آینده ی شغلی بازار کار رشته علوم قضایی

در کشور جمهوری اسلامی ایران قانون اساسی کشور براساس موازین اسلامی و قرآن بنا نهاده شده است و در اسلام نیز بر حکم قضایی بر اساس موازین دینی به دفعات تاکید شده است. بنابراین متصدیان امر قضا لازم است تسلط کافی بر منابع فقه اسلام و کتب مرجع و احکام داشته باشند. هدف از رشته علم قضایی تربیت کارشناسانی در حوزه ی قضایی و حتی در حوزه ی وکالت است تا با علم کافی در رشته علوم قضایی مشغول فعالیت شوند.  

آینده شغلی بازار کار رشته علوم اجتماعی

رشته علوم اجتماعی را می توان به دو بخش مردم شناسی و انسان شناسی تقسیم کرد. رشته علوم اجتماعی در بخش انسان شناسی به مطالعه خصوصیات انسانی و نشانه های فکری و تاریخی و تغییرات زیستی انسان ها می پردازد. رشته علوم اجتماعی در بخش مردم شناسی به مطالعه ویژگی های فرهنگی و اجتماعی نظیر، زبان، هنر، موسیقی، آداب و سنن، عادات و خلقیات، خانواده، مذهب، در محدوده جغرافیایی و دوره ی تاریخی معینی می پردازد. به طور کلی رشته علوم اجتماعی را علم مطالعه فرهنگ ها نامید که شاملآداب و رسوم واخلاقیات و اعتقادات یک جامعه است که دردنیای امروزه با توجه به اهمیت آن دارای معنایی جدید است.داوطلبانی که قصد ادامه تحصیل و موفقیت در آینده شغلی رشته علوم اجتماعی را دارند باید دارای روحیه جمع گرایی کافی و قدرت تکلم و بیان مناسب باشند و بتواند به خوبی انسانها و جامعه آن ها به خوبی ارتباط برقرار کند. از دروس مهم در رشته علوم اجتماعی می توان به جامعه شناسی، مردم شناسی، حسابداری اشاره کرد