شرایط تحصیل در رشته های نیمه حضوری 97

آن دسته از داوطلبان کنکور سراسری 97، در صورتی که نتوانند به صورت تمام وقت دانشجو باشند، آنگاه یکی از راه حل های پیش رویشان رشته های نیمه حضوری دانشگاه ها است. اقبال داوطلبان کنکور سراسری به رشته های نیمه حضوری در دانشگاه ها همواره کم بوده است، شاید علت این امر در عدم شناخت دانشجویان از رشته های نیمه حضوری دانشگاه ها است. از این رو تصمیم گرفتیم تا مقاله ای درباره رشته های نیمه حضوری دانشگاه ها تدوین کنیم که شاید بتوانیم مشکل عدم علاقه داوطلبان نسبت به رشته های نیمه حضوری دانشگاه ها را  رفع کنیم.