رشته های نیمه متمرکز

اینکه رشته های نیمه متمرکز چه هستند؟ و در انتخاب رشته کنکور سراسری چگونه باید این رشته های نیمه متمرکز را انتخاب کرد؟ و اینکه اصلا چه شرایط و ضوابطی بر روی رشته های نیمه متمرکز وارد است؟ همان سوالاتی است که همواره مشاوران ما با آن برخورد داشته اند و شاید همان انگیزه اصلی برای تدوین یک مقاله در مورد رشته های نیمه متمرکز، همین دست سوالات شما عزیزان باشد. در این مقاله، ما ابتدا در باره روش های پذیرش دانشجو در دانشگاه ها بحث می کنیم و سپس در مورد اینکه رشته های نیمه متمرکز را در انتخاب رشته سراسری خود، باید چگونه انتخاب کنید صحبت خواهیم کرد.