سهمیه های موثر در کنکور دکتری 97

برای مشاوره جهت : سهمیه های موثر در کنکور دکتری 97

از طریق تلفن ثابت با شماره ۹۰۹۹۰۷۱۶۱۴ تماس بگیرید.

اکثریت داوطلبان کنکور دکتری 97، احتمالا برداشتی که از اعمال سهمیه های موثر در کنکور دکتری 97 دارند، این است که هدف از اعمال سهمیه های موثر در کنکور دکتری 97، ایجاد عدالت آموزشی باشد. اما ایجاد سهمیه ها ی موثر در کنکور دکتری 97 به دنبال ایجاد عدالت آموزشی نیست بلکه هدف از اعمال سهمیه های موثر در کنکور دکتری97، خدمت رسانی به مشمولان سهمیه های موثر در کنکور دکتری 97 می باشد. از همین جهت سهمیه های موثر در کنکور دکتری 97 دارای رنگ و بوی مناطق آموزشی مختلف ایران و یا سطح آموزشی دانشگاه های مختلف نیستند. و این مسائل تنها در تاثیر معدل در کنکور دکتری 97 خود را نشان می دهند.

 

تلگرام کنکور سراسری

 

برای مشاوره جهت اطلاع از سهمیه های موثر در کنکور دکتری میتوانید با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی تله مشاور از طریق تلفن ثابت با شماره 9099071614 تماس بگیرید.

 

انواع سهمیه های موثر در کنکور دکتری 97

1- سهمیه رزمندگان و ایثارگران

2- سهمیه مربیان

 

مشمولان استفاده از سهمیه های موثر در کنکور سراسری 97   

 مشمولان استفاده از  تاثیر ﺳﻬﻤﻴﻪ رزﻣﻨﺪﮔﺎن و اﻳﺜﺎرﮔﺮان در کنکور دکتری 97 

داوطلبان کنکور دکتری 97  که از سهمیه های موثر در کنکور دکتری 97 متقاضی استفاده از سهمیه رزمندگان باشند باید به مدت حداقل شش ماه سابقه حضور در جبه های دفاع مقدس از سال 1359 تا 1368 را داشته باشند حال می تواند این شش ماه به صورت متناوب یا مداوم بوده باشد. علاوه بر آن جهادگران داوطلب بسیجی دانشگاه ها نیز می توانند از سهمیه رزمندگان به عنوان سهمیه موثر در کنکور دکتری 97 استفاده کنند.

 

مشمولان استفاده از سهمیه ایثارگران به عنوان سهمیه موثر در کنکور دکتری 97

داوطلبان کنکور سراسری 97 ای که قصد استفاده از تاثیر سهمیه ایثارگران در کنکور دکتری 97 را دارند که دارای یکی از شرایط زیر باشند: ﺟﺎﻧﺒﺎزي ﺑﺎ ﻫﺮ درﺻﺪ و   ،  ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪ ﺟﺎﻧﺒﺎزان ﺑﺎﻻﺗﺮ از  %25، آزادﮔﺎن  و ﻓﺮزﻧﺪان  و ﻫﻤﺴﺮان  آﻧﺎن و  ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ   ﻓﺮزﻧـﺪان   و ﻫﻤﺴـﺮان   ﺷـﻬﺪا .

همانطور که می بینید همسران و فرزندان خانواده شهدا  از سهمیه های موثر در کنکور دکتری 97، باید از سهمیه ایثارگران استفاده کنند برای آگاهی از تاثیر سهمیه خانواده شهدا در کنکور دکتری 97 به مقاله ای که درباره این موضوع تدوین شده، مراجعه کنید.  

 

مشمولان استفاده از سهمیه مربیان به عنوان سهمیه موثر در کنکور دکتری 97

 داوطلبان کنکور دکتری 97 در صورتی می توانند از سهمیه مربیان به عنوان سهمیه موثر در کنکور دکتری 97 استفاده کنند که  ﻣﺮﺑﻴ رﺳﻤﻲ ﻗﻄﻌﻲ و ﻳﺎ رﺳﻤﻲ آزﻣﺎﻳﺸﻲ در  دانشگاه ها و یا ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وزارت ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري باشند.

 

نحوه ثبت نام برای استفاده از سهمیه های موثر در کنکور دکتری 97

نحوه ثبت نام برای استفاده از سهمیه رزمندگان به عنوان سهمیه موثر در کنکور دکتری 97

داوطلبان کنکور دکتری 97 ای که از سهمیه های موثر در کنکور دکتری 97 شامل سهمیه رزمندگان می شوند ابتدا باید به ارگان ذیربط (سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا وزارت جهاد کشاورزی) مراجعه کنند و فرم مخصوص استفاده از سهمیه رزمندگان را پر کنند و در صورتی که آمار این دسته از داوطلبان کنکور دکتری 97 توسط ستاد مشترک سپاه پاسداران و یا سازمان بسیج مستضعفین یا وزارت کشاورزی تایید شود به این دسته از داوطلبان کنکور دکتری 97 یک 12 رقمی تغلق می گیرد که باید آن را در ثبت نام کنکور دکتری 97 وارد کنند و سپس می توانند از سهمیه رزمندگان به عنوان سهمیه موثر در کنکور دکتری 97 استفاده کنند.

 

نحوه ثبت نام در سهمیه ایثارگران به عنوان سهمیه موثر در کنکور دکتری 97

کسانی که می توانند سهمیه ایثارگران را از سهمیه های موثر در کنکور دکتری 97 انتخاب کنند تنها لازم است در تبت نام کنکور دکتری 97 در فرم تقاضانامه اینترنتی ثبت نام کنکور دکتری 97 ، قسمت مربوط به سهمیه های موثر بر کنکور دکتری 97 را پر کنند. و نیازی به مراجعه به سایت اینترنتی ایثار ندارند. در صورتی که سهمیه موثر در کنکور دکتری 97 شما از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران تایید شود، سهمیه موثر در کنکور دکتری 97 برای شما سهمیه ایثارگران خواهد بود.

 

نحوه ثبت نام در سهمیه مربیان به عنوان سهمیه موثر در کنکور دکتری 97

داوطلبان کنکور سراسری 97 در صورتی که متقاضی استفاده از سهمیه مربیان از سهمیه های موثر در

 کنکور دکتری 97 باشند تنها لازم است در هنگام ثبت نام کنکور دکتری 97، گزینه مربوط به استفاده از سهمیه مربیان به عنوان سهمیه موثر در کنکور دکتری 97 را انتخاب کنند و کد محل خدمت خود را نیز در بند مربوطه وارد کنند. مربیان دانشگاهی برای تعیین سهمیه موثر بر کنکور دکتری 97 نیازی به مراجعه حضوری یا اینترنتی به وزارت علوم ندارند.

 

میزان تاثیر سهمیه های موثر در کنکور دکتری 97

شماره

سهمیه های موثر در کنکور دکتری 97

میزان تاثیر

شرایط

1

سهمیه رزمندگان

25%

ﻛﺴﺐ ﺣﺪاﻗﻞ80 % ﻧﻤﺮه آﺧﺮﻳﻦ ﻓﺮد ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه درﮔﺰﻳﻨﺶآزاد

2

سهمیه ایثارگران

25%

کسب حداقل 70% نمره آخرین فرد قبولی در گزینش آزاد

3

سهمیه مربیان

10% علاوه بر ظرفیت

ﻛﺴﺐ ﺣﺪاﻗﻞ80 % ﻧﻤﺮه آﺧﺮﻳﻦ ﻓﺮد ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه درﮔﺰﻳﻨﺶآزاد

 

 

برای مشاوره جهت اطلاع از سهمیه های موثر در کنکور دکتری میتوانید با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی تله مشاور از طریق تلفن ثابت با شماره 9099071614 تماس بگیرید.

 

تلگرام کنکور سراسری

نظرات کاربران
0 کاربر به "سهمیه های موثر در کنکور دکتری 97" امتیاز داده اند | امتیاز: 0.0 از 5

نظرات و پیشنهادات شما ، ما را در ارائه هر چه بهتر مطالب یاری می کند (لطفا توجه داشته باشید مطالب شما پس از تایید منتشر خواهند شد و مطالب نا مرتبط منتشر نخواهند شد ) :