نحوه انتخاب رشته کاردانی به کارشناسی دانشگاه آزاد 96

با توجه به ادغام کنکور کاردانی به کارشناسی دانشگاه آزاد 96 و کنکور کاردانی به کارشناسی دانشگاه سراسری 96 ، انتخاب رشته کنکور کاردانی به کارشناسی دانشگاه آزاد 96 برای آن دسته از داوطلبانی است که در کنکور سراسری کاردانی به کارشناسی 96 ثبت نام و شرکت کرده باشند. درست مانند نحوه پذیرش کارشناسی پیوسته دانشگاه آزاد 96 ، بعضی از رشته محل ها در انتخاب رشته کنکور کاردانی به کارشناسی به صورت بدون کنکور ارائه می شوند و برخی دیگر از رشته محل های خاص دانشگاه آزاد در انتخاب رشته کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد که شامل رشته محل های گروه پزشکی دانشگاه آزاد می باشند، به صورت با کنکور دانشجو می پذیرد. در این مقاله قصد داریم نحوه انتخاب رشته کاردانی به کارشناسی دانشگاه آزاد 96 را برای متقاضیان به طور کامل توضیح دهیم تا با اطلاعات کامل به انتخاب رشته کاردانی به کارشناسی دانشگاه آزاد 96 بپردازند.