دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 97

انتخاب رشته کارشناسی ارشد 97 باید بر اساس دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 97 انجام شود. دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 97 یک دفترچه است که هر سال از سوی سازمان سنجش منتشر می شود و برای انتخاب رشته کارشناسی ارشد 97 باید از آن استفاده کرد. رشته محلهایی که شما برای انتخاب رشته کارشناسی ارشد باید در لیست انتخاب رشته وارد کنید، بر اساس کد های 5 رقمی شناخته می شوند. یعنی وارد کردن نام رشته محل ها در لیست انتخاب رشته کارشناسی ارشد 97 امکان ندارد. همچنین برای اطلاع از شرایط و نحوه انتخاب رشته کارشناسی ارشد باید حتماً دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 97 را مطالعه کنید. اما برای اینکه بدانید چطور می توانید به دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 97 دسترسی پیدا کنید و زمان انتشار این دفترچه چه وقت خواهد بود ادامه مطلب را دنبال کنید.