تراز قبولی تکمیل ظرفیت پزشکی دانشگاه آزاد ۹۶

برای مشاوره جهت : تراز قبولی تکمیل ظرفیت پزشکی دانشگاه آزاد ۹۶

از طریق تلفن ثابت با شماره ۹۰۹۹۰۷۱۶۱۴ تماس بگیرید.

اکثرا داوطلبان کنکور سراسری تجربی 96 نتوانستند در رشته مورد علاقه خود با توجه به ظرفیت پایین دانشگاه ها قبول شوند. اگر متقاضی ادامه تحصیل در رشته پزشکی هستید و نتوانسته اید در زمان انتخاب رشته کنکور سراسری و دانشگاه آزاد 96 قبول شوید. خبر خوب این است که می توانید شانس قبولی خود را یک بار دیگر با ثبت نام در انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد مهر و بهمن 96 برای پذیرش در رشته پزشکی دانشگاه های آزاد امتحان کنید. از آنجایی که معیار قبولی در انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد تراز می باشد. برای قبولی در تکمیل ظرفیت رشته پزشکی دانشگاه آزاد 96 حتما باید از تراز قبولی آخرین نفر قبول شده در انتخاب رشته تکمیل ظرفیت پزشکی دانشگاه آزاد 95-96 اطلاع داشته باشید و تراز قبولی در هر رشته محل را به طور دقیق مطالعه نمایید. حدود تراز قبولی کشوری برای رشته پزشکی در دانشگاه آزاد با سهمیه عادی بین 9000 تا 9900 کشوری می باشد که بر اساس قبولی داوطلبان در کنکور سالی های قبول بدست آمده است. سهمیه بسیج و ایثارگر می تواند کمک شایانی به قبولی شما در تکمیل ظرفیت رشته پزشکی دانشگاه آزاد داشته باشد. برای اطلاع از تراز قبولی تکمیل ظرفیت رشته پزشکی دانشگاه آزاد با سهمیه بسیج و تراز قبولی در تکمیل ظرفیت رشته پزشکی دانشگاه آزاد با سهمیه ایثارگران کلیک کنید. ما در این مقاله سعی داریم تا تراز قبولی تکمیل ظرفیت رشته پزشکی دانشگاه آزاد و لیست دانشگاه های آزاد اراعه دهنده ی رشته پزشکی را برای موفقیت شما در انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 96 قرار دهیم. همچین می توانید برای با کلیک بر روی آخرین رتبه قبولی رشته پزشکی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد، از آمار آخرین رتبه های قبولی پزشکی دانشگاه آزاد در تکمیل ظرفیت با خبر شوید. توصیه می کنیم که حتما قبل از انجام انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد، دفترچه انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 96  را به طور دقیق مطالعه نمایید.

 

تلگرام کنکور سراسری

 

برای تراز قبولی تکمیل ظرفیت رشته پزشکی دانشگاه آزاد میتوانید با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی تله مشاور از طریق تلفن ثابت 9099071614 تماس بگیرید.

 

تراز آخرین نفر قبولی پزشکی دانشگاه آزاد در تکمیل ظرفیت 95-96

تراز آخرین نفر قبولی پزشکی دانشگاه آزاد در تکمیل ظرفیت 95-96

رشته محل

تراز قبولی منطقی

حد بالای تراز

 

حد پایین تراز

پزشکی-دکتری عمومی/واحدپزشکی تهران

۹۷۸۰

تا

۹۷۲۵

پزشکی-دکتری عمومی/واحد پزشکی تبریز

۹۷۲۰

تا

۹۶۵۴

پزشکی-دکتری عمومی/واحد پزشکی ساری

۹۷۱۵

تا

۹۶۶۱

پزشکی-دکتری عمومی/واحد پزشکی مشهد

۹۶۶۰

تا

۹۶۲۰

پزشکی-دکتری عمومی/واحد پزشکی نجف آباد

۹۶۳۵

تا

۹۵۷۵

پزشکی-دکتری عمومی/واحدپزشکی اردبیل

۹۶۰۰

تا

۹۵۵۰

پزشکی-دکتری عمومی/واحد پزشکی یزد

۹۵۷۱

تا

۹۵۲۵

پزشکی – دکتری عمومی / واحد قم

۹۵۶۵

تا

۹۵۲۰

پزشکی – دکتری عمومی / واحد شاهرود

۹۵۵۵

تا

۹۵۱۳

پزشکی – دکتری عمومی / واحد کرمان

۹۵۳7

تا

۹۴۹9

 

 

تراز آخرین نفر قبولی پزشکی ظرفیت مازاد دانشگاه آزاد در تکمیل ظرفیت کنکور 95 – 96

 

تراز آخرین نفر قبولی پزشکی ظرفیت مازاد دانشگاه آزاد در تکمیل ظرفیت کنکور 95 – 96

 

رشته محل

رشته محل

حد تراز بالا

 

حد تراز پایین

پزشکی – دکتری عمومی / واحد تبریز-ظرفیت مازاد خودگردان

۹۴۹۵

تا

۹۴۴۵

پزشکی – دکتری عمومی / واحد پزشکی تهران-ظرفیت مازاد خودگردان

۹۴۹۰

تا

۹۴۴۱

پزشکی – دکتری عمومی / واحد نجف آباد-ظرفیت مازاد خودگردان

۹۴۷۶

تا

۹۴۲۵

پزشکی – دکتری عمومی / واحد یزد-ظرفیت مازاد خودگردان

۹۴۵۳

تا

۹۴۰۵

پزشکی – دکتری عمومی / واحد ساری-ظرفیت مازاد خودگردان

۹۴۵۲

تا

۹۴۰۹

پزشکی – دکتری عمومی / واحد مشهد-ظرفیت مازاد خودگردان

۹۴۵۰

تا

۹۴۰۱

پزشکی – دکتری عمومی / واحد اردبیل-ظرفیت مازاد خودگردان

۹۴۵۳

تا

۹۴۰۸

پزشکی – دکتری عمومی / واحد قم-ظرفیت مازاد خودگردان

۹۴۴۷

تا

۹۳۹۲

پزشکی – دکتری عمومی / واحد شاهرود-ظرفیت مازاد خودگردان

۹۴۲۰

تا

۹۳۷۰

پزشکی – دکتری عمومی / واحد کرمان-ظرفیت مازاد خودگردان

۹۴۰۱

تا

۹۳۵۱

پزشکی – دکتری عمومی / واحد پزشکی تهران-پردیس خودگردان کیش

۹۲۳۵

تا

۹۱۸۵

 

لیست دانشگاه های آزاد اراعه دهنده رشته پزشکی 96

واحد های دانشگاه آزادی که در زیر آورده شده اند بر اساس دفترچه انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 95 در رشته پزشکی دانشجو می پذیرند.

 

لیست دانشگاه های آزاد اراعه دهنده رشته پزشکی 96

دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس خودگردان کیش

 

 

لیست دانشگاه های آزاد اراعه دهنده رشته پزشکی 96- ظرفیت مازاد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران - ظرفیت مازاد خودگردان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز - ظرفیت مازاد خودگردان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری - ظرفیت مازاد خودگردان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری - ظرفیت مازاد خودگردان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری - ظرفیت مازاد خودگردان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد - ظرفیت مازاد خودگردان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل - ظرفیت مازاد خودگردان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل - ظرفیت مازاد خودگردان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل - ظرفیت مازاد خودگردان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم - ظرفیت مازاد خودگردان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم - ظرفیت مازاد خودگردان

 

 

 

 

برای تراز قبولی تکمیل ظرفیت رشته پزشکی دانشگاه آزاد میتوانید با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی تله مشاور از طریق تلفن ثابت با شماره 9099071614 تماس بگیرید

منبع : هیوا

تمامی رتبه ها و ترازهای فوق تخمینی بوده و بر اساس تجربه کارشناسان مشاوره تحصیلی تله مشاور میباشد

تلگرام کنکور سراسری

نظرات کاربران
0 کاربر به "تراز قبولی تکمیل ظرفیت پزشکی دانشگاه آزاد ۹۶" امتیاز داده اند | امتیاز: 0.0 از 5

نظرات و پیشنهادات شما ، ما را در ارائه هر چه بهتر مطالب یاری می کند (لطفا توجه داشته باشید مطالب شما پس از تایید منتشر خواهند شد و مطالب نا مرتبط منتشر نخواهند شد ) :