

-

1

-

استخراج از جامدات(لیچینگ)

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

کریستالیزاسیون(تبلور)

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

فیلتراسیون

                             

 

 

بودجه بندی سوالات درس " سینتیک و طراحی راکتورهای شیمیایی "در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی از سال 1385 تا 1396

 

 

 

 

96

95

94

93

92

91

90

89

88

87

86

85

نام مبحث

 

-

-

-

-

1

1

-

2

-

2

1

3

سینتیک واکنش های متجانس

 

1

1

1

4

9

5

7

2

6

7

3

5

تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از رآکتور های ناپیوسته

 

4

4

4

4

2

4

2

3

4

3

5

8

طراحی رآکتورهای ایده آل برای واکنش های منفرد

 

2

1

-

-

-

1

2

2

1

-

1

1

رآکتور دوره ای

 

6

7

7

3

3

1

1

4

2

1

6

1

واکنش های چندگانه

 

-

1

-

3

-

2

2

-

1

2

2

2

اتصال رآکتورها به هم

 

-

-

2

-

-

-

1

-

1

-

1

-

اثرات دما و فشار

 

2

1

1

1

-

1

-

2

-

-

1

-

انتخاب رآکتور مناسب

                             

 

بودجه بندی سوالات درس " کاربرد ریاضیات "در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی از سال 1385 تا 1396

 

 

 

 

96

95

94

93

92

91

90

89

88

87

86

85

نام مبحث

 

5

5

5

4

3

3

1

5

2

4

4

1

فرمولاسیون و مدلسازی

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

مقدمه ای بر سری های فوریه

 

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

مسایل اشتورم لیوویل

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

مقدمه بر معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی

 

3

3

3

3

4

3

1

3

4

4

4

5

حل معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی

                             

 

 

بودجه بندی سوالات درس "  محاسبات عددی " در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی از سال 1385 تا 1396

 

 

 

 

96

95

94

93

92

91

90

89

88

87

86

85

نام مبحث

 

1

1

1

1

1

4

4

1

2

2

3

2

حل معادلات غیر خطی

 

2

2

2

1

3

-

2

1

2

1

1

1

درونیابی و برازش

 

1

1

2

1

1

1

1

1

2

1

-

1

انتگرال گیری عددی

 

0

1

1

1

-

2

1

1

-

-

-

2

مشتق گیری عددی

 

2

3

1

2

4

1

2

1

1

-

2

1

حل معادلات دیفرانسیل معمولی

 

2

2

1

2

-

1

1

1

1

-

-

1

حل معادلات دیفرانسیل مقدار مرزی

 

1

2

2

1

1

-

-

4

-

2

2

1

حل معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

مقدمه ای بر ماتریس ها

 

 

 

-

1

-

3

2

-

1

1

1

1

حل دستگاه معادلات خطی

                             

 

 

بودجه بندی سوالات درس "  معادلات دیفرانسیل " در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی از سال 1385 تا 1396

 

 

 

 

96

95

94

93

92

91

90

89

88

87

86

85

نام مبحث

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

مقدمات معادلات دیفرانسیل

 

-

-

-

1

1

-

2

-

1

-

1

-

معادلات دیفرانسیل مرتبه اول

 

1

-

1

-

-

-

-

1

1

4

-

-

معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم و بالاتر

 

1

1

1

2

2

1

2

1

2

-

1

1

حل معادلات دیفرانسیل با استفاده  از سری ها

 

-

-

-

-

-

1

-

-

1

-

-

-

تبدیل لاپلاس

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

دستگاه معادلات دیفرانسیل خطی مرتبه اول

                             

 

 

برای مشاوره جهت اطلاع از بودجه بندی کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی میتوانید با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی تله مشاور از طریق تلفن ثابت با شماره 9099071614 تماس بگیرید.

 

 

تلگرام کنکور سراسری

نظرات کاربران
1 کاربر به "بودجه بندی کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی ۹۷" امتیاز داده اند | امتیاز: 5.0 از 5
  • مریم
    امتیاز 5 از 5

    سلام واقعاااا ممنون هیچ سایتی اینقدر مرتب و خلاصه فصل بندی درسا رو نیاورده بود. مرسی

نظرات و پیشنهادات شما ، ما را در ارائه هر چه بهتر مطالب یاری می کند (لطفا توجه داشته باشید مطالب شما پس از تایید منتشر خواهند شد و مطالب نا مرتبط منتشر نخواهند شد ) :