ظرفیت پذیرش دانشگاه های سراسری 96 - به تفکیک رشته ها و دانشگاهها - جدول

ظرفیت پذیرش دانشگاه های سراسری  از مهمترین نکاتی است که کنکوری های عزیز باید بدانند  ظرفیت پذیرش دانشگاه های سراسری  96 نسبت به  ظرفیت پذیرش دانشگاه های سراسری سال های گذشته چه تغییری داشته است. شاید برای شما و یا اطرافیان شما پیش آمده باشد که در زمان تخمین رشته های قبولی در کنکور سراسری به شما گفته می شود که در یک رشته و دانشگاه خاص قبول خواهید شد، اما بعد اعلام نتایج نهایی کنکور سراسری اسم شما در میان قبول شدگان نیست. این امر به دلیل این است که در آن دانشگاه خاص و رشته خاص ظرفیت پذیرش نسبت به سال های گذشته کاهش یافته است. به همین دلیل آگاهی از ظرفیت پذیرش دانشگاه های سراسری 96 برای داوطلبان کنکور سراسری 96 بسیار مهم می باشد. از این رو مقاله ظرفیت پذیرش دانشگاه های سراسری 96 را برای اطلاع بیشتر داوطلبان کنکور سراسری 96 منتشر کرده ایم.