آنچه که باید درباره مصاحبه دکتری آزاد 97 بدانید

مقاله ای که شما در حال حاضر مطالعه می کنید، نوشته ای مختصر درباره همه ی آن چیزی است که شما باید درباره مصاحبه دکتری آزاد بدانید. مصاحبه دکتری آزاد هر چند که در ظاهر روندی شبیه به روند مصاحبه دکتری در دانشگاه سراسری دارد اما تفاوت های بسیاری دارند. بسیار دیده اید که افرادی که در مصاحبه دکتری سراسری نتوانسته اند موفق باشند در مصاحبه دکتری آزاد حتی در واحدهای تهران پذیرفته شده اند. شاید علت این اتفاق در روند مصاحبه دکتری آزاد باشد. در این مقاله سعی کرده ایم برای نتیجه گرفتن در مصاحبه دکتری آنچه را که به آن احتیاج دارید در اختیارتان قرار دهیم. و آنچه که شما برای موفقیت در مصاحبه دکتری آزاد به آن احتیاج دارید، آگاهی است. این مقاله سعی در افزایش آگاهی شما در زمینه مصاحبه دکتری آزاد دارد.