نگارش پروپوزال برای پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری اولین مرحله از انجام پایان نامه است که اگر نگارش پروپوزال به درستی انجام نشود مشکلات زیادی در ادامه خواهد داشت. به همین منظور در این بخش، دستورالعمل نحوه نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری، اصول و پایان نامه های نمونه برای شما معرفی خواهد شد.