کارت ورود به جلسه کنکور سراسری 97

کارت ورود به جلسه کنکور سراسری ۹۷ با توجه به سال گذشته ۱۰ روز قبل از زمان برگزاری کنکور سراسری ۹۷ توزیع می شود. هر ساله ما با داوطلبانی از کنکور سراسری ۹۷ روبرو هستیم که قبل از برگزاری کنکور سراسری برای دریافت کارت ورود به جلسه کنکور دچار مشکل می شوند که این مشکلات شامل مشکل در دریافت کارت ورود به جلسه یا عدم تطابق اطلاعات شخص شرکت کننده در کنکور ۹۷ با اطلاعات مندرج روی کارت ورود به جلسه کنکور سراسری ۹۷ است. به همین دلیل تصمیم به نوشتن این مقاله گرفتیم تا راه حل تمام مشکلات احتمالی که ممکن است در زمان دریافت کارت ورود به جلسه کنکور ۹۷ پیش بیایید را به صورت کامل توضیح دهیم.