تاثیر سهمیه خانواده شهدا در کنکور دکتری 97

کسانی که دفترچه راهنمای ثبت نام کنکور دکتری را مطالعه کرده باشند حتما با یک نکته جالب مواجه شده اند که در سهمیه های موثر در کنکور دکتری 97، سهمیه خانواده شهدا وجود ندارد. حال سوالاتی قطعا برای شما پیش می آید: آیا اصلا تاثیر سهمیه خانواده شهدا در کنکور دکتری 97 وجود دارد؟ چه کسانی می توانند از تاثیر سهمیه خانواده شهدا در کنکور دکتری 97 استفاده کنند؟ حال که سهمیه خانواده شهدا به طور مجزا در دفترچه وجود ندارد میزان تاثیر سهمیه خانواده شهدا در کنکور دکتری 97 چقدر خواهد بود؟ این مقاله جهت پاسخگویی به سوالات شما درباره تاثیر سهمیه خانواده شهدا در کنکور دکتری 97 خواهد بود.