شرایط انصراف از دانشگاه آزاد و سراسری | جریمه

مقوله انصراف از دانشگاه یکی از موضوعاتی است که برای دانشجویانی که تصمیم به انصراف از تحصیل می گیرند همواره سوال برانگیز می باشد. اطلاع دقیق از قوانین و شرایط انصراف از دانشگاه های مختلف برای این دسته از دانشجویان بسیار حائز اهمیت می باشد. از مهمترین نکات انصراف از دانشگاه ، جریمه انصراف از دانشگاه های مختلف می باشد. جریمه انصراف از دانشگاه های مختلف به دو پارامتر بستگی دارد که عبارتند از دانشگاه فعلی داوطلب و دانشگاهی که بعد از انصراف قصد ادامه تحصیل در آن را خواهد داشت. در این مقاله در ابتدا در مورد شرایط انصراف از دانشگاه را توضیح می دهیم و سپس به بررسی جریمه انصراف از دانشگاه های مختلف می پردازیم.