تاثیر سهمیه ایثارگران در مصاحبه دکتری 97

برای داوطلبان کنکور دکتری 97 ای که قصد استفاده از تاثیر سهمیه ایثارگران در کنکور دکتری 97 می خواهند استفاده کنند یا می توانند از تاثیر سهمیه خانواده شهدا در کنکور دکتری 97 کمک بگیرند، جای سوالات بسیاری درباره تاثیر سهمیه ایثارگران در مصاحبه دکتری 97 وجود دارد. بسیاری از داوطلبان کنکور سراسری 97 که مشمول سهمیه ایثارگران هستند امیدوارند که بتوانند از تاثیر سهمیه ایثارگران در کنکور دکتری 97  استفاده کنند. اما سوال اکنون این است که آیا اصلا تاثیر سهمیه ایثارگران در مصاحبه دکتری وجود دارد؟ و اگر این تاثیر وجود دارد این تاثیر به صورت مستقیم است یا به طور غیر مستقیم تاثیر سهمیه ایثارگران در مصاحبه دکتری وجود دارد؟ میزان تاثیر سهمیه ایثارگران در مصاحبه دکتری 97 چقدر است؟ آیا برای تاثیر سهمیه ایثارگران در مصاحبه دکتری 97، قانون مشخصی تصویب شده است؟ در این مقاله به دنبال پاسخ دادن به این سوالات درباره تاثیر سهمیه ایثارگران در مصاحبه کنکور دکتری 97 هستیم.  

سهمیه ایثارگران در کنکور دکتری 97

تاثیر سهمیه ایثارگران بر رتبه و تراز کنکور دکتری 97 از موضوعاتی است که جای سوال برای بسیاری از داوطلبان کنکور دکتری 97 دارد. زیرا کنکور دکتری دارای 2 مرحله است و برای داوطلبانی که می توانند از تاثیر سهمیه ایثارگران بر کنکور دکتری استفاده کنند جای سوال است که آیا سهمیه ایثارگران فقط بر رتبه و تراز مرحله اول و آزمون کتبی دکتری تاثیر می گذارد و یا  اینکه در مرحله مصاحبه هم تاثیر سهمیه ایثارگران در کنکور دکتری به کمک مشمولان سهمیه ایثارگران خواهد آمد. از این رو مقاله ای جهت توضیح تاثیر  سهمیه ایثارگران بر رتبه و تراز کنکور دکتری 97 را تدوین کردیم.