چارت درسی رشته علوم سیاسی 96 | مشاغل مرتبط با رشته ی علوم سیاسی

علوم سیاسی چه رشته ایی است و علوم سیاسی در مورد چه موضوعاتی بحث می کند؟ امروزه آن تعریفی که ما در جامعه از سیاست و سیاست مداران و مشکلات سیاسی داریم با تعریفی که در علوم سیاسی از سیاست می شود بسیار متفاوت است تمامی دانشجویانی که رشته ی علوم سیاسی را انتخاب کرده اند به خوبی باید بدانند که در آینده یک سیاست شناس خواهند شد نه یک سیاست مدار . در واقع اگر شما به مطالعه ی حکومت ها و دولت ها و سیاست علاقمند باشید علوم سیاسی به عنوان علم مطالعه ی حکومت ها تعریف می شود و به بررسی و تحلیل رفتارها ونظام های سیاسی می پردازد که قدمتی حدود 2500 سال دارد و توسط ارسطو و افلاطون در دوران باستان بنیان گذاری گردید.علوم سیاسی در واقع بخشی از علوم اجتماعی می باشد و همیشه اندیشمندان و سیاست مداران و کارشناسان علوم سیاسی جهان در گرو این علم سعی در پیش بینی کردن سیاست ها ، منظم کردن سیاست ها و کارهای سیاسی در جای جای جهان دارند.علوم سیاسی از شاخه هاو گرایش های مختلف و جدا از همی تقسیم بندی می شود که مجموع آنها با هم علوم سیاسی را تشکیل می دهند ، شاخه ها و گرایش هایی چون : فلسفه سیاست و سیاست تطبیقی و جامعه‌شناسی سیاسی و سیاستگذاری عمومی و مطالعات منطقه‌ای و روابط بین‌الملل و تاریخ تحولات سیاسی .