آزمونهای زبان برای سفر، تحصیل و کار همواره مخاطبان زیادی دارد. آزمونهای زبان معتبری که در دنیا مورد استقبال است عبارتند از : آزمون تافل، آیلتس، آزمونMSRT ، تولیمو (Tolimo)، MHLE ( آزمون زبان وزارت بهداشت)، آزمون MCAT ، آزمون B2-c2 (زبان آلمانی)