شهریه دانشگاه آزاد | جدول میزان شهریه دانشگاه آزاد 96

پس از ثبت نام دانشگاه آزاد و بدون کنکور دانشگاه آزاد که در مقالات قبلی توضیح دادیم، نوبت به شهریه دانشگاه آزاد میرسد که به دلیل هزینه هایی پرداختی ، مورد توجه متقاضیان این دانشگاه است. در سالهای اخیر دانشگاه هایی که با دریافت هزینه از دانشجویان امورات خود را میگذرانند و به نوعی کسب درامد نیز دارند بسیار زیاد شده اند شاید شما به عنوان کسی که مخاطب دانشگاه ازاد هستید فکر میکنید که قرار است مبلغ غیر منصفانه ای را بابت تحصیل پرداخت نمایید که اگر در دانشگاهی دیگر قبول شوید اینگونه نخواهد بود در صورتی که باید بگوییم در حال حاضر اکثر دانشگاه ها اقدام به دریافت مبالغی از دانشجویان میکنند همانند دانشگاه پیام نور، دانشگاه های شبانه و غیرانتفاعی و حتی روزانه ها که در این مقاله به توضیح انها نمی پردازیم.