شهریه دانشگاه شبانه | جدول میزان شهریه دانشگاه شبانه 96

دانشگاه های شبانه یک راه برای ورود به دانشگاه های دولتی هستند که دانشجویان با پرداخت هزینه وارد آنها می شوند که معمولا با عنوان پذیرش دانشجو در دوره نوبت دوم دانشجو جذب میکنند. ویژگی اصلی دانشگاه های نوبت دوم (شبانه) این است که دانشجویان با پرداخت هزینه های جاری که به تحفصیل در جدول زیر آمده است در کنار دیگر دانشجویان روزانه می توانند تحصیل کنند و از امکانات و اساتید دانشگاهای روزانه بهره ببرند و در انتها مدارک روزانه و شبانه یکی است و هیچ فرقی با هم ندارد تنها تفاوتشان با دانشجویان روزانه پرداخت هزینه تحصیل توسط خوده شخص می باشد. در مقالات قبلی به طور کامل درباره شهریه دانشگاه آزاد، شهریه دانشگاه غیر انتفاعی  توضیح دادیم.