بدون کنکور | دفترچه ثبت نام بدون کنکور کاردانی ناپیوسته دانشگاه آزاد 96-97

رشته های بدون کنکور کاردانی ناپیوسته دانشگاه آزاد 96 در تاریخ 12 مرداد ماه منشتر شد و متقاضیان رشته های بدون کنکور کاردانی ناپیوسته دانشگاه آزاد 96  لازم است جهت ثبت نام  رشته های بدون کنکور کاردانی ناپیوسته دانشگاه آزاد 96 به سایت azmoon.org مراجعه فرمایند. پس از طی مراحل ثبت نام اینترنتی با دریافت رسید ثبت نام ، ثبت نام اینترنتی موفقیت آمیز بوده است و جهت تکمیل فرایند ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد کاردانی ناپیوسته 96 لازم است که داوطلب در تاریخ 28 مرداد ماه  به همراه مدارک لازم در ساعات اداری به دانشگاه مورد نظر برای ثبت نام نهایی در رشته های بدون کنکور کاردانی ناپیوسته دانشگاه آزاد 96 مراجعه نماید. دانلود دفترچه بدون کنکور کاردانی ناپیوسته دانشگاه آزاد 96-97 در ادامه مطلب

بدون کنکور | دفترچه ثبت نام بدون کنکور کاردانی دانشگاه آزاد 96-97

رشته های بدون کنکور کاردانی پیوسته دانشگاه آزاد 96 در تاریخ 12 مرداد ماه منتشر شد و متقاضیان رشته های بدون کنکور کاردانی پیوسته دانشگاه آزاد 96 می توانند برای ثبت نام  رشته های بدون کنکور کاردانی پیوسته دانشگاه آزاد 96 از طریق سایت azmoon.org اقدام نموده و روندی که سایت برای آن ها مشخص کرده است را طی نمایند و در انتها یک کد رسید ثبت نام دریافت کنند. بعد از انجام فرآیند ثبت نام اینترنتی متقاضی در تاریخ 28 مرداد ماه به همراه مدارک لازم و رسید ثبت نامی که در انتهای فرایند ثبت نام اینترنتی خود دریافت کرده در ساعات اداری به دانشگاه مورد نظر برای ثبت نام نهایی در رشته های بدون کنکور کاردانی پیوسته دانشگاه آزاد 96 مراجعه می فرماید. دانلود دفترچه بدون کنکور کاردانی پیوسته دانشگاه آزاد 96-97 در ادامه مطلب