نحوه امتیاز بندی مدارس شاهد 97-98

نحوه امتیاز بندی مدارس شاهد برای ثبت نام دانش آموزان بسیار مهم است همانطور که می دانید ، مدارس شاهد دانش آموزان را بر اساس امتیاز ثبت نام می کند. نحوه امتیاز بندی مدارس شاهد 97-98 به این صورت است که مدارس شاهد بر اساس معیار هایی دانش آموزان را امتیاز بندی کرده و طبق این امتیازات ، اقدام به ثبت نام داوطلبان می کند. تمامی این معیار ها و شرایط در ادامه این مطلب در قالب جدول و به طور کامل توضیح داده شده است. داوطلبان بر اساس این معیار ها اولویت بندی شده و پذیرش یا عدم پذیرش آنها مشخص می شود. برای آگاهی از نحوه امتیاز بندی مدارس شاهد 97-98 ادامه مطلب را مطالعه کنید. تمامی موارد ذکر شده در جدول زیر ، مربوط به نحوه امتیاز بندی مدارس شاهد برای اولویت های ایثارگری می باشد. برای آشنایی با نحوه امتیاز بندی مدارس شاهد 97-98 برای سایر اولویت ها و داوطلبان غیر شاهد ، می توانید دفترچه راهنمای ثبت نام مدارس شاهد را مطالعه کنید.