تراز قبولی تکمیل ظرفیت مامایی دانشگاه آزاد ۹۶

برای مشاوره جهت : تراز قبولی تکمیل ظرفیت مامایی دانشگاه آزاد ۹۶

از طریق تلفن ثابت با شماره ۹۰۹۹۰۷۱۶۱۴ تماس بگیرید.

اکثرا داوطلبان کنکور سراسری تجربی 96 نتوانستند در رشته مورد علاقه خود با توجه به ظرفیت پایین دانشگاه ها قبول شوند. اگر متقاضی ادامه تحصیل در رشته مامایی هستید و نتوانسته اید در زمان انتخاب رشته کنکور سراسری و دانشگاه آزاد 96 قبول شوید. خبر خوب این است که می توانید شانس قبولی خود را یک بار دیگر با ثبت نام در انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد مهر و بهمن 96 برای پذیرش در رشته مامایی دانشگاه های آزاد امتحان کنید. از آنجایی که معیار قبولی در انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد تراز می باشد. برای قبولی در تکمیل ظرفیت رشته مامایی دانشگاه آزاد 96 حتما باید از تراز قبولی آخرین نفر قبول شده در انتخاب رشته تکمیل ظرفیت مامایی دانشگاه آزاد 95-96 اطلاع داشته باشید و تراز قبولی در هر رشته محل را به طور دقیق مطالعه نمایید. حدود تراز قبولی کشوری برای رشته مامایی در تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد با سهمیه عادی بین 6600 تا 7800 می باشد که بر اساس قبولی داوطلبان در کنکور سالی های قبول بدست آمده است. سهمیه بسیج و ایثارگر می تواند کمک شایانی به قبولی شما در تکمیل ظرفیت رشته مامایی دانشگاه آزاد داشته باشد. برای اطلاع از تراز قبولی تکمیل ظرفیت رشته مامایی دانشگاه آزاد سهمیه بسیج و قبولی در تکمیل ظرفیت رشته مامایی دانشگاه آزاد سهمیه ایثارگران کلیک کنید. ما در این مقاله سعی داریم تا تراز قبولی تکمیل ظرفیت رشته مامایی دانشگاه آزاد و لیست دانشگاه های آزاد اراعه دهنده ی رشته مامایی را برای موفقیت شما در انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 96 قرار دهیم. همچین می توانید برای با کلیک بر روی آخرین رتبه قبولی  تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد، از آمار آخرین رتبه قبولی تکمیل ظرفیت مامایی دانشگاه آزاد با خبر شوید. توصیه می کنیم که حتما قبل از انجام انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد، دفترچه انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 96 را به طور دقیق مطالعه نمایید.

 

تلگرام کنکور سراسری

 

برای مشاوره در زمینه تراز قبولی تکمیل ظرفیت مامایی دانشگاه آزاد میتوانید با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی تله مشاور از طریق تلفن ثابت با شماره ۹۰۹۹۰۷۱۶۱۴ تماس بگیرید.

 

 

تراز آخرین نفر قبولی مامایی دانشگاه آزاد در تکمیل ظرفیت 95-96

 

تراز آخرین نفر قبولی مامایی دانشگاه آزاد در تکمیل ظرفیت 95-96

رشته محل

تراز قبولی منطقی

حد بالای تراز

 

حد پایین تراز

رشته مامایی

واحد پزشكي تهران

7879

تا

7831

رشته مامایی

واحد كرج

7758

تا

7710

رشته مامایی

واحد اصفهان(خوراسگان)

7678

تا

7630

رشته مامایی

واحد قم

7591

تا

7543

رشته مامایی

واحد ورامين

7584

تا

7536

رشته مامایی

واحد نجف آباد

7532

تا

7484

رشته مامایی

واحد سنندج

7351

تا

7303

رشته مامایی

واحد اراک

7343

تا

7295

رشته مامایی

واحد فلاورجان

7336

تا

7288

رشته مامایی

واحد جهرم

7311

تا

7263

رشته مامایی

واحد اردبيل

7294

تا

7246

رشته مامایی

واحد رشت

7279

تا

7231

رشته مامایی

واحد نيشابور

7275

تا

7227

رشته مامایی

واحد تويسركان

7266

تا

7218

رشته مامایی

واحد کرمان

7226

تا

7178

رشته مامایی

واحد چالوس

7180

تا

7132

رشته مامایی

واحد تنكابن

7145

تا

7097

رشته مامایی

واحد استهبان

7143

تا

7095

رشته مامایی

واحد بناب

7140

تا

7092

رشته مامایی

واحد گناباد

7038

تا

6990

رشته مامایی

واحد لارستان

7035

تا

6987

رشته مامایی

واحد زاهدان

6913

تا

6865

رشته مامایی

واحد خلخال

6895

تا

6847

رشته مامایی

واحد پزشكي تهران

7879

تا

7831

رشته مامایی

واحد كرج

7758

تا

7710

رشته مامایی

واحد اصفهان(خوراسگان)

7678

تا

7630

رشته مامایی

واحد قم

7591

تا

7543

رشته مامایی

واحد ورامين

7584

تا

7536

رشته مامایی

واحد نجف آباد

7532

تا

7484

رشته مامایی

واحد سنندج

7351

تا

7303

رشته مامایی

واحد اراک

7343

تا

7295

رشته مامایی

واحد فلاورجان

7336

تا

7288

رشته مامایی

واحد جهرم

7311

تا

7263

رشته مامایی

واحد اردبيل

7294

تا

7246

رشته مامایی

واحد رشت

7279

تا

7231

رشته مامایی

واحد نيشابور

7275

تا

7227

رشته مامایی

واحد تويسركان

7266

تا

7218

رشته مامایی

واحد کرمان

7226

تا

7178

رشته مامایی

واحد چالوس

7180

تا

7132

رشته مامایی

واحد تنكابن

7145

تا

7097

رشته مامایی

واحد استهبان

7143

تا

7095

رشته مامایی

واحد بناب

7140

تا

7092

رشته مامایی

واحد گناباد

7038

تا

6990

رشته مامایی

واحد لارستان

7035

تا

6987

رشته مامایی

واحد زاهدان

6913

تا

6865

رشته مامایی

واحد خلخال

6895

تا

6847

 

تراز آخرین نفر قبولی مامایی ظرفیت مازاد دانشگاه آزاد در تکمیل ظرفیت کنکور 95 – 96

 

تراز آخرین نفر قبولی مامایی ظرفیت مازاد دانشگاه آزاد در تکمیل ظرفیت کنکور 95 – 96

 

رشته محل

رشته محل

حد تراز بالا

 

حد تراز پایین

ظرفیت مازاد رشته مامایی

واحد پزشكي تهران - ظرفيت مازاد خودگردان

7516

تا

7468

ظرفیت مازاد رشته مامایی

واحد كرج - ظرفيت مازاد خودگردان

7193

تا

7145

ظرفیت مازاد رشته مامایی

واحد ورامين - ظرفيت مازاد خودگردان

7115

تا

7067

ظرفیت مازاد رشته مامایی

واحد قم - ظرفيت مازاد خودگردان

7036

تا

6988

ظرفیت مازاد رشته مامایی

واحد تويسركان - ظرفيت مازاد خودگردان

7027

تا

6979

ظرفیت مازاد رشته مامایی

واحد سنندج - ظرفيت مازاد خودگردان

6991

تا

6943

ظرفیت مازاد رشته مامایی

واحد بناب - ظرفيت مازاد خودگردان

6944

تا

6896

ظرفیت مازاد رشته مامایی

واحد چالوس - ظرفيت مازاد خودگردان

6808

تا

6760

ظرفیت مازاد رشته مامایی

واحد سمنان - ظرفيت مازاد خودگردان

6796

تا

6748

ظرفیت مازاد رشته مامایی

واحد ارسنجان - ظرفيت مازاد خودگردان

6795

تا

6747

ظرفیت مازاد رشته مامایی

واحد شهركرد - ظرفيت مازاد خودگردان

6765

تا

6717

ظرفیت مازاد رشته مامایی

واحد کرمان - ظرفيت مازاد خودگردان

6762

تا

6714

ظرفیت مازاد رشته مامایی

واحد فلاورجان - ظرفيت مازاد خودگردان

6755

تا

6707

ظرفیت مازاد رشته مامایی

واحد لارستان - ظرفيت مازاد خودگردان

6705

تا

6657

ظرفیت مازاد رشته مامایی

واحد گچساران - ظرفيت مازاد خودگردان

6701

تا

6653

ظرفیت مازاد رشته مامایی

واحد تنكابن - ظرفيت مازاد خودگردان

6698

تا

6650

ظرفیت مازاد رشته مامایی

واحد مهاباد - ظرفيت مازاد خودگردان

6631

تا

6583

ظرفیت مازاد رشته مامایی

واحد زاهدان - ظرفيت مازاد خودگردان

6609

تا

6561

ظرفیت مازاد رشته مامایی

واحد گناباد - ظرفيت مازاد خودگردان

6565

تا

6517

ظرفیت مازاد رشته مامایی

واحد بجنورد - ظرفيت مازاد خودگردان

6545

تا

6497

ظرفیت مازاد رشته مامایی

واحد استهبان - ظرفيت مازاد خودگردان

6545

تا

6497

ظرفیت مازاد رشته مامایی

واحد مسجدسليمان - ظرفيت مازاد خودگردان

6524

تا

6476

 

لیست دانشگاه های آزاد اراعه دهنده رشته مامایی 96

واحد های دانشگاه آزادی که در زیر آورده شده اند بر اساس دفترچه انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 95 در رشته مامایی دانشجو می پذیرند.

 

لیست دانشگاه های آزاد اراعه دهنده رشته مامایی 96

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان ( خوراسگان )

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجد سلیمان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروز آباد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تویسرکان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال

 

 

 

 

 

لیست دانشگاه های آزاد اراعه دهنده رشته مامایی 96- ظرفیت مازاد

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران - ظرفیت مازاد خودگردان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز - ظرفیت مازاد خودگردان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه - ظرفیت مازاد خودگردان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه - ظرفیت مازاد خودگردان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی - ظرفیت مازاد خودگردان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل - ظرفیت مازاد خودگردان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان ( خوراسگان ) - ظرفیت مازاد خودگردان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان - ظرفیت مازاد خودگردان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان - ظرفیت مازاد خودگردان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد- ظرفیت مازاد خودگردان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان - ظرفیت مازاد خودگردان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان - ظرفیت مازاد خودگردان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج - ظرفیت مازاد خودگردان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد - ظرفیت مازاد خودگردان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین - ظرفیت مازاد خودگردان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند - ظرفیت مازاد خودگردان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائنات - ظرفیت مازاد خودگردان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار - ظرفیت مازاد خودگردان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد فردوس - ظرفیت مازاد خودگردان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان - ظرفیت مازاد خودگردان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد - ظرفیت مازاد خودگردان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد - ظرفیت مازاد خودگردان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور - ظرفیت مازاد خودگردان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد - ظرفیت مازاد خودگردان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان - ظرفیت مازاد خودگردان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان - ظرفیت مازاد خودگردان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز - ظرفیت مازاد خودگردان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان - ظرفیت مازاد خودگردان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد درفول - ظرفیت مازاد خودگردان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجد سلیمان- ظرفیت مازاد خودگردان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان - ظرفیت مازاد خودگردان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان - ظرفیت مازاد خودگردان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان - ظرفیت مازاد خودگردان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان - ظرفیت مازاد خودگردان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروز آباد - ظرفیت مازاد خودگردان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم - ظرفیت مازاد خودگردان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج - ظرفیت مازاد خودگردان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان - ظرفیت مازاد خودگردان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهربابک - ظرفیت مازاد خودگردان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان - ظرفیت مازاد خودگردان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه - ظرفیت مازاد خودگردان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران - ظرفیت مازاد خودگردان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول- ظرفیت مازاد خودگردان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان - ظرفیت مازاد خودگردان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت - ظرفیت مازاد خودگردان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان - ظرفیت مازاد خودگردان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز - ظرفیت مازاد خودگردان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد - ظرفیت مازاد خودگردان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد - ظرفیت مازاد خودگردان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دورود - ظرفیت مازاد خودگردان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل - ظرفیت مازاد خودگردان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن - ظرفیت مازاد خودگردان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس - ظرفیت مازاد خودگردان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری - ظرفیت مازاد خودگردان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک - ظرفیت مازاد خودگردان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس - ظرفیت مازاد خودگردان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان - ظرفیت مازاد خودگردان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تویسرکان - ظرفیت مازاد خودگردان

 

 

 

توصیه می کنیم که حتما قبل از انجام انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد، دفترچه انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 96 را به طور دقیق مطالعه نمایید. برای اطلاع از اطلاع از نحوه دریافت نتایج تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد ۹۶ کیلک کنید.

 

برای مشاوره در زمینه تراز قبولی تکمیل ظرفیت مامایی دانشگاه آزاد میتوانید با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی تله مشاور از طریق تلفن ثابت با شماره ۹۰۹۹۰۷۱۶۱۴ تماس بگیرید.

تمامی رتبه ها و ترازهای فوق تخمینی بوده و بر اساس تجربه کارشناسان مشاوره تحصیلی تله مشاور میباشد

تلگرام کنکور سراسری

نظرات کاربران
0 کاربر به "تراز قبولی تکمیل ظرفیت مامایی دانشگاه آزاد ۹۶" امتیاز داده اند | امتیاز: 0.0 از 5

نظرات و پیشنهادات شما ، ما را در ارائه هر چه بهتر مطالب یاری می کند (لطفا توجه داشته باشید مطالب شما پس از تایید منتشر خواهند شد و مطالب نا مرتبط منتشر نخواهند شد ) :