تاثیر دانشگاه محل تحصیل بر قبولی دکتری97

 از آنجا که در زمان ثبت نام کنکور دکتری 97، یکی از آیتم هایی که باید در سامانه ثبت نام کنکور دکتری 97 وارد شود دانشگاه محل تحصیل در دوره کارشناسی و یا کارشناسی ارشد است؛ اکثریت داوطلبان کنکور دکتری 97، بر این باورند که به مانند کنکور کارشناسی ارشد، دانشگاه محل تحصیل بر کنکور دکتری 97 تاثیر می گذارد. از آنجایی که آزمون دکتری 97 دارای دو مرحله است: آزمون کتبی و مصاحبه؛ سوالاتی پیش می آید، از جمله اینکه: تاثیر دانشگاه محل تحصیل بر قبولی دکتری 97 در کدام مرحله اعمال می شود؟ تاثیر دانشگاه محل تحصیل بر قبولی دکتری بیشتر در مرحله آزمون کتبی و یا در مرحله مصاحبه است و شاید هم در هر دو؟ میزان تاثیر دانشگاه محل تحصیل بر قبولی دکتری 97 چقدر است؟از این رو گروه مشاوران ما بر آن شدند تا مقاله ای را در باره تاثیر دانشگاه محل تحصیل بر قبولی دکتری 97 تدوین کنند.