انتخاب رشته تحصیلی پایه نهم

بی شک انتخاب رشته تحصیلی از سرونشت ساز ترین تصمیمات زندگی تحصیلی و شغلی هر دانش آموزی میباشد یک انتخاب مناسب انتخاب راه زندگی میباشد و جهت آینده شما را معین مینماید انتخاب صحیح موجب تضمین آینده تحصیلی و شغلی دانش آموزان می باشد.  یک انتخاب نادرست موجب تباهی یک عمر تحصیل و آینده ی  داش آموزان میگردد.در راستای این امر مهم بر آن شدیم تا یک مقاله کامل شامل کلیه نکات و اصول انتخاب رشته ی صحیح را در اختیار دانش آموزان و آینده سازان خود قرار دهیم:  در ادامه با طرح سه سوال ساختاری کلیه مطالب لازم را بررسی مینماییم : نحوه آشنایی با روند انتخاب رشته !؟ چگونه یک انتخاب رشته صحیح داشته باشیم !؟ چه ملاکهایی برای انتخاب رشته وجود دارد!؟   برای انتخاب رشته تحصلی پایه نهم می توانید از طریق تلفن ثابت با شماره 9099071614 تماس بگیرید.   انتخاب رشته ریاضی فیزیک در پایه نهم مجموع سه نمره پذیرفته شده خرداد یا شهریور هر یک از درس های ریاضی و علوم تجربی، در سه پایه در دوره متوسطه اول بدون ضریب کمتر از 42 نباشد. نمره درس ریاضی و علوم تجربی در سه سال دوره متوسطه اول با ضریب 3 محاسبه می گردد. مجموع نمرات دروس مرتبط با رشته در سه سال دوره متوسطه اول با در نظر گرفتن ضریب هر یک از دروس حداقل 252 باشد. یعنی به عبارت دیگر چنانچه نمرات هر درس را در ضریب آن جمع نماییم و حاصل جمع آن را بر تعداد دروس مرتبط با رشته تقسیم نماییم معدل رشته باید حداقل 14 باشد. برای موفقیت در آینده تحصیلی و شغلی در این شاخه  باید در دروس مبتنی در ساختار ذهنی مبتنی بردرک استدلالی مسلط باشند که مهم ترین آنها دروس ریاضی و فیزیک میباشد لذا چنانچه در این دو درس احساس علاقه نمینمایید بدیهیست که انتخاب این رشته آینده ایده آلی را در پی نخواهد داشت .اغلب کسانی که در این رشته تحصیل می کنند در آینده قرار است مهندس در گرایش های مختلف شوند پس داشتن پایه ی قوی در درس های ریاضی و فیزیک و همچنین شیمی برای موفقیت در این رشته لازم می باشد. دانش آموزان باید قدرت تجسمی بالا در آینده کمک فراوانی به آن ها خواهد نمود..   انتخاب رشته علوم تجربی در پایه نهم مجموع سه نمره پذیرفته شده خرداد یا شهریور هر یک از درس های ریاضی و علوم تجربی، در سه پایه در دوره متوسطه اول بدون ضریب کمتر از 42 نباشد. نمره درس ریاضی و علوم تجربی در سه سال دوره متوسطه اول با ضریب 3 محاسبه می گردد. مجموع نمرات دروس مرتبط با رشته در سه سال دوره متوسطه اول با در نظر گرفتن ضریب هر یک از دروس حداقل 252 باشد. یعنی به عبارت دیگر چنانچه نمرات هر درس را در ضریب آن جمع نماییم و حاصل جمع آن را بر تعداد دروس مرتبط با رشته تقسیم نماییم معدل رشته باید حداقل 14 باشد. رشته های مرتبط با علوم تجربی بر اساس آینده شغلی بسیار مورد توجه میباشد لذا دانش آموزان باید خود را برای یک رقابت جانانه آماده نمایند.به نحویکه در مقایسه با سایر رشته ها رقابت در علوم تجربی بسیار بیشتر میباشد. عزیزانی که ساختار ذهنی شهودی دارند علاقه زیاد به پژوهش وکنجکاوی به پدیدهای طبیعی میتوانند درشاخه های مختلف این رشته ، آینده ی بسیار موفقی را انتظار داشته باشند تسلط بر دروس زیست شناسی ، ریاضی و شیمی از لوازم موفقیت در این رشته میباشد. از رشته های پرکاربرد دانشگاهی این رشته میتوان به رشته های داروسازی، دندانپزشکی ،پزشکی ،مامایی،هوشبری،فیزیوتراپی اشاره کرد    انتخاب رشته علوم انسانی در پایه نهم مجموع سه نمره پذیرفته شده خرداد یا شهریور در هر یک از درس های زبان و ادبیات فارسی، عربی و مطالعات اجتماعی در سه پایه دوره متوسطه اول بدون ضریب کمتر از 42 نباشد. نمره درس زبان و ادبیات فارسی در سه سال دوره متوسطه اول با ضریب 4 محاسبه می شود. نمره درس مطالعات اجتماعی در سه سال دوره متوسطه اول با ضریب 3 محاسبه می شود. نمره درس عربی در سه سال دوره متوسطه اول با ضریب 2 محاسبه می شود. مجموع نمرات دروس مرتبط با رشته در سه سال دوره متوسطه اول با در نظر گرفتن ضریب هر یک از دروس حداقل 378 باشد. یعنی به عبارت دیگر چنانچه نمرات هر درس را در ضریب آن جمع نماییم و حاصل جمع آن را بر تعداد دروس مرتبط با رشته تقسیم نماییم معدل رشته باید حداقل 14 باشد. رشته انسانی مجموعه علوم مختلفی را در بردارد که نیاز روابط اجتماعی بشر را قاعده مند مینماید علاقمه مند در ادامه تحصیل در این رشته میبایست در ساختار ذهنی مبتی بر هوش حفظیات خود مسلط باشد . تلسط  و علاقه بر دروس ادبیات و عربی از ابراز موفقیت در این درس میباشد.فاکتور های روابط عمومی قوی و سخنوری ، حفظیات قوی ، و به طور کلی مهارت های ارتباطی توجه داشته و آن ها را تا حدودی کسب نمایند  از رشته های دانشگاهی این شاخه میتوان به رشته های روان شناسی ، حقوق ، علوم اجتماعی ، اقتصاد ، مشاوره ، مدیریت اشاره کرد.   انتخاب رشته علوم و معارف اسلامی در پایه نهم مجموع سه نمره پذیرفته شده خرداد یا شهریور در هر یک از درس های زبان و ادبیات فارسی، عربی و مطالعات اجتماعی در سه پایه دوره متوسطه اول بدون ضریب کمتر از 42 نباشد. نمره درس زبان و ادبیات فارسی در سه سال دوره متوسطه اول با ضریب 4 محاسبه می شود. نمره درس مطالعات اجتماعی در سه سال دوره متوسطه اول با ضریب 3 محاسبه می شود. نمره درس عربی در سه سال دوره متوسطه اول با ضریب 2 محاسبه می شود. مجموع نمرات دروس مرتبط با رشته در سه سال دوره متوسطه اول با در نظر گرفتن ضریب هر یک از دروس حداقل 378 باشد. یعنی به عبارت دیگر چنانچه نمرات هر درس را در ضریب آن جمع نماییم و حاصل جمع آن را بر تعداد دروس مرتبط با رشته تقسیم نماییم معدل رشته باید حداقل 14 باشد. علاقه و تسلط به دروس عربی ،فقه تفسیر قران و همچنین داشتن ذهنی با توانایی حفظیات مناسب و توانایی استدلال و استخراج احکام شرعی از موارد موفقیت در این شاخه تحصیلی میباشد از پرکاربردترین رشته های دانشگاهی میتوان به رشته های همچون علوم قران و حدیث، فقه و حقوق اسلامی ،مذاهب اسلامی اشاره کرد   انتخاب رشته شاخه فنی و حرفه ای در پایه نهم مجموع سه نمره پذیرفته شده خرداد یا شهریور هر یک از درس های ریاضی و علوم تجربی و حرفه و فن در سه پایه دوره راهنمایی بدون ضریب کمتر از 30 نباشد. نمره درس ریاضی (1) اول متوسطه بدون تبصره و حداقل 10 باشد. مجموع نمرات درس های مرتبط با رشته در دوره راهنمایی و پایه اول متوسطه (بدون احتساب نمره درس کارگاه خود اتکایی) باید حد اقل 120 و معدل آن ها کمتر از 12 نباشد. رشته فنی و حرفه ای دارای چهار زیر گروه اصلی هنر ،مدیریت و خدمات، صنعت  کشاورزی میباشد. فارغ التحصیلان این شاخه میتوانند تقریبا به تمامی رشته های ریاضی و فیزیک در دانشگاه راه یابید. همچنین ورود سریعتر به بازار کار از مزایای این رشته میباشد. از پرکاربردترین رشته های دانشگاهی میتوان به رشته صنعت ساختمان ، مکانیک خودرو ،ساخت و تولید ،طراحی های صنعتی ،متالورژی و ... اشاره کرد   انتخاب رشته شاخه کار و دانش در پایه نهم مجموع سه نمره پذیرفته شده خرداد یا شهریورهر یک از درس های ریاضی، کار و فناوری در سه پایه دوره اول بدون ضریب کمتر از 36 نباشد. نمره درس ریاضی در سه سال دوره متوسطه اول با ضریب 2 محاسبه می شود. نمره درس کار و فناوری در سه سال دوره متوسطه اول با ضریب 3 محاسبه می شود. مجموع نمرات دروس مرتبط با رشته در سه سال دوره متوسطه اول با در نظر گرفتن ضریب هر یک از دروس حداقل 180 باشد. یعنی به عبارت دیگر چنانچه نمرات هر درس را در ضریب آن جمع نماییم و حاصل جمع آن را بر تعداد دروس مرتبط با رشته تقسیم نماییم معدل رشته باید حداقل 12 باشد. رشته کار و دانش نیز دارای شاخه های متعدد فعالیت و امکان حضور سریع در بازار کار را برای هنرجویان فراهم مینماید. از توانایی های لازم در این رشته امکان توانایی های عملی در فعالیتهای مرتبط میباشد. از پرکاربردترین رشته های تحصیلی این شاخه میتوان به معماری ، خیاطی،نقشه کشی،صنایع چوب،صنایع دستی،هنرهای تجسمی و ... اشاره کرد   تفاوت رشته کاردانش با فنی حرفه ای رشته های کارودانش از لحاظ عنوان رشته ها شباهت زیادی با رشته های فنی حرفه ای دارند ولی اولا انتخاب گرایش های جزئی تر در رشته های کارودانش ممکن تر هستند همچنین این امکان وجود دارد که برای اخذ دیپلم کارودانش به مدرسه مراجعه نکرد و صرفا با مراجعه به آموزشگاه های فنی حرفه ای که مجوز خود را از سازمان فنی و حرفه ای گرفتند به دانش آموزان دیپلم کارودانش دهند.. در مجموع ورود به رشته های فنی دشوارتر و گذراندن دروس رشته های فنی نیز سخت تر از رشته های کار دانش میباشد اما شرایط استخدامی برای رشته های فنی حرفه ای بهتر می باشد و احد های کارگاهی رشته کارددانش بیشتر است.در مجموع رشته کاردانش آسان ترین رشته برای گرفتن دیپلم می باشد و با توجه به اینکه در بیشتر مدارس و آموزشگاه های کارودانش سخت گیری زیادی روی دانش آموزان وجود ندارد در نتیجه بعد از اخذ دیپلم به دلیل ناآشنایی نسبی دانش آموز با مباحث دیدخوبی نسبت به آن در بازار کاری وجود ندارد. هرچند در مدارس کاردودانش نیز استثنا وجود دارد و مدارس کارودانشی داریم که از لحاظ کیفیت با مدارس فنی حرفه ای قابل مقایسه اند.   برای یک انتخاب صحیح چه ملاکهایی وجود دارد !؟ شناخت کامل از خود مهم ترین مساله در انتخاب رشته در سال دوم دبیرستان، شناخت توانایی های شخصی است. شخصی که توانایی بالاتری در خصوص درس‌های مفهومی و استدلالی دارد، بالتبع می تواند در ادامه مسیر در رشته ریاضی موفق تر ظاهر شود.  شخصی که علاوه بر موارد ذکر شده توانایی علمی مشخصی در دروس تخصصی تجربی یعنی دروس زیست شناسی دارد، می تواند در رشته تجربی موفق تر ظاهر شود و در نهایت شخصی که بر دروس علوم انسانی و مسایل مربوط به آن اشراف بیشتری دارد می تواند در رشته علوم انسانی موفق تر ظاهر شود. اما نکته قابل ذکر در این مورد بحث عدم اعتماد به نفس و یا برعکس اعتماد به نفس کاذب در دانش آموز است یعی دانش اموز خاصی به دلیل عدم اعتماد به نفس در دروس ریاصیات به مشکل برخورده است، این مشکل باید با ایجاد باور درست در دانش آموز پایه نهم برای انتخاب رشته حل شود تا دانش اموز وارد رشته دیگری به اشتباه نشود. و یا برعکس دانش آموزی به دلیل تلقین نا به جای والدین دچار اعتماد به نفس کاذب می شود و رشته سختی را انتخاب می کند و در ادامه با مشقت بسیار موفق به دریافت دیپلم می شود!   شناخت بازار کار برای انتخاب رشته تحصیلی پایه نهم یکی از مسایلی که می تواند به انتخاب رشته درست در شما کمک کند و زمینه ساز موفقیت های علمی و شغلی آینده شما باشد، شناخت بازار کار مربوط به رشته های دانشگاهی مرتبط با رشته تحصیلی شما در دانشگاه می باشد. مطالعه در این خصوص و مشورت با فارغ التحصیلان رشته های مربوطه به شما در انتخاب درست کمک می کند. نکته جالب در این مورد را می توان در مورد انتخاب رشته ده سال گذشته دانش آموزان کشور دید. برای مثل در حدود سال 80 تا 91 اکثر دانش آموزان قوی به رشته ریاضی روی می اوردند و آرزوی ورود به رشته های مهندسی را در دانشگاه های خوب داشتند. حتی دانش آموزان علاقه مند به رشته تجربی و قبولی پزشکی در دانشگاه های خوب ابتدا وارد رشته ریاضی می شدند و سپس از ریاضی به تجربی تغییر رشته می دادند. اما امروز این فرایند از نظر موفقیت کاملا شکست خورده است (با توجه به تغییرات کتب درسی و رقابت دانش آموزان) اما بعد از سال 92 که دانشگاه های بدون کنکور در رشته های مهندسی به شدت افزایش یافت به دلیل ازدیاد فارغ التحصیلان بازار کار در رشته های مهندسی دچار افت محسوسی شد و عده زیادی از دانش آموزان به سمت رشته ی تجربی روی اوردند. به امید بازار کار بسیار عالی و به قولی تضمین شده آن. برای بهتر دیدن بازار کار رشته های تجربی می خواهیم شمار پزشک های شهرتان را در 10 سال پیش را با امسال بررسی کنید (میتوانید از پدر و مارد خود بپرسید) در سالیان گذشته شمار پزشکان یک خیابان از انگشتان یک دست بیشت نبود اما امروزه به راحتی میبینیم که در یک خیابان بیشتر از 10ساختمان پزشکان وجود دارد که در هرکدام ده ها پزشک وجود دارد این در حالتی است که هنوز داوطلبینی که از سال 88 به بعد وارد دانشگاه شده اند فارغ التحصیل نشده اند پس رشته ای مانند پزشکی نیز به زودی به شدت اشباع خواهد شد .این مثال رابرای کسانی زدیم که بدون توجه به آینده و براساس حال تصمیم گیری میکنند.   پتانسیل دانشگاهها در برخی از رشته ها مانند پزشکی با توجه به پتانسیل کم داشنگاه ها در پذیرش دانشجو و استقبال زیاد داوطلبان کنکور در خصوص آن، شرایط و امکان قبولی در این گونه از رشته ها سخت تر از رشته های دیگر است. پس اگر به دنبال قبولی بی دردسر در یک دانشگاه در آینده و گرفتن مدرک لیسانس به راحتی هستید حتما به سراغ رشته هایی بروید که از لحاظ دانشگاه ها و رشته های بدون کنکور، تعداد بالایی را به خود اختصاص دهند.   مشاوره با افراد متخصص برای رشته پایه نهم یکی از موثرین کارهای در انتخاب درست رشته در سال دوم دبیرستان، مشاوره با متخصصین و مشاوران در این خصوص می باشد. از جمله کسانی که می توانند در این خصوص کمک شایانی به شما بکنند، فارغ التحصیلان رشته های دانشگاهی است که اطلاعات جامع در خصوص رشته های دانشگاهی، بازار کار مربوط به آنها و شرایط تحصیلی در دانشگاه های کشور در رشته مرتبط با خود را به شما خواهند داد.در این مورد گروه مشاوره هیوا سعی دارد راهنمای بسیار خوبی برای شما باشد. در انتخاب درست، باید ویژگی های دانش آموز از جمله میزان بهره هوشی، نمرات تحصیلی، نقاط ضعف و قوت در دروس مختلف، استعداد و میزان علاقه مندی مورد بررسی قرار بگیرد. اگر دانش آموز بتواند رشته ای را انتخاب کند که با توانایی ها و علاقه مندی اش مطابقت داشته باشد تا حد زیادی توانسته در مسیری قدم بردارد که به موفقیت ختم می شود. میزان علاقه مندی هر قدر در رشته انتخابی بیشتر باشد باعث تلاش و کوشش بیشتر برای رسیدن به هدف می شود. زیرا هرچقدر هم در رشته ای بازار کار ضعیف باشد یا قبولی سخت تر باشد قطعا علاقه دانش آموز موجب تلاش و کوشش زیاد او می شود و هیچ کس نیست که ادعا کند که مقلا در رشته پزشکی هیچ کس نمی تواند در دانشگاه قبول شود و یا همه فارغ التحصیلان رشته جغرافیا بیکار هستند. یادمان باشد مسئولیت انتخاب رشته ما به عهده ی خودمان است مشاوره و پدر و مادر ودوست و... همگی جنبه راهنمایی برای انتخاب را دارند و این دانش آموز است که باید تا سالیان طولانی با توجه به رشته انتخابی وارد بازار کار شود و در همان حرفه مشغول به کار شود. شاید سوال بسیاری از دانش اموزان باشد که کدام رشته درآمد زایی بهتری یا به قول خودشان آینده کاری بهتری دارد. جواب سوال کاملا واضح می باشد. همه ما دیده ایم که شخصی با فارغ التحصیلی در رشته خاصی مانند حقوق یا مهندسی یا پزشکی بعد از چند سال توانسته به سطح درآمدی مطلوبی برسد اما موارد عکس آن هم دیده شده یعنی به کرات مشاهده شده شخص پس از فارغ التحصیلی در رشته مطلوب به شدت جویای بازار کار بوده و درنهایت با حقوق ناچیزی استخدام شده ویا حتی بدتر بیکار مانده به راستی چه عاملی باعث میشود تا پزشکی درآمد چند صد میلیونی داشته باشد و پزشک دیگری درآمد چند میلیونی یا وکیلی با مراجعه کننده بسیار زیاد و پرونده های قطور و وکیل دیگری با اوضاع نامناسب کاری رو به رو است؟   پاسخ کاملا واضح است! علاقه! بله علاقه تنها فاکتوری بوده که شخص را تحریک کرده تا در رشته خود علاوه بر مدرک گرایی علم گرا نیز شود. طبیعتا همه افراد جامعه برای برآورده شدن نیاز خود تلاش می کنند تا به بهترین متخصص مراجعه کنند یا جمله ی معروفی که که می گفت جامعه به مهندس نیاز دارد به پزشک نیاز دارد به مدیر نیاز دارد به .... هم نیاز دارد اما چه کسی در می تواند سطح درآمد بهتری داشته باشد؟ مطمنا کسی که با علاقه به دنبال شغل و حرفه خود باشد و بتواند با یادگیری های دانشگاهی خود و ترکیب با نوآوری بهترین خدمات را عرضه کند موفق تر خواهد بود.  اما ایا علاقه پایان کار است؟  خیر عواملی بیرونی نیز تاثیر گذارند برای مثال در جامعه ای که در آن زن به عنوان تعمیرگر مطلوب نیست خواندن رشته تاسیسات مکانیکی برای بانوان توصیه نمی شود اینکه من میخواهم متفاوت باشم و یا اولی باشم جالب توجه می باشد اما یادتان باشد اگر شما در طبقه نهم یک پاساژ بدون آسانسور شغل تعویض روغن ماشین را ایجاد کردید. در واقع بهتر است اگر در جامعه خودمان می خواهیم تغییری ایجاد کنیم حتما شرایط را بسنجیم وبعد تصمیم بگیریم.  قطعا ایجاد تغییر در عرف یک جامعه غیرممکن نیست ولی آسان هم نیست.   چرا انتخاب رشته پایه نهم تا این حد مهم می باشد؟ عدم انتخاب صحیح باعث افت تحصیلی خواهد شد. اولین تبعات افت تحصیلی سرخوردگی دانش آموز است و طبیعتا فرد سرخورده قادر به شکوفایی استعداد خود نخواهد بود و حتی اگر وارد بازار کار شود از شغل خود رضایت کافی را نداشته و از زندگی لذت نمی برد به نوعی می توان گفت فرد دچار درجا زدن و هدر دادن عمر میشود برای جلوگیری از این اتفاق میتوان با انتخاب رشته صحیح به موفقیت رسید. برای انتخاب رشته تحصلی پایه نهم می توانید از طریق تلفن ثابت با شماره 9099071614 تماس بگیرید.