نقل و انتقال دانشگاه آزاد،شرایط و مدارک لازم مهمانی، سامانه ثبت درخواست دانشجویان

دانشجویانی که متقاضی نقل و انتقال و مهمانی در دانشگاه آزاد در سال تحصیلی پیش رو هستند، باید در مهلت اعلام شده درخواست خود را تنها در سامانه خدمات آموزشی ثبت کنند. لازم به ذکر است این فرصت تنها دو بار در سال در اختیار دانشجویان قرار می‌گیرد. از این رو بهتر از دانشجو مدارک لازم برای درخواست نقل و انتقال دانشگاه آزاد را بخوبی بشناسد، تا به دلیل نقص مدرک این فرصت گرانبها را از دست ندهد. همچنین در صورت مغايرت اطلاعات و مدارک پیوست درخواست نقل و انتقال، حق هرگونه مهمانی و انتقالی از دانشجویان سلب می‌شود.