سهمیه ایثارگران در کنکور کارشناسی ارشد 97

تاثیر سهمیه ایثارگران در انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد 97 برای بسیاری از داوطلبینی که واجد شرایط استفاده از سهمیه ایثارگران هستند از سال 96 بسیار مورد بحث و سوال قرار گرفت. از این منظر که از سال 96 تغییراتی در نحوه اعمال سهمیه ایثارگران درانتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد صورت گرفت. لذا از آنجایی که اعمال سهمیه ایثارگران تاثیر مهمی در سرنوشت انتخاب رشته داوطلبین واجد الشرایط در کنکور کارشناسی ارشد 97 خواهد داشت در این مقاله به توضیح نحوه اعمال سهمیه ایثارگران در انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد سراسری و آزاد 97 می پردازیم تا ضمن این که به رفع ابهام در مورد تغییرات اعمال شده در سهمیه ایثارگران در انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد 97 پرداخته می شود، ضمن اینکه برای آن دسته از داوطلبین کنکور کارشناسی ارشد 97 که اطلاعات و آشنایی کافی در مورد نحوه تاثیر سهمیه ایثارگران در انتخاب رشته کنکور ارشد ندارند نیز خواندن این مقاله مفید خواهد بود. البته ذکر این نکته ضروری است که اعمال سهمیه ایثارگران برای داوطلبان مشمول استفاده از سهمیه ایثارگران در کنکور کارشناسی ارشد 97  پس ار بررسی و تائید از سوی ارگان مربوطه صورت خواهد گرفت.