انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 96 | راهنما

برای مشاوره جهت : انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 96 | راهنما

از طریق تلفن ثابت با شماره ۹۰۹۹۰۷۱۶۱۴ تماس بگیرید.

انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد مهر و بهمن سال 96 فرصت مناسبی برای داوطلبان کنکور سراسری است که با استفاده از این فرصت یعنی شرکت در انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد در مهر و بهمن ماه 96 می توانند شانس خود را برای قبولی در رشته مورد علاقه خود در دانشگاه آزاد دوباره امتحان کنند. شانس قبولی در تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 96 متائثر از کارنامه ی کنکور سراسری 96 داوطلب و نحوه انتخاب رشته در تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد می باشد. برای داوطلبان رشته ی تجربی تکمیل ظرفیت دارای اهمیت بیشتری نسبت به داوطلبان رشته های ریاضی و انسانی دارد چرا که پذیرش دانشجو برای رشته های پزشکی و پیرا پزشکی فقط و فقط از طریق قبولی در کنکور سراسری صورت می گیرد در حالی که بیشتر رشته های گروه های آزمایشی دیگر بدون کنکور اراعه می شود. داوطلبانی که نتوانستند در رشته مورد علاقه خود از جمله رشته های پزشکی و پیراپزشکی در زمان انتخاب رشته کنکور سراسری 96 قبول شوند. شرکت در انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 96 حاوی انتخاب های بسیار جذابی برای دانش آموزان رشته تجربی برای قبولی در رشته های پزشکی و پیرا پزشکی است. شما می توانید با شرکت در انتخاب رشته تکمیل ظرفیت مهر و بهمن دانشگاه آزاد شانس قبولی خود را برای قبولی دوباره امتحان کنید. در این مقاله راهنمای کاملی برای انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد را برای قبولی شما اماده کرده ایم.

 

تلگرام کنکور سراسری

 

برای انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 96 میتوانید با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی تله مشاور از طریق تلفن ثابت با شماره 9099071614 تماس بگیرید.

 

تراز و رتبه قبولی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 96

مهمترین سوالی که برای اکثر متقضایان شرکت در انتخاب رشته تکمیل ظرفیت مطرح می شود این است که احتمال قبولی من برای هر کد رشته محل دانشگاه آزاد چقدر است؟ قطعا پاسخ به این سوال با دانستم تراز و رتبه قبولی هر رشته محل دانشگاه آزاد در زمان اعلام نتایج انتخاب رشته دانشگاه آزاد مشخص می شود. خبر خوب این است که ما برای شما تراز و رتبه قبولی انتخاب رشته دانشگاه آزاد سال 96 را در ادامه مطالب آورده ایم و شما می توانید با توجه به تراز و رتبه قبولی انتخاب رشته دانشگاه آزاد 96 و نکاتی که در ابتدای این مقاله گفته ایم یک انتخاب رشته درستی را در انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 96 داشته باشید. در نظر داشته باشید که این تراز ها برای قبولی در انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد افت پیدا می کند. و استفاده درست و منطقی می توانید قبولی خود را در تکمیل ظرفیت دانشگا آزاد تضمین کنید. مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی تله مشاور آماده اند تا تمام سوالات شما را در زمینه انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 96 پاسخ دهند. برای داشتن یک انتخاب رشته موفق در انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد می توانید از مشاوران تحصیلی تله مشاور استفاده کنید.  لینک های زیر به سرعت بعد از اعلام نتایج انتخاب رشته دانشگاه آزاد 96 فعال خواهند شد.

 

برای مشاهده تراز قبولی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 96  رشته های تجربی کلیک کنید.

برای مشاهده زمان دقیق اعلام نتایج تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 96 کلیک کنید.

 

رتبه و تراز قبولی تکمیل ظرفیت رشته پزشکی دانشگاه آزاد 96

تراز قبولی تکمیل ظرفیت پزشکی دانشگاه آزاد کلیک کنید .

رتبه قبولی تکمیل ظرفیت پزشکی دانشگاه آزاد کلیک کنید .

قبولی تکمیل ظرفیت پزشکی دانشگاه آزاد در سهمیه بسیج فعال کلیک کنید .

تراز قبولی تکمیل ظرفیت پزشکی دانشگاه آزاد در سهمیه بسیج فعال کلیک کنید .

تراز قبولی تکمیل ظرفیت پزشکی دانشگاه آزاد در سهمیه ایثارگران کلیک کنید .

رتبه قبولی تکمیل ظرفیت پزشکی دانشگاه آزاد در سهمیه ایثارگران کلیک کنید .

 

آخرین رتبه و تراز قبولی تکمیل ظرفیت رشته پزشکی دانشگاه آزاد 96

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دندانپزشکی دانشگاه آزاد کلیک کنید .

رتبه قبولی تکمیل ظرفیت دندانپزشکی دانشگاه آزاد کلیک کنید .

رتبه قبولی تکمیل ظرفیت دندانپزشکی دانشگاه آزاد در سهمیه بسیج فعال کلیک کنید .  

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دندانپزشکی دانشگاه آزاد در سهمیه بسیج فعال کلیک کنید . 

رتبه قبولی تکمیل ظرفیت دندانپزشکی دانشگاه آزاد در سهمیه ایثارگران کلیک کنید . 

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دندانپزشکی دانشگاه آزاد در سهمیه ایثارگران کلیک کنید .

 

 رتبه و تراز قبولی تکمیل ظرفیت رشته داروسازی دانشگاه آزاد 96

 تراز قبولی تکمیل ظرفیت داروسازی دانشگاه آزاد کلیک کنید .

رتبه قبولی تکمیل ظرفیت داروسازی دانشگاه آزاد کلیک کنید .

رتبه قبولی تکمیل ظرفیت داروسازی دانشگاه آزاد در سهمیه بسیج فعال کلیک کنید .  

تراز قبولی تکمیل ظرفیت داروسازی دانشگاه آزاد در سهمیه بسیج فعال کلیک کنید . 

رتبه قبولی تکمیل ظرفیت داروسازی دانشگاه آزاد در سهمیه ایثارگران کلیک کنید . 

تراز قبولی تکمیل ظرفیت داروسازی دانشگاه آزاد در سهمیه ایثارگران کلیک کنید .

  

 رتبه و تراز قبولی تکمیل ظرفیت رشته دامپزشکی دانشگاه آزاد 96

رتبه قبولی تکمیل ظرفیت دامپزشکی دانشگاه آزاد کلیک کنید .

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دامپزشکی دانشگاه آزاد کلیک کنید .

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دامپزشکی دانشگاه آزاد در سهمیه ایثارگران کلیک کنید .

رتبه قبولی تکمیل ظرفیت دامپزشکی دانشگاه آزاد در سهمیه ایثارگران کلیک کنید .پ

 

 رتبه و تراز قبولی تکمیل ظرفیت رشته پرستاری دانشگاه آزاد 96

تراز قبولی تکمیل ظرفیت پرستاری دانشگاه آزاد کلیک کنید . 

رتبه قبولی تکمیل ظرفیت پرستاری دانشگاه آزاد کلیک کنید .

رتبه قبولی تکمیل ظرفیت پرستاری دانشگاه آزاد در سهمیه بسیج فعال کلیک کنید .  

تراز قبولی تکمیل ظرفیت پرستاری دانشگاه آزاد در سهمیه بسیج فعال کلیک کنید .

رتبه قبولی تکمیل ظرفیت پرستاری دانشگاه آزاد در سهمیه ایثارگران کلیک کنید .

تراز قبولی تکمیل ظرفیت پرستاری دانشگاه آزاد در سهمیه ایثارگران کلیک کنید .

 

 رتبه و تراز قبولی تکمیل ظرفیت رشته مامایی دانشگاه آزاد 96

رتبه قبولی تکمیل ظرفیت مامایی دانشگاه آزاد کلیک کنید . 

تراز قبولی تکمیل ظرفیت مامایی دانشگاه آزاد کلیک کنید .

رتبه قبولی تکمیل ظرفیت مامایی دانشگاه آزاد در سهمیه بسیج فعال کلیک کنید .  

تراز قبولی تکمیل ظرفیت مامایی دانشگاه آزاد در سهمیه بسیج فعال کلیک کنید . 

رتبه قبولی تکمیل ظرفیت مامایی دانشگاه آزاد در سهمیه ایثارگران کلیک کنید .

تراز قبولی تکمیل ظرفیت مامایی دانشگاه آزاد در سهمیه ایثارگران کلیک کنید .

 

رتبه و تراز قبولی تکمیل ظرفیت رشته  اتاق عمل دانشگاه آزاد 96

تراز قبولی تکمیل ظرفیت اتاق عمل دانشگاه آزاد کلیک کنید .

تراز قبولی تکمیل ظرفیت اتاق عمل دانشگاه آزاد در سهمیه بسیج فعال کلیک کنید . 

تراز قبولی تکمیل ظرفیت اتاق عمل دانشگاه آزاد در سهمیه ایثارگران کلیک کنید .

رتبه قبولی تکمیل ظرفیت اتاق عمل دانشگاه آزاد کلیک کنید .

رتبه قبولی تکمیل ظرفیت اتاق عمل دانشگاه آزاد در سهمیه بسیج فعال کلیک کنید .  

رتبه قبولی تکمیل ظرفیت اتاق عمل دانشگاه آزاد در سهمیه ایثارگران کلیک کنید . 

 

 رتبه و تراز قبولی تکمیل ظرفیت رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه آزاد 96

تراز قبولی تکمیل ظرفیت علوم آزمایشگاهی دانشگاه آزاد  کلیک کنید .

تراز قبولی تکمی ظرفیت علوم آزمایشگاهی دانشگاه آزاد در سهمیه بسیج فعال کلیک کنید .

تراز قبولی تکمیل ظرفیت علوم آزمایشگاهی دانشگاه آزاد در سهمیه ایثارگران کلیک کنید .

رتبه قبولی تکمیل ظرفیت علوم آزمایشگاهی دانشگاه آزاد کلیک کنید .

رتبه قبولی تکمیل ظرفیت علوم آزمایشگاهی دانشگاه آزاد در سهمیه بسیج فعال کلیک کنید .  

رتبه قبولی تکمیل ظرفیت علوم آزمایشگاهی دانشگاه آزاد در سهمیه ایثارگران کلیک کنید . 

 

رتبه و تراز قبولی تکمیل ظرفیت رشته علوم تغذیه دانشگاه آزاد 96

تراز قبولی تکمیل ظرفیت علوم تغذیه دانشگاه آزاد کلیک کنید .

تراز قبولی تکمیل ظرفیت علوم تغذیه دانشگاه آزاد در سهمیه بسیج فعال  کلیک کنید .

رتبه قبولی تکمیل ظرفیت علوم تغذیه دانشگاه آزاد کلیک کنید . 

رتبه قبولی تکمیل ظرفیت علوم تغذیه دانشگاه آزاد در سهمیه ایثارگران کلیک کنید . 

تراز قبولی تکمیل ظرفیت علوم تغذیه دانشگاه آزاد در سهمیه ایثارگران کلیک کنید . 

 

 رتبه و تراز قبولی تکمیل ظرفیت رشته هوشبری دانشگاه آزاد 96

تراز قبولی تکمیل ظرفیت هوشبری دانشگاه آزاد کلیک کنید .

تراز قبولی تکمیل ظرفیت هوشبری دانشگاه آزاد در سهمیه بسیج فعال کلیک کنید .

تراز قبولی تکمیل ظرفیت هوشبری دانشگاه آزاد در سهمیه ایثارگران کلیک کنید .

رتبه قبولی تکمیل ظرفیت هوشبری دانشگاه آزاد کلیک کنید . 

رتبه قبولی تکمیل ظرفیت هوشبری دانشگاه آزاد در سهمیه بسیج فعال کلیک کنید .

رتبه قبولی تکمیل ظرفیت هوشبری دانشگاه آزاد در سهمیه ایثارگران کلیک کنید . 

 

رتبه و تراز قبولی تکمیل ظرفیت رشته مهندسی بهداشت دانشگاه آزاد 96

تراز قبولی تکمیل ظرفیت مهندسی بهداشت محیط دانشگاه آزاد کلیک کنید .

تراز قبولی تکمیل ظرفیت مهندسی بهداشت محیط دانشگاه آزاد در سهمیه ایثارگران کلیک کنید .

رتبه قبولی تکمیل ظرفیت مهندسی بهداشت محیط دانشگاه آزاد کلیک کنید . 

رتبه قبولی تکمیل ظرفیت مهندسی بهداشت محیط دانشگاه آزاد در سهمیه ایثارگران کلیک کنید .

تراز قبولی تکمیل ظرفیت مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه آزاد کلیک کنید .

تراز قبولی تکمیل ظرفیت مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه آزاد در سهمیه ایثارگران کلیک کنید .

رتبه قبولی تکمیل ظرفیت مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه آزاد کلیک کنید .

رتبه قبولی تکمیل ظرفیت مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه آزاد در سهمیه ایثارگران کلیک کنید . 

 

 رتبه و تراز قبولی تکمیل ظرفیت رشته بهداشت عمومی دانشگاه آزاد 96

تراز قبولی تکمیل ظرفیت بهداشت عمومی دانشگاه آزاد کلیک کنید .

رتبه قبولی تکمیل ظرفیت بهداشت عمومی دانشگاه آزاد کلیک کنید .

 

 

شرایط ثبت نام انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 96

تنها شرط لازم برای ثبت نام در انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد مهر و بهمن 96 تنها حضور در سره جلسه کنکور سراسری 96 می باشد. هر ساله بسیاری از داوطلبان کنکور سراسری 96 در زمان اعلام نتایج انتخاب رشته کنکور سراسری 96 یعنی در شهریور ماه در رشته محلی قبول می شوند که زیاد از آن رضایت ندارند یا به هر دلیلی در این انتخاب رشته دانشگاه آزاد 96 شرکت نکرده اند. حال این سوال برای این داوطلبان مطرح می شود که آیا اجازه شرکت در انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد مهر و بهمن سال 96 را دارند یا نه ؟ با توجه به توضیحات داده شده بله هر دانش آموزی که در سر جلسه کنکور سراسری 96 حضور داشته است می تواند در انتخاب رشته تکمیل شرفیت دانشگاه آزاد مهر و بهمن 96 شرکت کند.

 

چطور انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 96

همانطوری که در تمام مقالات مرتبط با انتخاب رشته نیز متذکر شدیم حتما انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد مهر و بهمن 96 را نیز تنها بر اساس علاقه خودتان انجام دهید و توجه داشته باشید که به هیچ عنوان شانس قبولی شما برای یک رشته محل اگر در انتخاب های اولی شما باشد بیشتر نمی شود. به عنوان مثال اگر انتخاب شما رشته عمران دانشگاه علوم تحقیقات باشد شانس قبولی شما برای قبولی در رشته عمران دانشگاه علوم تحقیقات چه انتخاب اول شما باشد چه انتخاب بیستم یعنی انتخاب آخر شما در انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد باشد به هیچ وجه تغییر نخواهد کرد.

 

 

نکات مهم انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 96

از جمله نکات و قوانین مهمی که در زمان انتخاب رشته تکمیل ظرفیت مهر و بهمن ماه دانشگاه آزاد 96 حتما باید بدانید می توان به موارد زیر اشاره داشت

  1. اولا هر کدام از داوطلبان حق این را دارند که حداکثر 20 رشته را وارد فرم انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 96 کنند. توجه داشته باشید که رشته های انتخابی باید در گروه آموزشی که داوطلب در آن رشته کنکور داده اند باشد. یعنی داوطلبی که در کنکور تجربی شرکت کرده است می تواند در انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد سال 96 رشته های دانشگاهی کنکور تجربی را انتخاب کند.
  2. نکته دومی که باید به آن توجه داشته باشید این است که اگر داوطلبی در شهریور ماه در زمان اعلام نتایج انتخاب رشته کنکور سراسری و دانشگاه آزاد 96 در یکی از دانشگاه های سراسری (روزانه، شبانه، پیام نور و غیرانتفاعی) یا آزاد قبول شده باشد هم می تواند در تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد شرکت کند اما باید به این نکته دقت کنید که زمانی که شما در حال تحصیل در دانشگاه آزاد هستید یعنی در زمان انتخاب رشته دانشگاه آزاد شهریور ماه 96 در یک کد رشته محل دانشگاه آزاد قبول شده اید در صورتی که در تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد شرکت کنید و در یک کد رشته محل دیگر قبول شوید باید حتما در رشته ای که در انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزادی قبول شده اید بروید و به صورت خوکار انتخاب دانشگاه آزاد شهریور ماه شما لغو می شود اما این اتفاق تاثیری بر روی داوطلبان در حال تحصیل در دانشگاه سراسری یا پیام نور یا غیر انتفاعی ندارد و این داوطلبان می توانند به انتخاب خود در هر کدام از رشته محل هایی که بیشتر به آن علاقه دارند ادامه تحصیل دهند.
  3. اولویت بندی شما در انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 96 باید حتما بر اساس علاقه صورت پذیرد و به هیچ عنوان انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد نباید تحت تاثیر از ترس عدم قبولی در یک رشته محل دانشگاه آزاد باشد یعنی به هیچ وجه شانس قبولی شما در انتخاب های اول بیشتر از انتخاب های دیگر به این دلیل که این انتخاب ها را بالاتر زده اید بیشتر نیست و بالاتر انتخاب کردن یک رشته محل شانس قبولی شما را در آن رشته محل بیشتر نمی کند. با انتخاب کردن رشته محل های مورد علاقه خود در انتخاب های پایین تر شانس قبولی خود را به هیچ وجه کاهش نداده اید.
  4. شرکت در انتخاب رشته ی مرداد ماه اهمیتی ندارد و تنها با شرکت در کنکور سراسری 96 می توانید در انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشکاه آزاد 96 شرکت کنید. به این معنی است که شرط شرکت در انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد تنها حضور در سر جلسه آزمون کنکور سراسری 96 می باشد.

 

 

توصیه تله مشاور در انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 96

برای قبولی در انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 96 توصیه می کنیم قبل از انجام انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد چه در مهر ماه چه در بهمن ماه ابتدا از تراز و رتبه قبولی رشته محل های مختلف انتخاب رشته مرداد ماه اطلاع کافی را کسب کنید. سپس بر اساس علاقه خود به طور منطقی انتخاب رشته خود را انجام دهید. توجه داشته باشید که ما یک افت تراز در انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد داریم. اگر بخواهیم رو راست به شما بگوییم این افت تراز خیلی زیاد نیست و نمی توان انتظار داشت که در تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد تراز قبولی تمام دانشگاه ها این افت تراز را داشته باشند. حال می توان با داشتن این اطلاعات و انتظار تقریبی در افت تراز قبولی در تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد انتخاب رشته خوبی را داشته باشید.

 

برای انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 96 میتوانید از با مشاوران مرکزمشاوره تحصیلی  تله مشاور از طریق تلفن ثابت با شماره 9099071614 تماس بگیرید.

تمامی رتبه ها و ترازهای فوق تخمینی بوده و بر اساس تجربه کارشناسان مشاوره تحصیلی تله مشاور میباشد

تلگرام کنکور سراسری

نظرات کاربران
0 کاربر به "انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 96 | راهنما" امتیاز داده اند | امتیاز: 0.0 از 5

نظرات و پیشنهادات شما ، ما را در ارائه هر چه بهتر مطالب یاری می کند (لطفا توجه داشته باشید مطالب شما پس از تایید منتشر خواهند شد و مطالب نا مرتبط منتشر نخواهند شد ) :