زمان مصاحبه دکتری آزاد 97

مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد و چگونگی و زمان مصاحبه دکتری آزاد برای بسیاری از داوطلبان کنکور دکتری آزاد جای سوال را دارد. خوشبختانه دانشگاه های آزاد درباره ساماندهی برگزاری مصاحبه دکتری 97 و تنظیم زمان مصاحبه دکتری آزاد 97 بسیار منظم تر از دانشگاه های سراسری در سال گذشته عمل کردند. دانشگاه آزاد در سالهای اخیر در جهت رشد و ایجاد انگیزه در داوطلبان کنکور دکتری برای تحصیل در دانشگاه آزاد، روند پذیرش در دانشگاه آزاد را بسیار منظم تر از گذشته کرده است. در این مقاله به دنبال بررسی قوانینی که دانشگاه آزاد بر زمان مصاحبه دکتری آزاد 97 وضع کرده است، هستیم.