شهریه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 97

میزان شهریه دانشگاه آزاد برای داوطلبان تحصیلات تکمیلی در این دانشگاه یک مسئله مهم است. دانشگاه آزاد جزء دانشگاه های گران قیمت کشور محسوب می شود. به ویژه اینکه هرچه مقطع تحصیلی بالاتر می رود میزان شهریه دانشگاه آزاد هم افزایش پیدا می کند. هم چنین در هر سال تحصیلی بر اساس نرخ افزایش شهریه دانشگاه آزاد، دانشجویان باید مبلغ بیشتری بابت شهریه دانشگاه آزاد پرداخت کنند. در این مقاله می خواهیم درمورد شهریه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد برای شما توضیحاتی ارائه کنیم. شهریه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد شامل شهریه ثابت و شهریه متغیر است. مهلت پرداخت شهریه ثابت و متغیر کارشناسی ارشد یکی نیست. شهریه متغیر کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد به ازای هر واحد درسی در هر ترم محاسبه می شود. شهریه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد در سال 96 به میزان 10درصد افزایش یافت. در پایان این مقاله، جدول شهریه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 97 با فرض 10 درصد افزایش نسبت به سال 96 قابل مشاهده است.