جاماندگان ثبت نام کنکور دکتری 97

شاید شما الان از در گروه جاماندگان از ثبت نام کنکور دکتری 97 باشید. احتمالا بی خبر از اینکه برای ثبت نام شما هنوز راهی وجود دارد، غمگین و سرخورده اید و مرتبا خود را به خاطر جا ماندن از ثبت نام کنکور دکتری شماتت می کنید. این ناراحتی را کنار بگذارید و خود را برای کنکور دکتری 97 با تمام قوا آماده کنید.اگر در زمان ثبت نام کنکور دکتری 97 جا ماندید و ثبت نام نکرده اید؛ نگران نباشید!!!! هنوز برای ثبت نام راهی وجود دارد.