کیفیت و اعتبار مدرک دانشگاهها در مقاطع کارشناسی و ارشد و دکتری

کیفیت و اعتبار مدرک دانشگاهها، بسیار از اهمیت بالایی برخوردار است بخصوص زمانی که قصد ادامه تحصیل در کشورهای خارجی را داشته باشید، اعتبار مدرک دانشگاهی که در آن تحصیل کرده اید بسیار هائز اهمیت است.در این مقاله قصد داریم که کیفیت دانشگاه های مختلفی که در ایران مشغول به جذب دانشجو هستند را بررسی کنیم.در ابتدا لازم است که انواع مختلف دانشگاه هایی که وجود دارند را به طور منظمی دسته بندی کنیم و در مورد اعتبار مدرک دانشگاه ها توضیح دهیم.