نرم افزار انتخاب رشته مجازی دانشگاه آزاد واقعیت یا بازارگرمی

در مرحله انتخاب رشته بسیاری از داوطلبان دچار سردرگمی شده و نمی توانند آن گونه که باید و شاید برای یک انتخاب رشته دقیق و مناسب اقدام کنند.شاید بسیاری از داوطلبان پس از حدود یک سال تلاش و شرکت در آزمون کنکور، از اهمیت بسیار بالای انتخاب رشته بی خبر باشند اما باید به این دسته از داوطلبان عرض کنیم که به میزان اهمیت تلاششان برای قبولی در کنکور سراسری و شاید بیشتر، باید به امر انتخاب رشته دقت فرمایند. برای همین است که نرم افزار های انتخاب رشته مجازی توسط موسسات مختلفی برای راهنمایی داوطلبان منتشر شده است تا با استفاده از آن بتوانند به یک دید کلی از رشته ها و دانشگاه هایی که امکان قبولی در آن ها طبق رتبه و تراز داوطلبان در کنکور سراسری وجود دارد، برسند.شایان ذکر است که این نرم افزار ها همگی بر اساس اصل تخمین و پیشبینی بنا نهاده شده اند به گونه ای که بر اساس رتبه ها و آمار قبولی در کنکور سال های گذشته و مقایسه موارد قبولی مشابه با رتبه و تراز شما لیستی از رشته محل هایی که امکان قبولی شما در آن وجود خواهد داشت ارائه خواهند داد.