کارت ورود به جلسه کنکور کارشناسی ارشد 97

روز کنکور کارشناسی ارشد 97 حتماً باید کارت ورود به جلسه کنکور کارشناسی ارشد 97 را به همراه داشته باشید. درغیر اینصورت نمی توانید به جلسه کنکور کارشناسی ارشد 97 راه پیدا کنید. کارت ورود به جلسه کارشناسی ارشد 97 بعد از ثبت نام آزمون و در زمان مشخص قابل دریافت است. کارت ورود به جلسه کنکور کارشناسی ارشد 97، کارتی است که برخی اطلاعات ثبت نامی شما در آن وجود دارد. به علاوه زمان برگزاری آزمون در قالب روز و ساعت دقیق شروع کنکور کارشناسی ارشد 97 در آن ذکر شده است. همچنین حوزه امتحانی شما بر اساس نشانی ای که در فرم تقاضانامه ثبت نام وارد کرده اید برای شما مشخص شده است. اگر در روز آزمون ارشد به حوزه امتحانی دیگری غیر از حوزه امتحانی که در کارت مشخص شده مراجعه کنید نمی توانید در کنکور کارشناسی ارشد 97 شرکت کنید. برای اطلاع از نحوه دریافت کارت ورود به جلسه کنکور کارشناسی ارشد 97 ادامه مطلب را دنبال کنید. همچنین اگر اطلاعات مندرج در کارت ورود به جلسه کنکور کارشناسی 97 شما دارای اطلاعات اشتباه است با ما تماس بگیرید.