سهمیه ایثارگران در کنکور دکتری 97

تاثیر سهمیه ایثارگران بر رتبه و تراز کنکور دکتری 97 از موضوعاتی است که جای سوال برای بسیاری از داوطلبان کنکور دکتری 97 دارد. زیرا کنکور دکتری دارای 2 مرحله است و برای داوطلبانی که می توانند از تاثیر سهمیه ایثارگران بر کنکور دکتری استفاده کنند جای سوال است که آیا سهمیه ایثارگران فقط بر رتبه و تراز مرحله اول و آزمون کتبی دکتری تاثیر می گذارد و یا  اینکه در مرحله مصاحبه هم تاثیر سهمیه ایثارگران در کنکور دکتری به کمک مشمولان سهمیه ایثارگران خواهد آمد. از این رو مقاله ای جهت توضیح تاثیر  سهمیه ایثارگران بر رتبه و تراز کنکور دکتری 97 را تدوین کردیم.