رتبه قبولی تکمیل ظرفیت علوم آزمایشگاهی دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگران 96 | سهمیه عادی

برای مشاوره جهت : رتبه قبولی تکمیل ظرفیت علوم آزمایشگاهی دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگران 96 | سهمیه عادی

از طریق تلفن ثابت با شماره ۹۰۹۹۰۷۱۶۱۴ تماس بگیرید.

ثبت نام در تکمیل ظرفیت علوم آزمایشگاهی دانشگاه آزاد 96 یک فرصت مجدد برای علاقمندان به ادامه تحصیل در علوم آزمایشگاهی است. زمان شرکت در تکمیل ظرفیت رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه آزاد در اواسط مرداد ماه می باشد و علاقمندان به شرکت در تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد باید ابتدا دفترچه انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 96 را به طور دقیق مطالعه نمایند. از میان رشته محل های ارائه شده در دفترچه انتخاب رشته دانشگاه آزاد 96، انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد را انجام دهند. متقاضیان ثبت نام در تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد می توانند با داشتن اطلاعاتی همچون آخرین تراز و رتبه قبولی تکمیل ظرفیت واحد های عادی و ظرفیت مازاد دانشگاه آزاد می توانند آمادگی خود را برای داشتن انتخاب رشته موفق در تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 96 افزایش دهند. در این مقاله آمار آخرین رتبه قبولی تکمیل ظرفیت علوم آزمایشگاهی دانشگاه آزاد را در اختیارتان قرار خواهیم داد. می توانید برای اطلاع از تراز قبولی تکمیل علوم آزمایشگاهی دانشگاه آزاد 96 کلیک کنید.

 

 

اگر با مطالعه مقالات پاسخ سوالتان را در زمینه تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد یا تکیمل ظرفیت کنکور سراسری دریافت نکردید می توانید با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی تله مشاور از طریق تلفن ثابت با شماره 9099071614 تماس گرفته تا کارشناسان با مشاوره تحصیلی تلفنی راهنماییتان کنند.

 

آخرین رتبه قبولی تکمیل ظرفیت علوم آزمایشگاهی دانشگاه آزاد 96

رتبه قبولی تکمیل ظرفیت علوم آزمایشگاهی دانشگاه آزاد همیشه در انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد نسبت به رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی دانشگاه در انتخاب رشته در مرداد ماه کاهش می یابد. البته در موارد خیلی خاص که یک رشته محل دارای متقاضی بسیار زیادی است افزایش رتبه قبولی در تکمیل ظرفیت نیز دیده شده است ولی بسیار نادر است. در جدول زیرآمار قبولی بر اساس آخرین رتبه های قبولی تکمیل ظرفیت علوم آزمایشگاهی در تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد را قرار داده ایم . به متقاضیان شرکت کننده در انتخاب رشته تکمیل ظرفیت علوم آزمایشگاهی دانشگاه آزاد توصیه می کنیم تراز قبولی تکمیل ظرفیت علوم آزمایشگاهی دانشگاه آزاد، آمار تراز قبولی علوم آزمایشگاهی در تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد و آخرین رتبه قبولی تکمیل ظرفیت علوم آزمایشگاهی دانشگاه آزاد را ملاحضه نمایند.

 

آخرین رتبه قبولی تکمیل ظرفیت علوم آزمایشگاهی دانشگاه آزاد 96

 

رشته محل

حد پایین رتبه کشوری

متوسط رتبه کشوری

حد بالا رتبه کشوری

علوم آزمايشگاهي / واحد پزشکي تهران

18086

تا

19403

19423

تا

20288

20308

تا

21684

علوم آزمايشگاهي / واحد مشهد

22312

تا

23940

23965

تا

25034

25059

تا

26760

علوم آزمايشگاهي / واحد پزشکي تهران-ظرفيت خودگردان

22670

تا

24324

24349

تا

25436

25461

تا

27190

علوم آزمايشگاهي / واحد مشهد-ظرفيت خودگردان

31142

تا

33420

33454

تا

34951

34985

تا

37365

علوم آزمايشگاهي / واحد کاشان

31739

تا

34062

34097

تا

35622

35657

تا

38084

علوم آزمايشگاهي / واحد کازرون

35633

تا

38243

38282

تا

39995

40034

تا

42760

علوم آزمايشگاهي / واحد تبريز

36057

تا

38697

38736

تا

40471

40510

تا

43269

علوم آزمايشگاهي / واحد قم

36513

تا

39188

39227

تا

40984

41023

تا

43817

علوم آزمايشگاهي / واحدکاشان-ظرفيت خودگردان

40690

تا

43672

43716

تا

45675

45719

تا

48834

علوم آزمايشگاهي / واحد لاهيجان

42354

تا

45458

45504

تا

47543

47589

تا

50832

علوم آزمايشگاهي / واحد بابل

44121

تا

47355

47403

تا

49528

49576

تا

52955

علوم آزمايشگاهي / واحد ساري

44121

تا

47355

47403

تا

49528

49576

تا

52955

علوم آزمايشگاهي / واحد کازرون-ظرفيت خودگردان

44155

تا

47391

47440

تا

49565

49614

تا

52995

علوم آزمايشگاهي / واحد ساري-ظرفيت خودگردان

44358

تا

47609

47658

تا

49793

49842

تا

53239

علوم آزمايشگاهي / واحد شاهرود

45139

تا

48448

48498

تا

50671

50721

تا

54178

علوم آزمايشگاهي / واحد اراک

45895

تا

49259

49310

تا

51519

51570

تا

55085

علوم آزمايشگاهي / واحد اردبيل

47006

تا

50452

50504

تا

52767

52819

تا

56420

علوم آزمايشگاهي / واحد تنکابن

47603

تا

51093

51145

تا

53438

53490

تا

57137

علوم آزمايشگاهي / واحد اروميه

47708

تا

51207

51259

تا

53556

53608

تا

57263

علوم آزمايشگاهي / واحد چالوس

48311

تا

51853

51906

تا

54233

54286

تا

57987

علوم آزمايشگاهي / واحد قم-ظرفيت خودگردان

49204

تا

52813

52867

تا

55236

55290

تا

59060

علوم آزمايشگاهي / واحد گرگان

50730

تا

54451

54507

تا

56950

57006

تا

60893

علوم آزمايشگاهي / واحد تبريز-ظرفيت خودگردان

52249

تا

56082

56139

تا

58656

58713

تا

62718

علوم آزمايشگاهي / واحد کرمانشاه

52325

تا

56163

56220

تا

58741

58798

تا

62808

علوم آزمايشگاهي / واحد شاهرود-ظرفيت خودگردان

53952

تا

57910

57969

تا

60568

60627

تا

64763

علوم آزمايشگاهي / واحد بابل-ظرفيت خودگردان

54220

تا

58198

58257

تا

60870

60929

تا

65085

علوم آزمايشگاهي / واحد چالوس-ظرفيت خودگردان

55811

تا

59906

59967

تا

62656

62717

تا

66996

علوم آزمايشگاهي / واحد تنکابن-ظرفيت خودگردان

56362

تا

60498

60560

تا

63275

63337

تا

67658

علوم آزمايشگاهي / واحد اراک-ظرفيت خودگردان

56956

تا

61136

61198

تا

63943

64005

تا

68372

علوم آزمايشگاهي / واحد بروجرد

57476

تا

61694

61757

تا

64526

64589

تا

68996

علوم آزمايشگاهي / واحد مرند

57676

تا

61909

61972

تا

64751

64814

تا

69236

علوم آزمايشگاهي / واحد مرند-ظرفيت خودگردان

60542

تا

64985

65052

تا

67969

68036

تا

72678

علوم آزمايشگاهي / واحد اليگودرز

64915

تا

69681

69752

تا

72881

72952

تا

77931

علوم آزمايشگاهي / واحد زاهدان

65358

تا

70155

70227

تا

73378

73450

تا

78462

علوم آزمايشگاهي / واحد پزشکي تهران

18086

تا

19403

19423

تا

20288

20308

تا

21684

علوم آزمايشگاهي / واحد مشهد

22312

تا

23940

23965

تا

25034

25059

تا

26760

علوم آزمايشگاهي / واحد پزشکي تهران-ظرفيت خودگردان

22670

تا

24324

24349

تا

25436

25461

تا

27190

علوم آزمايشگاهي / واحد مشهد-ظرفيت خودگردان

31142

تا

33420

33454

تا

34951

34985

تا

37365

علوم آزمايشگاهي / واحد کاشان

31739

تا

34062

34097

تا

35622

35657

تا

38084

علوم آزمايشگاهي / واحد کازرون

35633

تا

38243

38282

تا

39995

40034

تا

42760

علوم آزمايشگاهي / واحد تبريز

36057

تا

38697

38736

تا

40471

40510

تا

43269

علوم آزمايشگاهي / واحد قم

36513

تا

39188

39227

تا

40984

41023

تا

43817

علوم آزمايشگاهي / واحدکاشان-ظرفيت خودگردان

40690

تا

43672

43716

تا

45675

45719

تا

48834

علوم آزمايشگاهي / واحد لاهيجان

42354

تا

45458

45504

تا

47543

47589

تا

50832

علوم آزمايشگاهي / واحد بابل

44121

تا

47355

47403

تا

49528

49576

تا

52955

علوم آزمايشگاهي / واحد ساري

44121

تا

47355

47403

تا

49528

49576

تا

52955

علوم آزمايشگاهي / واحد کازرون-ظرفيت خودگردان

44155

تا

47391

47440

تا

49565

49614

تا

52995

علوم آزمايشگاهي / واحد ساري-ظرفيت خودگردان

44358

تا

47609

47658

تا

49793

49842

تا

53239

علوم آزمايشگاهي / واحد شاهرود

45139

تا

48448

48498

تا

50671

50721

تا

54178

علوم آزمايشگاهي / واحد اراک

45895

تا

49259

49310

تا

51519

51570

تا

55085

علوم آزمايشگاهي / واحد اردبيل

47006

تا

50452

50504

تا

52767

52819

تا

56420

علوم آزمايشگاهي / واحد تنکابن

47603

تا

51093

51145

تا

53438

53490

تا

57137

علوم آزمايشگاهي / واحد اروميه

47708

تا

51207

51259

تا

53556

53608

تا

57263

علوم آزمايشگاهي / واحد چالوس

48311

تا

51853

51906

تا

54233

54286

تا

57987

علوم آزمايشگاهي / واحد قم-ظرفيت خودگردان

49204

تا

52813

52867

تا

55236

55290

تا

59060

علوم آزمايشگاهي / واحد گرگان

50730

تا

54451

54507

تا

56950

57006

تا

60893

علوم آزمايشگاهي / واحد تبريز-ظرفيت خودگردان

52249

تا

56082

56139

تا

58656

58713

تا

62718

علوم آزمايشگاهي / واحد کرمانشاه

52325

تا

56163

56220

تا

58741

58798

تا

62808

علوم آزمايشگاهي / واحد شاهرود-ظرفيت خودگردان

53952

تا

57910

57969

تا

60568

60627

تا

64763

علوم آزمايشگاهي / واحد بابل-ظرفيت خودگردان

54220

تا

58198

58257

تا

60870

60929

تا

65085

علوم آزمايشگاهي / واحد چالوس-ظرفيت خودگردان

55811

تا

59906

59967

تا

62656

62717

تا

66996

علوم آزمايشگاهي / واحد تنکابن-ظرفيت خودگردان

56362

تا

60498

60560

تا

63275

63337

تا

67658

علوم آزمايشگاهي / واحد اراک-ظرفيت خودگردان

56956

تا

61136

61198

تا

63943

64005

تا

68372

علوم آزمايشگاهي / واحد بروجرد

57476

تا

61694

61757

تا

64526

64589

تا

68996

علوم آزمايشگاهي / واحد مرند

57676

تا

61909

61972

تا

64751

64814

تا

69236

علوم آزمايشگاهي / واحد مرند-ظرفيت خودگردان

60542

تا

64985

65052

تا

67969

68036

تا

72678

علوم آزمايشگاهي / واحد اليگودرز

64915

تا

69681

69752

تا

72881

72952

تا

77931

علوم آزمايشگاهي / واحد زاهدان

65358

تا

70155

70227

تا

73378

73450

تا

78462

علوم آزمايشگاهي / واحد گرگان

50730

تا

54451

54507

تا

56950

57006

تا

60893

علوم آزمايشگاهي / واحد تبريز-ظرفيت خودگردان

52249

تا

56082

56139

تا

58656

58713

تا

62718

علوم آزمايشگاهي / واحد کرمانشاه

52325

تا

56163

56220

تا

58741

58798

تا

62808

علوم آزمايشگاهي / واحد شاهرود-ظرفيت خودگردان

53952

تا

57910

57969

تا

60568

60627

تا

64763

علوم آزمايشگاهي / واحد بابل-ظرفيت خودگردان

54220

تا

58198

58257

تا

60870

60929

تا

65085

علوم آزمايشگاهي / واحد چالوس-ظرفيت خودگردان

55811

تا

59906

59967

تا

62656

62717

تا

66996

علوم آزمايشگاهي / واحد تنکابن-ظرفيت خودگردان

56362

تا

60498

60560

تا

63275

63337

تا

67658

علوم آزمايشگاهي / واحد اراک-ظرفيت خودگردان

56956

تا

61136

61198

تا

63943

64005

تا

68372

علوم آزمايشگاهي / واحد بروجرد

57476

تا

61694

61757

تا

64526

64589

تا

68996

علوم آزمايشگاهي / واحد مرند

57676

تا

61909

61972

تا

64751

64814

تا

69236

علوم آزمايشگاهي / واحد مرند-ظرفيت خودگردان

60542

تا

64985

65052

تا

67969

68036

تا

72678

علوم آزمايشگاهي / واحد اليگودرز

64915

تا

69681

69752

تا

72881

72952

تا

77931

علوم آزمايشگاهي / واحد زاهدان

65358

تا

70155

70227

تا

73378

73450

تا

78462

 

انتخاب رشته تکمیل ظرفیت علوم آزمایشگاهی دانشگاه آزاد 96

اطلاعاتی که در این مقاله ملاحضه نمودید آماری از رنج قبولی تکمیل ظرفیت علوم آزمایشگاهی دانشگاه آزاد در سهمیه عادی می باشد. اما از روی آخرین تراز و رتبه قبولی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد می توانید از آخرین تراز و رتبه قبولی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد سایر رشته ها باخبر شوید. متقاضیان شرکت در تکمیل ظرفیت انتخاب رشته کنکور سراسری می توانند با کلیک بر روی آخرین رتبه و تراز قبولی تکمیل ظرفیت کنکور سراسری از آمار قبولی تکمیل ظرفیت کنکور سراسری آگاه شوند. متقاضیان سهمیه ایثارگران و سهمیه بسیج فعال نیز می توانند با کلیک بر روی لینک های زیر از آخرین تراز و رتبه قبولی تکمیل ظرفیت در سهمیه خود مطلع شوند.

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد سهمیه ایثارگران

رتبه قبولی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد سهمیه ایثارگران

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد سهمیه عادی

رتبه قبولی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد سهمیه بسیج فعال

 

اگر با مطالعه مقالات پاسخ سوالتان را در زمینه تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد یا تکیمل ظرفیت کنکور سراسری دریافت نکردید می توانید با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی تله مشاور از طریق تلفن ثابت با شماره تماس 9099071614 تماس گرفته تا کارشناسان با مشاوره تحصیلی تلفنی راهنماییتان کنند.

 

تمامی رتبه ها و ترازهای فوق تخمینی بوده و بر اساس تجربه کارشناسان مشاوره تحصیلی تله مشاور میباشد

تلگرام کنکور سراسری

نظرات کاربران
0 کاربر به "رتبه قبولی تکمیل ظرفیت علوم آزمایشگاهی دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگران 96 | سهمیه عادی" امتیاز داده اند | امتیاز: 0.0 از 5

نظرات و پیشنهادات شما ، ما را در ارائه هر چه بهتر مطالب یاری می کند (لطفا توجه داشته باشید مطالب شما پس از تایید منتشر خواهند شد و مطالب نا مرتبط منتشر نخواهند شد ) :